RNDr. Ing. Eva Urbanová (1)

Odesílání podání prostřednictvím datové schránky společnosti

Jsme právnická osoba a veškerá komunikace s finančním úřadem probíhá prostřednictvím datové schránky společnosti s tím, že odesílající osoba je administrátor. Může podání za právnickou osobu provádět i pověřená osoba, kterou v rámci správy datových schránek společnosti určí administrátor?