Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o. (192)

Příjmy z podnikání paušálem, příjmy z pronájmu dle skutečných výdajů

Je možné uplatňovat v daňovém přiznání příjmy z podnikání FO paušálem a zároveň příjmy z pronájmu (jde o pronájem bytu nevloženého do obchodního majetku) dle skutečných výdajů? Do skutečných výdajů pak lze zahrnout i paušální výdaj na auto (zařizování věcí spojených s pronájmem), a auto tedy není předmětem silniční daně? 

Sleva na dani na vyživované zletilé dítě

Matka zletilého dítěte by ráda u zaměstnavatele uplatnila slevu na dani na toto dítě. Dítě má ale nyní trvalé bydliště u babičky. Předtím žilo u otce, který ho nechal vystěhovat. Matka o tomto vystěhování má u sebe dokument. Může si matka uplatnit měsíční slevu na dani na toto zletilé dítě u svého zaměstnavatele ?Podepsala u zaměstnavatele prohlášení a přinesla: A/ potvrzení o studiu dítěte, B/čestné prohlášení, že s dítětem sdílí společnou domácnost , C/ čestné prohlášení zletilého dítěte, že s matkou sdílí společnou domácnost. Od bývalého manžela žádný doklad nepřinese, nepanují dobré vztahy. Jsou tyto tři dokumenty postačující,aby mzdová účetní ve mzdě uplatnila slevu na dani na toto vyživované dítě?

Nákup, prodej cenných papírů v SJM

Manželé, kteří mají SJM mají každý zřízený svůj účet u obchodníka s cennými papíry na své jméno a občas si každý sám zrealizuje nějaký obchod, který podléhá zdanění dle § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjem. I když mají každý svůj účet u obchodníka s CP znějící na své jméno, bude nutné vykazovat v daňovém přiznání k DPFO všechny zrealizované obchody společně pouze u jednoho z nich? Nebo by mohl každý sám své? 

Osvobození prodeje bytu

Pokud jako fyzická osoba prodám současný svůj byt v osobním vlastnictví (zakoupený v 2020), ale následně koupím byt jiný, který budu pronajímat (nebudu mít v novém bytě trvalé bydliště), platí osvobození příjmu z prodeje původního bytu dle § 4 písm. b) zákona o daních z příjmů? 

Autorský honorář a jiný druh vztahu

Dáme fakturu od fyzické osoby nepodnikatele za článek publikovaný v našem internetovém lifestylovém magazínu. Jedná se o autorský honorář se srážkovou daní, nebo můžeme považovat předanou fakturu za jiný vztah např. ústní smlouva o dílo?

Zápůjčka a a oznámení o osvobozených příjmech dle § 38v ZDP

Zapůjčil jsem dceři 10 mil. Kč (smlouvou o zápůjčce) na nákup bytu. Dle § 3 odst. 4 ZDP úvěry a zápůjčky nejsou předmětem daně. Oznámení o osvobozených příjmech se na úvěry a zápůjčky nevztahuje. Nemusí proto dcera hlásit tuto zápůjčku na koupi bytu správci daně?

Danění příjmů z pojistného plnění u výdajů paušálem

Podnikatel fyzická osoba, plátce DPH, zdaňuje příjmy tak, že používá výdajový paušál ve výši 60 %. Kromě příjmů za poskytnuté služby přijal od pojišťovny dopis, kde se uvádí, že pojišťovna uhradí servisu fakturu za nabourané vozidlo a za pronájem náhradního vozidla. Musí danit i příjem z pojistného plnění, když je proti tomu nákladová faktura na opravu vozidla? Předpokládám, že ne, protože mu peníze nepřišly na účet, ale byly hrazeny rovnou servisu, byť fakturu za opravu máme, protože uplatňujeme DPH. 

Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru

Jaký typ daně bychom měli prosím použít v případě, že zaměstnanec skončil hlavní pracovní poměr 30. 4. 2021 a za měsíc 06/2021 mu byl zúčtován a vyplacen dodatečný příjem po skončení pracovního poměru? Hrubý příjem byl ve výši 2 000 Kč. Do 30. 4. 2021 měl podepsané prohlášení u nás. Od 05/2021 má podepsané prohlášení u nového zaměstnavatele. Měli bychom zdanit srážkovou či zálohovou daní? Změnila by se situace v případě, že by zaměstnanec nikde za měsíc 06/2021 neměl podepsané prohlášení (tedy by k žádnému novému zaměstnavateli nenastoupil)?

Automobil poskytnutý zaměstnanci i pro soukromé účely

Firma přiřadí zaměstnanci pracujícím na DPP v letních měsících jako benefit automobil i pro soukromé účely. Zaměstnancova DPP je 5 000 Kč, hodnota auta včetně DPH je 300 000 Kč. Jaký režim dodanění do mzdy bude za toto auto v částce 3 000 Kč (1% ) - bude tam sociální i zdravotní, nebo pouze zdravotní (ZMR), nebo tam nebude za automobil žádné dodanění pojistného (a příjem za auto bude v režimu DPP - tedy celkem 5 + 3 = 8 000 Kč)?

Paušální výdaj na dopravu - 4 automobily

OSVČ uplatňuje paušální výdaj na dopravu na dvě auta celý rok 2020. V průběhu roku v 6/2020 třetí auto prodal a v 7/2020 koupil čtvrté auto. Lze uplatnit paušální výdaj na dopravu za všechny čtyři auta v roce 2020 ve výši celkem 180.000,- Kč? Nevím jestli dle §24 odst. 2 písm. zt) ZDP je myšleno 3 auta za zdaňovací období (rok) nebo zda lze uplatnit paušální výdaj na dopravu za každý měsíc maximálně 3 auta?