Další oblasti - strana 1

Uzavřeli jsme DPP na dobu neurčitou s cizinkou, která však po několika měsících odcestovala do zahraničí, a nyní už se nechce vrátit a v práci na DPP pokračovat. Jakým způsobem s ní máme DPP ukončit? Datovou schránku bohužel nemá, kvůli podpisu ukončení DPP se určitě vracet nebude. Stačí třeba nějaký záznam o telefonickém rozhovoru s ní, v němž nám potvrdí svůj úmysl DPP ukončit? 
Vydáno: 18. 07. 2024
Máme zaměstnankyni na DPP, která mi nepravdivě vyplnila formulář, zda na ni je vedena exekuce nebo insolvence. Bohužel jsem celou mzdu poslala na účet zaměstnankyně a neprovedla jsem srážku ze mzdy, následně jsem zjistila, že je na ni vyhlášena insolvence. Zaměstnankyně pak podává insolvenčnímu správci přehled příjmů a odvod si provede ona, nebo jak v tomto případě mám postupovat?
Vydáno: 17. 07. 2024
Dobrý den, firma pořídila nízkoemisní vozidlo EURO 6, kdy hodnoty CO2 jsou v mezích ustanovení zákona č. 142/2022 Sb. 50g/km a hodnoty z dokumentu COC jsou v mezích do 80% stanovených hodnot pro EURO 6. Certifikát COC neobsahuje pouze jedno hodnotu a tou je Hmotnost částic (PM) mg/km. Dodavatel vozidla nám sdělil, že v COC listu tyto hodnoty dle homologace nejsou vyžadovány pro motory s NEPŘÍMÝM vstřikováním, což je motor našeho vozidla. Z toho důvodu tyto hodnoty nejsou vyplněné a ani je nemá dodavatel nikde k dispozici. COC list je dle dodavatele správně vystavený. Jak tedy máme postupovat, abychom zaměstnanci mohli strhávat 0,5 % a ne 1 %. Kde tyto informace získat, když není požadován z hlediska homologace vozidla. 
Vydáno: 17. 07. 2024
Jsme základní škola (příspěvková organizace). Zaměstnancům přispíváme ročně částkou 1 000 Kč na nákup vstupenek do divadel, na nákup vitaminových prostředků apod. Někteří mají zájem pod vedením určitého instruktora (předváděcího cvičitele) navštěvovat hodiny cvičení, např. pilates, jogu apod. Je možno i na tento druh vyžití příspěvek poskytnout?
Vydáno: 16. 07. 2024
Pokud je zaměstnanec zaměstnaný u jednoho zaměstnavatele za HPP i DPČ, případně na více pracovních poměrech, existuje nějaké pravidlo, podle kterého by musel zaměstnavatel dovolenou určovat tak, aby byl zaměstnanec uvolněn v určitém termínu ze všech pracovních poměrů? Jde nám o to, zda má zaměstnavatel povinnost zajistit, aby zaměstnanec měl aspoň někdy v roce volno po celý den či jinou časovou jednotku. Teoreticky se totiž může stát, že zaměstnavatel bude záměrně určovat dovolenou tak, aby zaměstnanec musel jít vždy do práce, byť některé dny na kratší dobu než obvykle. Může se zaměstnanec domáhat toho, aby dostal volno ze všech pracovních poměrů u daného zaměstnavatele?
Vydáno: 06. 07. 2024
Zaměstnanec na DPP standardně pracuje 25 hodin v měsíci s odměnou 400 Kč za hodinu. Chci si ověřit můj výpočet dovolené a naplánování směn. Spočítal jsem to tak že když zaměstnanec odpracuje 279 hodin za rok, vznikne mu nárok na 20 hodin dovolené. Směny mu naplánuji tak, že v 11 měsících bude mít odpracovat 25 hodin a v jednom měsíci 24 hodin. Celkový plán tedy 299 hodin. Z toho na 20 hodin připadne dovolená a on odpracuje zbývajících 279. Při výpočtu použiji průměrnou náhradu 400 Kč /hod. a tím pádem v žádném měsíci odměna nepřekročí částku 10.000 Kč. Je můj výpočet správný?
