Zvláštní režim (311)

Prodej auta ve zvláštním režimu

Firma prodávající zahradnické zboží (není autobazar, právnická osoba, s. r. o.) chce prodat své firemní auto za 30 000 Kč (občanovi). Jedná se o automobil, nakoupený v 10/2009 od bazaru ve zvláštním režimu za částku Kč 500 000 Kč. Jedná se o automobil kategorie M1, první registrace vozidla byla v 8/2007. Může firma tento prodej osvobodit (z důvodu, že se jedná o automobil kategorie M1 a první registrace byla v roce 2007)? Nebo může firma použít zvláštní režim a prodat auto bez DPH z důvodu, že ho ve zvláštním režimu koupila? Pokud ano, je potřeba tento osvobozený prodej uvádět v přiznání k DPH?

Zvláštní režim použitého zboží - vratky (dobropisy)

Firma prodává použité zboží. Člení je pro výpočet přirážky do dvou skupin (nákupní cena do 1 000 Kč a nad 1 000 Kč). U zboží s nákupní cenou do 1 000 Kč počítá za měsíc přirážku souhrnně (celkový prodej minus celkový nákup v daném měsíci). U použitého zboží nakoupeného nad 1000 Kč sleduje ke konkrétní zásobě nákupní a prodejní cenu v tabulce - vypočte nejprve přirážky ke konkrétním zbožím (pokud vyjde u nějakého zboží záporná přirážka, počítá 0) a poté vypočte z dílčích přirážek přirážku celkovou. Nastávají však případy, že jim po prodeji použité zboží zákazník zboží vrátí a firma toto vrácení akceptuje (zároveň dochází také k vrácení platby). Jak prosím správně postupovat v takovém případě vrácení?

A) Pokud v 5/2019 prodala firma použité zboží zákazníkovi za 500 Kč/ks (nakoupeného do 1 000 Kč/kus) a v 6/2019 ho zákazník vrátí. Firma vystaví dobropis v režimu použitého zboží a v 6/2019 tento dobropis snižuje celkové příjmy o 500 Kč pro výpočet přirážky (i kdyby dobropis zvyšoval nákupní cenu, tak výsledek přirážky zůstává stejný).

B) Jak ale postupovat v případě, že zákazník vrátí další měsíc zboží, které u firmy přesahovalo nákupní cenu 1 000 Kč (např. bylo nakoupeno za 4 000 Kč v 4/2019 a prodáno za 6 000 Kč v 5/2019 a z přirážky 2 000 Kč odvedeno příslušné DPH v 5/2019). Jak se má toto vrácení v 6/2019 projevit pro výpočet přirážky? Je správné, když firma vystaví dobropis na –6 000 Kč a eviduje nově nákupní cenu za 6 000 Kč/kus, a zároveň v 5/2019 nic neupravuje a nejde-li v 6/2019 k prodeji, tak pro výpočet přirážky tato operace je v tomto období neutrální? Naopak až toto zboží prodá za 6 000 Kč např. další měsíc v 7/2019, tak již eviduje přirážku 0 Kč (6 000–6 000=0). Postupuje takto správně?

C) Musí se doprava vždy fakturovat jako vedlejší náklad pro výpočet přirážky, nebo je možné dopravu fakturovat zvlášť jako službu v běžném režimu 21 %? Pokud se doprava musí fakturovat také ve zvláštním režimu, jak postupovat, když firma na jedné faktuře prodává bazarové zboží společně se zbožím v běžném režimu 21 %? Jelikož se jedná softwarově o problém, tak firma odvádí z dopravy v takových případech 21 % jako v běžném režimu, může to být problém?

Vyplnění přiznání k DPH - zvláštní režim s použitým zbožím

Prosím o uvedení postupu: Fyzická osoba, plátce DPH, zakoupí na burze (Rakousko, Německo) ve zvláštním režimu automobil.

1) Cena automobilu po přepočtu z EUR 100 000 Kč, zvl. režim cena služby (přirážky) po přepočtu 5 000 Kč, režim přenesení daňové povinnosti, nakoupeno 1. 6. 2019. Kdy a jak se zahrne pořízení automobilu a přirážka do přiznání k DPH (prosím čísla řádků v přiznání)? U služby (přirážky) vypočítá DPH za měsíc červen a nemá nárok na odpočet? Tedy DPH odvede.

2) Zaplatí výdaje: TP vozidla 1 000 Kč + 210 Kč DPH, oprava 1 000 Kč + 210 Kč DPH. Tam si uplatní odpočet DPH a výdaje zahrne do nákladů.

3) Automobil prodá za cenu 150 000 Kč dne 10. 7. 2019 Jak bude postupovat prosím v přiznání k DPH (prosím čísla řádků)? Předpokládám, že 100 000 Kč zůstane a z 50 000 Kč odvede DPH 8 677,83 Kč. Poplatky (přirážka k obchodní ceně) se už nikde neobjeví? Pořízení automobilu bude v DPH u měsíčního plátce za červen a prodej za měsíc červenec. Je to tak správně?

