Organizační složka (49)

Převod organizační složky

Organizační složka slovenské firmy působící v ČR zaniká k 31. 12. 2018 převodem všech závazků a pohledávek do slovenské firmy. Jakým způsobem se tento převod účtuje? Jaké jsou povinnosti oznámení vůči FÚ? 

Hmotný majetek pořízený v jiném členském státě - DPH

Jsme firma s. r. o. na výrobu motorů, registrace k DPH jen v České republice. Koupili jsme stroje z Německa. Dodavatel je německý plátce DPH se sídlem v Německu a s výrobní pobočkou na Slovensku. Vyfakturované stroje (náš hmotný majetek) byly vyrobeny na Slovensku, kde i zůstanou, a slovenská pobočka na nich bude pro nás vyrábět díly k výrobě motorů. Dodavatel na faktuře uvedl svoje a naše DIČ a napsal umístění na Slovensku. Jak je to v tomto případě s DPH?

Zařazování nepedagogických pracovníků dle katalogu prací

Chci zařadit zaměstnance do 9. platové třídy dle katalogu prací 1.01.04 Referent majetkové správy. Bude komplexně spravovat majetek školy včetně majetku na osmi odloučených pracovištích. Lze v tomto případě nahlížet na odloučená pracoviště jako na nižší organizační složky?

Postoupení / nabytí pohledávky / zápočet organizační složka

Česká společnost (A) má organizační složku na Slovensku (B). Slovenská OZ eviduje pohledávky za společností XY. Společnost A eviduje za XY také pohledávky, ale zároveň i závazek. Je možné započíst dohromady pohledávky B+A se závazkem, který má tedy pouze A za XY (vše dohromady jednou dohodou)? Případně lze řešit postoupením z B na A a pak tedy zápočet? Nechtěli bychom, ale úplatné ale zároveň nechceme bezúplatným postoupením ovlivňovat hospodářský výsledek.

Daňová uznatelnost nákladů organizační složky

V ČR byla zřízena organizační složka zahraniční letecké společnosti. Složka je plátce DPH. Poskytují služby jako pomoc při odbavení cestujících a mají na starost posádku letadla jejich letecké společnosti (zajištění ubytování, stravy). Jak je to s daňovou uznatelností těchto nákladů (zejména u faktury za ubytování a catering posádky) a s nárokem na odpočet DPH. Posádka jsou zaměstnanci zřizovatele. Na složku nejsou v současné době alokovány žádné příjmy. Pokud by měli v budoucnu pouze příjmy z prodeje letenek, mohou být náklady uvedené výše daňově uznatelné? A jak postupovat v případě, že by žádné příjmy neměli?

Malá a velká organizace

Chtěla bych se zeptat jaký je rozdíl mezi malou a velkou organizací? Jaké mám povinnosti, když se z malé (počet zaměstnanců do 25) změním na velkou organizaci? A jsem zase malá organizace, když počet zaměstnanců klesne pod 25? A jak to je když se to mění během roku?

DPH

Jsme česká společnost s českým DIČ. Máme uzavřenou smlouvu se společ. OMV Česká republika, s. r. o. na tankování PHM jak v ČR, tak i na SK, s tím, že nám je budou fakturovat 1x za měsíc na naše české DIČ. Nyní jsme obdrželi faktury od OMV ČR (s českým DIČ) za tankování v ČR a od OMV se slovenským DIČ (sídlo ve Vídni) v eurech za tankování v SK. Jedná se nám o fakturu se slovenským DIČ. Můžeme si uplatnit DPH za tankování na SK nebo můžeme DPH vést na účtu 315E a zažádat o refundaci nebo musíme dát celou částku do nákladů? Máme totiž i na SK organizační složku (provozovnu) se Sloven. DIČ, takže si nejsem jistá, zda můžeme o refundaci žádat. Popř. zda existuje nějaký způsob, jak si můžeme DPH z tankování na Slovensku uplatnit?

