Dopady zvýšení minimální mzdy do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2022

Vydáno: 7 minut čtení

Vláda České republiky svým nařízením č. 405/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb. , o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, upravila mimo jiné také výši základní sazby minimální mzdy ze stávajících 15 200 Kč na 16 200 Kč za měsíc, a to s účinností od 1. 1. 2022.

Dopady zvýšení minimální mzdy do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2022
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
Uvedená úprava má přímý dopad i na některé parametry, které jsou zakotveny v příslušných ustanoveních zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Tyto dopady si obdobně jako při předchozím zvýšení částky minimální mzdy shrneme v členění podle jednotlivých paragrafů vzestupně.