Vstupní cena osobního automobilu pro odepisování

Firma, plátce DPH, nakoupila osobní automobil ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH, a nemá tak nárok na odpočet. Zahrne tedy do vstupní ceny částku celkem včetně daně. Vzhledem k tomu, že auto nebylo na místě, zaplatila dále 22 000 Kč za převoz automobilu odtahovým vozem. Dále pak automobil nechala firma za 7 000 Kč namontovat tažné zařízení, za 4 200 Kč si nechala auto přihlásit na české značky, a ještě zakoupila zimní kola (disky) za 6 000 Kč. Co všechno patří do vstupní ceny? Myslím si, že všechno, ale v literatuře vylučují disky a na internetu ještě vylučují službu přihlášení vozu. Prosím o Váš názor co zahrnout do vstupní ceny pro odepisování.

Pořízení automobilu ve zvláštním režimu

Právnická osoba, plátce DPH, pořídí automobil za účelem dalšího prodeje ze zahraničí ve zvláštním režimu. Při prodeji bude odvádět DPH z přirážky. V kterých řádcích přiznání DPH a kontrolního hlášení se tato transakce objeví?

Prodej osobního automobilu

Firma, obchodující s osobními automobily, nakoupila osobní automobil v Dánsku ve zvláštním režimu, dále ho prodává na Slovenko, občanovi. Může použít při prodeji také zvláštní režim, nebo musí odvést DPH z celého prodeje, když je to prodej do EU občanovi?

Dovoz a prodej ojetých automobilů z EU, plátce DPH

Jak řešit DPH u fyzických osob v daňové evidenci následující případy? Podnikatel se nově se stal plátcem DPH.

a) Podnikatel nakoupí ojeté automobily na burze - zvláštní režim dle § 90 zákona o DPH, některé automobily prodá v původním stavu, některé opraví a pak prodá v ČR. Některé automobily prodá přes bazar, některé prodá sám. Prosím o uvedení příkladu.

b) Podnikatel nakoupí ojeté automobily v EU - ne ve zvláštním režimu, prodá je v ČR.

c) Podnikatel nakoupí ojeté automobily v ČR od neplátce a dále prodá neplátci nebo plátci, něco prodá přes bazar, něco sám.

Zvláštní režim dle § 90 zákona o DPH

Podnikatel, OSVČ, vedoucí podvojné účetnictví, koupil osobní automobil ve zvláštním režimu podle § 90 zákona o DPH za 283 000 Kč. Automobil opravil a dal k prodeji prostřednictvím autobazaru. Automobil byl prodán za 399 000 Kč, autobazar si naúčtoval provizi 14 000 Kč bez DPH + 21 % DPH 2 940. Na účet tedy podnikateli převedl částku Kč 382 060. Z jaké částky bude odvedeno DPH podle § 90 zákona o DPH a jakým způsobem se celý případ zaúčtuje v podvojném účetnictví?

Prodej investičního zlata

Lze za investiční zlato považovat mince vydané CNB v letech 2006–2010, kde je dnešní cena zlata obsaženého v mincích 50 000 Kč, ale tato sada mincí má cenu 150 000 Kč? Jsou následující případy brány jako prodej investičního zlata s ohledem na § 92 ZDPH, a je tím pádem i tento prodej osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně?

1) V letech 2006 – 2010 nakoupí firma mince za 50 000 Kč, v roce 2013 je prodá za tržní cenu 85 000 Kč (marže 75 %).

2) V letech 2006 – 2010 nakoupí firma mince za 50 000 Kč, v roce 2018 je prodá za tržní cenu 150 000 Kč (marže 200 %).

3) V roce 2018 koupí firma sadu mincí za 150 000 Kč a ve stejném roce 2018 je prodá za tržní cenu 160 000 Kč. Je tento prodej brán jako prodej investičního zlata?

 

Prodej zboží ve zvláštním režimu

Jsem fyzická osoba, plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Nákup ojetého auta z EU máme z hlediska DPH vyřešený, ale teď se nám jedná o prodej auta ve zvláštním režimu, které bylo opraveno. Nejsme si jisti, co patří do pořizovací ceny auta, která bude uvedena na řádku 26, a co bude přirážka, která se bude zdaňovat:

1)     Faktura za auto, fa za aukci, fa za poplatek, fa za dopravu, oprava, technická kontrola, obchodníkova přirážka (celková přirážka ke zdanění).

2)     Faktura za auto (ř. 26) celková přirážka: fa za aukci, za poplatek, za dopravu, oprava, technická kontrola a obchodníkova přirážka.

Ptali jsme se 2 daňových poradců, ale každý má jiný názor.