Fotovoltaická elektrárna (90)

Stavba fotovoltaické elektrárny a DPH

Firma s. r. o., plátce DPH, staví fotovoltaické elektrárny pro občany, firmy které nejsou plátci DPH a firmy , které jsou plátci DPH. Stavba pro všechny tyto 3 subjekty je materiál + montáž elektrárny. 1. Když se staví pro občana , který v daném měsíci zaplatí zálohu., musí firma za daný měsíc odvést DPH ze zaplacené zálohy, kde sazba DPH je 15%? Další měsíc bude konečné vyúčtování? 2. Firma neplátce DPH ( odběratel) . V jeden měsíc zaplatí zálohu a dodavatel odvede DPH z sazbou 21% z této zálohy,? Vyúčtování další měsíc. 3. Odběratel je plátce DPH. Jedná se v tomto případě o přenesení daňové povinnosti § 92ea a daň odvede zákazník, v okamžiku kdy bude stavba foto....elektrárny hotová? 

Dodávka FVE v ČR slovenským plátcem DPH

Slovenský plátce DPH (v ČR není registrován k DPH) provede na území ČR pro českého plátce DPH zhotovení fotovoltaické elektrárny. Materiál si přiveze ze SR, montážní služby pro něj provede dodavatelsky český plátce DPH. Vznikne slovenské firmě v ČR povinnost k registraci k DPH? Pokud ne, bude si moci zpětně zažádat v ČR o vratku případné DPH z přijaté faktury za montáž FVE?

Fotovoltaická elektrárna

Fyzická osoba-podnikatel, plátce DPH, si nechal zřídit FVE na střeše svého rodinného domu, který není majetkem firmy, ale je v SJM. Faktura na FVE je s přenesenou daňovou povinností. Fyzická osoba má v rodinném domě i svou provozovnu, kvůli které se FVE zřizovala. Jak máme správně postupovat při zařazení FVE a odepisování do majetku fyzické osoby?

Nevadí, že FVE je umístěna na střeše soukromého RD, ale FVE je majetkem firmy?

Reverse charge při výměně měniče - modulu u FVE

Jaký režim má být uplatněn při výměně měniče VACON, který je součástí fotovoltaické elektrárny? V měniči VACON byla diagnostikována porucha IGBT modulu pro fázi W, který byl vyměněn a měnič byl poté znovu uveden do provozu. Faktura za opravu přišla s 21% DPH, nejsem si jist, že je takto správně.

DPH - obrat měsíční

OSVČ, čtvrtletní plátce DPH. Od 1. 1. 2013 nepodléhá zelený bonus z fotovoltaiky vyplácený výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů společností OTE, a. s. dani, neboť nepředstavuje úplatu za plnění pro operátora trhu (OTE, a. s.). Bude se ale pro obrat DPH započítávat, či nikoliv?

Zdanění příjmů z provozu FVE - zelený bonus OTE za rok 2017

Jak mám postupovat při zdaňování příjmů z provozu fotovoltaické elektrárny? Je umístěna na střeše rodinného domu, licence je vydána. FVE je s výkonem nižším než 10 kW, v provozu je od roku 2011. Je to v roce 2017 příjem dle § 7 nebo dle § 10?

Fotovoltaické elektrárny od roku 2016 do 10 kWp podle §10 ZDP a DPH

Podnikatel, který dodává do sítě elektrickou energii z fotovoltaické elektrárny. Výkon elektrárny je do 10 kWp a podnikatel má příjem od společnosti OTE za zelený bonus. Tento zelený bonus nepodléhá DPH. Dále podnikatel fakturuje svému otci elektrickou energii v běžné ceně podle ceníku ČEZ Prodej. Na těchto fakturacích má DPH na výstupu. Má rovněž DPH na vstupu za telefon, internet, pohonné hmoty apod. Může si toto DPH na vstupu nárokovat v plné výši, protože podnikatel nemá žádnou elektrickou energii pro vlastní spotřebu? Od roku 2016 je příjem od OTE za zelený bonus příjmem podle § 10 ZDP a týká se toto i našeho podnikatele? Bude tento náš podnikatel nadále pod § 7 ZDP, jak tomu bylo doposud?

Sazba DPH u montáže FVE

Jakou sazbu uplatnit u montáže fotovoltaické elektrárny na střechu rodinného domu?

Změna u FVE

V roce 2016 došlo ke změně účtování FVE. Fyzická osoba s příjmy z § 6 provozuje FVE od roku 2012, má licenci na provoz FVE. V roce 2016 příjmy z provozu FVE danila v § 7. Jak je třeba postupovat v 2017? Může danit v § 10, když má licenci, ale výkon FVE je 4kW? Roční příjem z provozu FVE je do 30 000 Kč.

Vrácení sražené daně u FVE do 30kW

Našemu klientovi, fyzické osobě, vedoucímu podvojné účetnictví, přišlo od E-ONu rozhodnutí, že mu bude vrácená sražená daň z FVE do 30kW za rok 2012. Tehdejší právní úprava v roce 2012 stanovovala u FVE uvedených do provozu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010, tento povinný odvod daně. V roce 2017 mu tedy bude vráceno přes 50 000 Kč za rok 2012. Jak se to bude řešit daňově? Zdaní se v roce 2017 nebo je povinnost podat dodatečné přiznání do roku 2012? Jak se to proúčtuje v účetnictví roku 2017?