Vydáno: 06. 07. 2024
Prosíme o radu v následujícím případě. K 31. 7. 2024 končí ve funkci ředitel školy. Do funkce byla dosazena 1. 8. 2007 jmenováním rady města. Toto jmenování bylo opakovaně potvrzeno. Současně má ředitelka u organizace pracovní smlouvu jako učitel II. stupně od 1. srpna 2003. Tato smlouva nebyla žádným způsobem vypovězena. Domníváme se správně, že odchodem z funkce zaniká jmenování a běží i nadále původní pracovní smlouva z 1. srpna 2003? Stačí tedy jen upravit výši úvazku u této smlouvy? (nadále bude učit na částečný úvazek). Jak vypořádat dovolenou v měsíci srpnu?
Vydáno: 04. 07. 2024
V posledních letech se moderní technologie společně s pojmem “umělá inteligence” dostaly i do velmi konzervativního oboru, jakým účetnictví bezesporu je. Některým efektivně slouží, jiní se jich stále bojí... faktem ale je, že se neodmyslitelně stávají součástí našich životů, a kdo bude chtít zůstat konkurenceschopný, bude muset začít inovovat své procesy. Abychom to ale uvedli na pravou míru a trochu vás uklidnili, nikdo se vás nesnaží nahradit, ale vaši práci zefektivnit. V rámci implementací různých aplikací a nástrojů se nezbavujete rozhodovacích kompetencí, které jsou pro vedení účetnictví zásadní, ale zefektivňujete si přípravu podkladů k těmto aktivitám.
Vydáno: 25. 06. 2024
V předchozím článku jsme se zaměřili na význam digitalizace účetnictví a výhody moderních technologií, jako je umělá inteligence, které přinášejí vyšší efektivitu a přesnost při přebírání účetních dokladů. Představili jsme aplikaci Alice od firmy Redque, která díky vlastní AI technologii umožňuje rychlé a flexibilní zpracování různých typů dokumentů, a také jsme probrali různé způsoby, jakými lze doklady předávat online, což šetří čas a usnadňuje práci účetním. Plynule na to navážeme a dnes si povíme o tom, co následuje, když vám klient (nebo kolega) předá doklady online formou.
Vydáno: 25. 06. 2024
Není tajemstvím, že umělá inteligence (AI) začíná hrát důležitou roli v mnoha odvětvích včetně účetnictví. Přestože někteří mohou mít obavy z možné náhrady lidské práce, realita je jiná. V našem nedávném podcastu, který připravil Ing. Jaroslav Ždímal z Redque s.r.o., jsme se podrobněji zaměřili na to, jak AI mění účetní praxi – a to ke spokojenosti účetních.
Vydáno: 21. 06. 2024
Zaměstnankyně je v pracovní neschopnosti od 1. 1. 2024, pracuje 5 dní týdnů po 8 hodinách. Jaký bude její nárok na dovolenou v případě, že: a) bude neschopna po celý rok, b) bude neschopna do 30. 9. 2024, c) bude neschopna do 30. 11. 2024?
Vydáno: 20. 06. 2024
  • Článek
Digitalizace účetnictví je nevyhnutelná. Budoucnost účetnictví není v papírové formě a již dnes plno firem využívá zcela digitální řešení. Každá změna s sebou nese obavy. Ta digitální se dotýká většinou každého zaměstnance, který musí upravit své rutinní činnosti. Na začátku digitalizace jsou tak důležité nejen výběrové řízení na dodavatele, zabezpečení dat a vhodné programy, ale také komunikace a zapojení celého týmu do samotné implementace. Naslouchat a zodpovídat všechny dotazy je nutné pro hladký průběh i otevřenost týmu ke změně, novým nástrojům a jejich přijetí za vlastní. Díky urychlení procesů dostává vedení společnosti přístup k datům, které jim pomáhají rychleji reagovat na vývoj a trendy jejich podnikání. Mohou tak činit rozhodnutí ve velmi krátkém čase a s relevantními daty. Mění se také účetní profese, která již neodpovídá představě široké veřejnosti. Získává tak opět prestiž, kterou si bezesporu zaslouží.
Vydáno: 20. 06. 2024
Jsme střední škola, zřízená krajem. Naše mzdová účetní poslala na finanční úřad pozdě vyúčtování daně z příjmů fyzických osob 2023, tzv. tvrzení daně, ale daň byla během roku 2023 řádně placena. Byla nám FÚ předepsána pokuta za pozdní podání tvrzení daně. Zažádali jsme o prominutí. Není ještě vyřízeno, tedy jsme zatím pokutu uhradili. Neprominutou částku budeme požadovat po mzdové účetní? Jak správně v tomto případě postupovat a jak o tomto správně účtovat?
