Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o. (185)

Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru

Jaký typ daně bychom měli prosím použít v případě, že zaměstnanec skončil hlavní pracovní poměr 30. 4. 2021 a za měsíc 06/2021 mu byl zúčtován a vyplacen dodatečný příjem po skončení pracovního poměru? Hrubý příjem byl ve výši 2 000 Kč. Do 30. 4. 2021 měl podepsané prohlášení u nás. Od 05/2021 má podepsané prohlášení u nového zaměstnavatele. Měli bychom zdanit srážkovou či zálohovou daní? Změnila by se situace v případě, že by zaměstnanec nikde za měsíc 06/2021 neměl podepsané prohlášení (tedy by k žádnému novému zaměstnavateli nenastoupil)?

Automobil poskytnutý zaměstnanci i pro soukromé účely

Firma přiřadí zaměstnanci pracujícím na DPP v letních měsících jako benefit automobil i pro soukromé účely. Zaměstnancova DPP je 5 000 Kč, hodnota auta včetně DPH je 300 000 Kč. Jaký režim dodanění do mzdy bude za toto auto v částce 3 000 Kč (1% ) - bude tam sociální i zdravotní, nebo pouze zdravotní (ZMR), nebo tam nebude za automobil žádné dodanění pojistného (a příjem za auto bude v režimu DPP - tedy celkem 5 + 3 = 8 000 Kč)?

Paušální výdaj na dopravu - 4 automobily

OSVČ uplatňuje paušální výdaj na dopravu na dvě auta celý rok 2020. V průběhu roku v 6/2020 třetí auto prodal a v 7/2020 koupil čtvrté auto. Lze uplatnit paušální výdaj na dopravu za všechny čtyři auta v roce 2020 ve výši celkem 180.000,- Kč? Nevím jestli dle §24 odst. 2 písm. zt) ZDP je myšleno 3 auta za zdaňovací období (rok) nebo zda lze uplatnit paušální výdaj na dopravu za každý měsíc maximálně 3 auta?

Spolupráce započatá v průběhu roku

Pokud je spolupráce s OSVČ (OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci) nahlášena od poloviny roku, tj. bude probíhat od července do prosince daného roku a je např. ve výši 20 %, jak se spolupráce počítá? Z příjmů a výdajů od července do konce roku se vezme pro spolupracující osobu 20 %, nebo se vezmou příjmy a výdaje za celý rok, z nich se vezme polovina a z takto matematicky vypočítané poloviny se na spolupracující osobu převede 20 %?

Předčasná výpověď investičního životního pojištění

Moje klientka (OSVČ) uzavřela v roce 2012 u pojišťovny investiční životní pojištění, které v dubnu 2021 předčasně vypověděla a obdržela „odkupné". Jaký dopad to bude mít na její daňovou povinnost a jaké použít pro tento případ formuláře, případně jaké jsou zákonné termíny?

Sleva na dítě při ukončení studia na učilišti

Do kdy může uplatňovat rodič slevu na studující dítě, pokud toto dítě studuje učiliště a nikde nepracuje? Uplatňuje se sleva pouze do měsíce ukončení studia nebo do 31. 8., jako je tomu u studia střední školy? 

Daňové přiznání elektronicky

Považuje se za elektronické podání daňového přiznání i podání přiznání přes EPO bez ověření identity a certifikátu, s tím, že do 5 dnů doručíme potvrzení podání? Ptáme se kvůli termínu podání k 1. 6. 2021.

Zálohová nebo srážková daň

Zaměstnanec (hlavní pracovní poměr, podepsané prohlášení) odpracoval v březnu pouze 2 dny, zbytek byl na OČR. Hrubá mzda za tyto 2 dny je 2609 Kč. Bude se mu strhávat záloha na daň nebo zaplatí daň srážkou? 

Poplatník v paušálním režimu

OSVČ vstoupila od r. 2021 do paušálního režimu. Zároveň má v r. roce 2021 u svého s. r. o. smlouvu o výkonu funkce jednatele ve výši 2 000 Kč měsíčně. Prohlášení nepodepsal, smlouva podléhá srážkové dani. Může být v tomto případě v paušálním režimu?

OSVČ jako vedlejší činnost a daňové přiznání

Je možné pro poplatnici, které plynuly od 9. 3. 2020 příjmy ze závislé činnosti a současně byla OSVČ na vedlejší činnost (do 8. 3. 2020 provozovala SVČ na hlavní činnost), ale ze SVČ neměla v roce 2020 žádné příjmy, použít formulář daňového přiznání pro poplatníky mající příjmy pouze ze závislé činnosti? Vzhledem k tomu, že při zaměstnání neměla příjmy převyšující 6 000 Kč za rok, tak nemá povinnost podávat daňové přiznání, ale chce uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a nezdanitelné části základu daně. A je také nutné v případě nulových příjmů ze SVČ podat přehledy o příjmech a výdajích na OSSZ a zdravotní pojišťovnu?