Daň z příjmů - pronájem dle § 9

Manželé mají zrušeno SJM. Vlastní několik bytů, vždy poměrem spoluvlastnictví 50/50. Do roku 2017 zdaňoval každý z nich příjem v § 9 DPFO ve výši svého podílu, tedy 50% z každého bytu. Manžel přitom uplatňoval výdaje paušálem 30%, manželka uplatňovala skutečné výdaje (vedla si daňovou evidenci). Bylo by možné, aby od roku 2018 vedli příjem i výdaje s tím spojené vždy z celého bytu? Například manžel z 1 bytu a manželka ze 2 bytů? Pokud tato možnost dohody existuje, je možné, aby každý uplatňoval výdaje jiným způsobem? 

Věcné břemeno mezi manželi

Manželé měli zúžené společné jmění. Manželka měla od manžela zřízené věcné břemeno k užívání bytu, který byl ve vlastnictví manžela. Manželé se rozvádí a manžel bude manželce za zrušení věcného břemene vyplácet „odstupné“. Bude vyplacené odstupné podléhat zdanění daní z příjmů?

Bezplatný nájem nebytového prostoru

Společník pronajímá společnosti k podnikání svůj nebytový prostor zcela bezplatně. Jaký je dopad z hlediska daně z příjmů pro společníka a jaký pro společnost?

Byt pro zaměstnance

Společnost s r. o. koupila bytovou jednotku za účelem ubytovny pro zaměstnance. Je nákup a provoz bytu daňově uznatelný (odpisy, spotřeba energií, údržba)?

Doplňující otázka: 

Pokud by se skutečně jednalo o poskytnutí přechodného ubytování zaměstnancům, kteří mají odlišné místo trvalého pobytu, tam se to chová jak? Zaměstnavatel může poskytnout příspěvek na přechodné ubytování, u zaměstnance je osvobozený do výše 3 500 Kč. Pokud tedy zaměstnavatel poskytne přechodné ubytování ve vlastní ubytovně, které si "nacení" na 5 000 Kč měsíčně, ale zaměstnanec mu uhradí jen 1500 Kč. Chápu to správně, že 1500 Kč bude jeho měsíční výnos a do výše 5 000 Kč měsíčně budou náklady související s ubytovnou daňové a zbytek nedaňově? Nebo tam není limit a pokud provozuje provozovnu, která slouží zaměstnancům pro přechodné ubytování, má všechny náklady daňově? 

Darování bytu

Syn daruje byt svému otci, podléhá tento bezúplatný příjem dani z příjmů fyzických osob nebo se jedná o osvobozený příjem?

DPH při prodeji bytu

Plátce DPH, nakoupil nemovitost k následnému prodeji (byt, starší 5 let) od neplátce DPH (soukromé osoby) za 1 600 000 Kč, tento byt chce zrekonstruovat , tzn., že budou FA na rekonstrukci od stavebních firem. rozpočet je na 500 000 Kč a byt chce se svojí marží prodat za 2 700 000 Kč. Jak to bude s DPH, danit DPH celý byt v část 2 700 000 Kč, anebo bez pořízení bytu tj. 1 600 000 Kč. Pokud si neuplatní DPH na rekonstrukci tohoto bytu (pokud to je možné) bude danit jenom svoji marži? 

Úroky z hypotečního úvěru

Je možné uplatnit úroky z hypotečního úvěru jako nezdanitelnou část základu daně v případě, kdy byt byl od ledna do listopadu používán k trvalému bydlení a v prosinci k trvalému bydlení používán nebyl? Byt byl v prosinci prázdný, nebyl ani pronajímán. Úroky by se uplatnily v částečné výši. Je možné uplatnit úroky za dobu 11 měsíců, po které byl byt užíván k trvalému bydlení? Podmínka vlastnictví je splněna po celé období. 

Výstavba bytů

Stavební společnost staví byty, současně s výstavbou bytového domu provádí výstavbu parkovacího stání, komunikace a chodníku, v před bytovým domem budou ještě předzahrádky a v okolí zeleň. Při prodeji bude kupující kupovat nejen byt, podíl na spoluvlastnických podílech, ale i předzahrádku, parkovací stání a 1/40 komunikace a 1/40 zeleně. Jaká se uplatní sazba u předzahrádky, parkovacího stání a 1/40 komunikace a 1/40 zeleně? Byt splňuje podmínky sociálního bydlení.

Ukončení nájmu z důvodu prodeje bytu

V tomto roce budu prodávat byt, který jsem pronajímala. Před prodejem bude třeba byt zrenovovat, aby jeho hodnota odpovídala tržní ceně. Např. důkladně vymalovat - nájemníci byli kuřáci, obnovit starou dlažbu a obklady v koupelně, zrenovovat vestavěné skříně, které stály 38 tisíc každá. Příjmy z nájmu v roce 2018 budou pravděpodobně nižší než výdaje. Jsou popisované výdaje daňově uznatelné, i když dojde následně k prodeji bytu? Je daňovým nákladem zaplacená daň z nabytí nemovitých věcí, když by došlo k dohodě smluvních stran, že daň budu platit já jako prodávající? Lze daňovou ztrátu z § 9 uplatnit proti dílčímu základ daně z § 7? 

Rezervační poplatek

Tuzemská stavební firma, zabývající se výstavbou bytů splňující podmínku sociálního bydlení, bude vybírat od zájemců rezervační poplatek na budoucí koupi bytu. Podléhá tento rezervační poplatek dani z přidané hodnoty?