Přiznání k dani - strana 5

Plátce DPH zakoupil z Polska nový luxusní vůz za účelem jeho dalšího prodeje. Před registrací vozidla v ČR, složil 21 % zálohu DPH na finančním úřadě, zaslal Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku. V přiznání k DPH jsme nákup vozidla uvedli pouze na řádcích 3 a 43 s plným odpočtem. Řádek 47 jsme nevyplňovali. Zaslali jsme žádost o vrácení zálohy DPH. Finanční úřad chce po nás doplnění řádku 47, jelikož jsme automobil zaregistrovali, jsme tedy vlastníky majetku. Oponovali jsme, že se automobil nebude zařazovat do majetku, ale jedná se o zboží určené k prodeji. Důvodem registrace vozidla v ČR jsme uvedli: 1. Aby dodavatel mohl vystavit fakturu v režimu osvobození (bez polského DPH a spotřební daně), požadoval dodavatel registraci automobilu v ČR. 2. Povinnost registrace dle zákona č. 56/2001 Sb, § 8 odst. 2 bod a), "Zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu." Dle pokynů pro vyplnění ř. 47 přiznání k DPH se na tomto řádku uvádí dlohodobý majetek dle § 4 odst. 4 písm. d) a e). Máme povinnost dopnit řádek 47 přiznání k DPH? Finanční úřad trvá na svém. 
Vydáno: 16. 09. 2022
Plátci bylo propuštěno zboží do volného oběhu v červenci 2022. následně se však ukázalo, že zboží mělo být propuštěno jinému plátci (sesterské společnost), kterému bylo zboží prodáno a fakturováno dodavatelem dováženého zboží. Následně bylo u celního úřadu podáno odvolání proti rozhodnutí o propuštění zboží do režimu volný oběh. Celní úřad v srpnu odvolání vyhověl a změnil příjemce dováženého zboží na správný subjekt (onu sesterskou společnost). Jak by měly být obě situace správně zachyceny v daňovém přiznání k DPH v měsíci červenec a srpen u obou plátců? Jsme si vědomi, že povinnost daň odvést má subjekt, jemuž je propuštěno zboží do volného oběhu dle § 23 zákona o DPH. Případně existuje jiné možné řešení, např. využití ustanovení § 13 odst. 4 písm. f)?
Vydáno: 15. 09. 2022
Klient zasílá doklady v pdf (každý doklad v samostatném pdf souboru), externí účetní je zaúčtuje, klient požaduje, aby zaúčtované elektronické doklady v návaznosti na legislativu opatřila časovým razítkem. Není nám ale jasné, jak toto provést. Varianty: 1) pdf soubory opatřit elektronickým razítkem - na každém souboru samostatné razítko 2) pdf soubory za určité období pomocí nějakého SW sloučit do jednoho pdf a tento soubor obsahující např. doklady za měsíc či 1/4 letí (podle četnosti zasílání dokladů klientem) označit jedním razítkem 3) po zpracování daňového přiznání sloučit všechny pdf soubory do jednoho pdf souboru a tento jediný označit razítkem
Vydáno: 14. 09. 2022
Právnická osoba, s.r.o., neplátce DPH (pojišťovací činnost) si pořídil reklamu na Google. Faktura je bez DPH. Je nutné, aby se stal identifikovanou osobou? Pokud ano, k jakému datu? Pokud bude faktura měsíčně na 100 EUR, bude muset podávat měsíční přiznání k DPH?
Vydáno: 06. 09. 2022
Fyzická osoba (OSVČ) udělala kromě své normální činnosti i několik obchodů na zkoušku - nákup a prodej kryptoměn. Z některých prodejů byl zisk, z některých ztráta. Celková ztráta byla vyšší než jednotlivé zisky. Tzn. druh příjmu (prodej krypta) v dílčím základu je 0, protože se ke ztrátě nepřihlíží. Musí se v přiznání vyplnit příjmy i výdeje? Pokud ano a neudělá se to, jaká jsou rizika? (výpočet výdajů je poměrně časově náročný a FO si plánuje pouze schovat podklady z burzy (vyčíslování by zabralo čas a výše daně by se nezměnila, jedná se o drobné částky celkově do 50 000 Kč)
Vydáno: 01. 03. 2022