Vydáno: 18. 06. 2024
Zaměstnavatel uzavřel pracovní poměr s 3 měsíční zkušební dobou, od 24. 4. 2024. Zaměstnanec má měsíční mzdu. Pracovní poměr byl ukončen zaměstnanci 13. 6. dopoledne a zaměstnanec následně odešel. Pracovní doba je 7-15:30. Bude se zaměstnanci do výplaty započítávat doba, kdy byl v zaměstnání 13. 6. cca 2 hodiny a následně odešel, nebo se počítá celý den? Jak to bude s nárokem dovolené za 13. 6., když byl na pracovišti cca 2 hodiny? Jak to bude s výpočtem dovolené za celé období pracovního poměru? 
Vydáno: 18. 06. 2024
Zaměstnanec pojede na SC do Švýcarska spolu s dalším kolegou jedním autem. Cesty zpět se ale nezúčastní - zůstane ve Švýcarsku a bude mít 3 dny dovolené. V rámci dovolené docestuje do Itálie, kde mu po skončení dovolené začíná další pracovní cesta. Z pracovní cesty pojede zase zpět do ČR společně autem s dalším kolegou. Jak postupovat při vyúčtování první a druhé SC? Zahájení bude mít z místa výkonu pravidelného pracoviště, ale ukončení nebude ...? Následně u druhé SC nebude mít zahájení, ale pouze ukončení.... Jak se na to dívá legislativa..? Jaký postup byste doporučili..?
Vydáno: 18. 06. 2024
  • Článek
Pojem „veřejný pořádek“ slýcháme v běžném životě poměrně často. Obvykle jej používáme automaticky a nezamýšlíme se nad jeho definicí či upřesněním jeho obsahu. V právním prostředí je však nutné dát mu konkrétní hranice i obsah. Tato potřeba je žádoucí všude, nejčastěji však v oblasti komunálního práva.
Vydáno: 18. 06. 2024
  • Článek
V letošním roce vydal Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) novou metodiku k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů 1) . Tato metodika se samozřejmě musí projevit i při posuzování kamerových systémů v bytových domech. Ostatně metodika obsahuje vzor Balanční test kamerového systému, příklad řešení škod v bytovém domě.
Vydáno: 18. 06. 2024
  • Článek
Jednou z důležitých povinností zaměstnavatele souvisejících s ukončením zaměstnání je odhlášení zaměstnance kódem „O“ u zdravotní pojišťovny do osmi dnů od skončení zaměstnání na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele. Tímto krokem zaměstnavatel sděluje, že od data uvedeného na formuláři přestává být za zaměstnance (pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny) plátcem pojistného. Na základě tohoto postupu tak vzniká pro pojištěnce nutnost individuálního řešení jeho pojistného vztahu, a to nejdříve v kalendářním měsíci, jenž následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo zaměstnání ukončeno.
Vydáno: 18. 06. 2024
  • Článek
Obec jako veřejnoprávní korporace může vlastnit majetek a vystupovat vlastním jménem v právních vztazích. Při nakládání se svým majetkem má v zásadě stejné postavení jako jakýkoliv jiný vlastník, ovšem majetek, s nímž hospodaří, má povahu veřejného majetku. S ohledem na skutečnost, že obec je subjektem veřejného práva, jsou na ni zákonem kladeny specifické požadavky. Tyto požadavky jsou odůvodněny potřebou zajistit maximální transparentnost, účelnost a přístup veřejnosti. Jedním z těchto specifických požadavků je povinnost zveřejnit záměr disponovat s vymezeným majetkem před schválením vlastního právního jednání (smlouvy). Právě o problematice záměru dispozice s obecním majetkem pojednává následující příspěvek.
Vydáno: 18. 06. 2024
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na problematiku sportovních služeb poskytovaných neziskovými subjekty z pohledu DPH, tedy úpravy zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), a dokončili téma započaté v minulém čísle časopisu UNES č. 5/2024 na s. 10. Jak jsme již uváděli, novelou ZDPH provedenou zákonem č. 349/2023 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (konsolidační balíček), byly s účinností od 1. 1. 2024 provedeny změny sazeb daně, které se týkají i oblasti sportu. U většiny služeb v oblasti sportu se na základě této novely uplatňuje od 1. 1. 2024 nová snížená sazba daně ve výši 12 %.
Vydáno: 18. 06. 2024