Přemístění zboží do vlastní organizační složky na Slovensku a právo nakládat s ním jako vlastník

Firma s. r. o. je plátce DPH a má na Slovensku organizační složku, která je neplátce DPH. Firma by ráda přemístila do své organizační složky na Slovensko zboží, které by tam pak dále tato organizační složka PRODÁVALA PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH A TO POD SVOU HLAVIČKOU. DOCHÁZÍ K PŘEVODU PRÁVA NAKLÁDAT SE ZBOŽÍM JAKO VLASTNÍK. Jedná se o fyzioterapeutickou pomůcku jeden kus v ceně cca 270 Kč (10 EUR) a roční objem se předpokládá opravdu MAXIMÁLNĚ 270 000 Kč (10 000 EUR). Reálně to bude spíš jen třetinový objem. Slovenská organizační složka nechce být plátce DPH. Teď mě zajímá, jak to bude s DPH. Pokud firma (plátce) DPH odešle zboží z ČR do své organizační složky na Slovensko tak to bude s DPH nebo bez DPH? Pokud se bude jednat o plnění osvobozené od DPH s tím, že na Slovensku se stane organizační složka osobou identifikovanou k dani, tak jak se to pak vykáže v souhrnném hlášení, když Slovenská organizační složka ještě nemá DIČ a tudíž do souhrnného hlášení nelze nic vyplnit. Nebo se toto malé množství bere, jako že spadá do limitu pro zasílání zboží na Slovensko a dokud nebude tato hranice překročena (myšleno za celé Slovensko) pak se do souhrnného hlášení nic nepíše, protože je to v limitu a DPH se odvede v ČR na českém daňovém přiznání? Nebo to je úplně jinak? Existuje na to v našem zákoně jednoznačná odpověď?

Přemístění zboží do vlastní organizační složky na Slovensku

Firma s. r. o. je plátce DPH a má na Slovensku organizační složku, která je neplátce DPH. Firma by ráda přemístila do své organizační složky na Slovensko zboží, které by tam pak dále tato organizační složka. Jedná se o fyzioterapeutickou pomůcku jeden kus v ceně cca 270 Kč (10 EUR) a roční objem se předpokládá opravdu MAXIMÁLNĚ 270 000 Kč (10 000 EUR). Reálně to bude spíš jen třetinový objem. Slovenská organizační složka nechce být plátce DPH. Teď mě zajímá, jak to bude s DPH. Pokud firma (plátce) DPH odešle zboží z ČR do své organizační složky na Slovensko tak to bude s DPH nebo bez DPH? Pokud se bude jednat o plnění osvobozené od DPH s tím, že na Slovensku se stane organizační složka osobou identifikovanou k dani, tak jak se to pak vykáže v souhrnném hlášení, když Slovenská organizační složka ještě nemá DIČ a tudíž do souhrnného hlášení nelze nic vyplnit. Nebo se toto malé množství bere, jako že spadá do limitu pro zasílání zboží na Slovensko a dokud nebude tato hranice překročena (myšleno za celé Slovensko) pak se do souhrnného hlášení nic nepíše, protože je to v limitu a DPH se odvede v ČR na českém daňovém přiznání? Nebo to je úplně jinak? Existuje na to v našem zákoně jednoznačná odpověď?

Zrušení organ. složky v ČR

Zahraniční společnost rozhodla o zrušení svojí organizační složky v ČR. Jaký bude postup z hlediska daní a účetnictví:

  • Složka eviduje závazky vůči dodavatelům a vůči zřizovateli, musí se dodaňovat?
  • Majetek ani pohledávky nejsou. Jak to bude s účetní závěrkou? Společnost v roce 2013 vykázala ztrátu, v roce 2014 jí vychází zisk. Jak bude zaúčtována ztráta, na 429 nebo pohledávky vůči zřizovateli?