Nemovité věci (1766)

Vydání pozemku z restituce na základě soudního rozsudku

Společnost s r. o. koupila v 90 letech 6 pozemků od občana za 6 milionů. Následně se přihlásil restituent a soud nyní rozhodl, že s. r. o. musí tento pozemek vydat. S. r.o. má pozemky na účtě 031 ve výši 6 milionů. Moje dotazy jsou: 1) Jak stanovit cenu restuovaného pozemku, když dle kupní smlouvy koupilo s. r. o. 6 pozemků za 6 milionů? Vzít cenu 6 milionů a podělit celkovou plochou pozemků a následně vynásobit plochou restituovaného pozemku? 2) Jak zaúčtovat vydání restuovaného pozemku? 3) Bude mít toto vydání restituovaného pozemku nějaký vliv na daně mimo daně z nemovitostí? 

Odpočet DPH u bytového domu

Výrobní a obchodní s. r. o. má možnost koupit nový bytový dům o 20 bytech. Část bytů bude pronajímat jako plnění osvobozená od DPH a část bytů bude ponechána pro zaměstnance s. r. o. na ubytování při jejich pracovních cestách. Bude mít společnost při pořízení domu nárok na plný odpočet DPH a následně po dobu 10 let provádět úpravu odpočtu?

Koupě atelieru pro stálé bydlení a úroky z hypotéky

Občan koupil na hypotéku byt, který je v kategorii „ateliér“, tedy není kolaudován jako byt. Využívá ho pro trvalé bydlení. Může úroky z hypotéky využít pro snížení daně z příjmu?

Nové LED osvícení

Rozhodli jsme se v kancelářích a výrobních prostorech naší společnosti přejít z běžného osvícení na LED světla. Předpokládáme výměnu za cca 50 000 Kč. Výměnu provedou naši zaměstnanci. Je toto oprava nebo technické zhodnocení? Předpokládám, že je to oprava, jelikož se nezmění funkce ani účel použití budovy a nezmění se technické parametry.

Umístění reklamy na nemovitosti

Fyzická osoba, OSVČ, plátce DPH, daňová evidence, podniká v nemovitosti, kterou nemá vloženou do obchodního majetku (pohřební služba). Část nemovitosti pronajímá plátci DPH - osvobozené plnění. Nyní uzavřela s jinou firmou smlouvu o umístění reklamního banneru na této nemovitosti. Platby budou probíhat měsíčně. Každý měsíc vystavíme fakturu o umístění reklamy s 21% DPH (poskytnutí práva na umístění věci), které odvedeme? Příjem za umístění reklamy na nemovitosti budeme danit spolu s nájmem v § 9 ZDP? Je tento postup správný?

Koupě rodinného domu pro potřeby ubytování zaměstnanců a jejich rodin

Firma zakoupila rodinný dům a pronajala ho rodině svého zaměstnance pro dlouhodobé bydlení. Jak o takové operaci účtovat? Jedná se o odpisovou skupinu 5 a jsou odpisy rodinného domu daňově uznatelné? Jak stanovit výši nájemného? Jde to dohodou nebo je třeba stanovit odpovídající tržní nájemné? Je možno domluvit, že nájemné se bude kompenzovat s pravidelnou údržbou rodinného domu zaměstnancem a potom v takovém případě účtovat náklady na údržbu paušálně ( např. ve výši 5 000 Kč měsíčně) jako daňově uznatelné do výše příjmů z nájemného (která by také byla 5 000 Kč měsíčně)? Je daňově uznatelné pojištění takového nemovitosti a uhrazená daň z nemovitosti? Musí zaměstnanec něco dodanit jako nepeněžní plnění nebo jako ostatní příjem? Energie a pojištění domácnosti si zaměstnanec hradí ze svého. 

Osvobozený prodej zděděné nemovitosti

V březnu 2021 zemřel podnikatel, OSVČ, který měl v obchodním majetku dům. Dědicem je manželka, která by chtěla dům prodat. Zemřelý manžel vlastnil dům od roku 2014. Bude případný prodej osvobozen? Příhlíží se k tomu, že dům byl v obchodním majetku manžela? Platí zde 5letá nebo 10letá lhůta vlastnictví zůstavitele?

Chalupa k pronájmu - firma nebo fyzická osoba

Naše firma s. r. o. zvažuje koupi pozemku a následnou výstavbu chalupy, která by sloužila k pronájmu. Je to složité pro vedení účetnictví atd.? S manželem jsme jediní dva společníci firmy. Za jak dlouho je možné majetek prodat (jde mi o např. 15-20 let, abychom předali dětem) nebo jak toto řešit? Chtěli jsme původně chalupu postavit sami - ze zisku, ale zde bychom museli 15% daň, abychom mohli mít tento podnikatelský záměr. Můžete k tomuto tématu napsat, jaká jsou úskalí, výhody či nevýhody vlastnictví chalupy jako s. r. o. či fyzická osoba?

Dodávka a montáž kamerového systému

Nechali jsme si nainstalovat kamerový systém. Na faktuře je uvedeno „fakturujeme dodávku a montáž kamerového systému“ a pod tímto textem je výčet materiálu jako venkovní kamery, porty, videorekordéry atd. a pod tímto materiálem je montáž kamer a držáků, instalace rekordérů, oživení kamerového systému a zaškolení. Kdysi jsme tu kamerový systém měli, ale nebyl funkční. Rozvody v síti žádné dodatečné nebyly. Využil stávající rozvody. Dodavatel i my jsme plátci DPH. (s. r. o.) Dodavatel nám fakturoval s daní 21 % a ne v režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud by to byla instalace nebo oprava kamerového systému, tak by to mělo být v režimu přenesení daňové povinnosti. Nebo to může být jako dodávka zboží s instalací, anebo údržba systému? Samozřejmě tvrdí, že tato faktura s daní je dle jeho názoru správně. A dále jak správně proúčtovat? Celková faktura je 25 000 Kč bez DPH. Můžu ji odepsat přímo do nákladů?

Sazba DPH při stavebních pracích na RD a PDP plátci DPH

Společnost s r. o., plátce DPH se živnostenským oprávněním „Přípravné a dokončovací stavební práce“, nakoupí materiál na opravu RD - neplátce DPH např. za 50 000 Kč bez DPH (DPH si nárokuje 21 %). Na faktuře pro odběratele uvádí: Náklady na materiál - Kč 50 000 +15 % DPH a pomocné stavební práce Kč 2 200 + 15 % DPH. Opravu samotnou provádí někdo jiný se ŽL na zednické, popř. tesařské práce. Může takto fakturovat na RD se sazbou 15 %, když má živnostenský list jen na „Přípravné a dokončovací stavební práce“? A když takový postup uplatní u odběratele plátce DPH ne na RD, lze dle Klasifikace produkce uplatnit režim PDP dle § 92?