Vydáno: 29. 9. 2021
Zvláštnosti účtování v SVJ – 4. část Zálohy na správu, nevyčerpané a přečerpané zálohy Ing. Naděžda Klainová Mezi další zvláštnosti SVJ patří, že si vlastníci jednotek musí hradit většinu nákladů na správu svého majetku z vlastních prostředků, které jsou od nich vybírány nejčastěji formou měsíčních krátkodobých a dlouhodobých záloh na správu. Mezi vlastníky jednotek a SVJ jako právnickou osobou potom vzniká celá řada zúčtovacích vztahů, tj. pohledávek a závazků, jejichž pochopení není jednoduché nejen pro vlastníky, ale občas i pro účetní SVJ. Pochopení zúčtovacích vztahů mezi právnickou osobou SVJ a vlastníky jednotek hodně komplikuje nesprávné označování záloh na správu pojmem „fond oprav“.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 9/2021.