Pozemky (421)

Vydání pozemku z restituce na základě soudního rozsudku

Společnost s r. o. koupila v 90 letech 6 pozemků od občana za 6 milionů. Následně se přihlásil restituent a soud nyní rozhodl, že s. r. o. musí tento pozemek vydat. S. r.o. má pozemky na účtě 031 ve výši 6 milionů. Moje dotazy jsou: 1) Jak stanovit cenu restuovaného pozemku, když dle kupní smlouvy koupilo s. r. o. 6 pozemků za 6 milionů? Vzít cenu 6 milionů a podělit celkovou plochou pozemků a následně vynásobit plochou restituovaného pozemku? 2) Jak zaúčtovat vydání restuovaného pozemku? 3) Bude mít toto vydání restituovaného pozemku nějaký vliv na daně mimo daně z nemovitostí? 

DPH - stavební pozemek

Společnost s. r. o., plátce DPH, prodává v roce 2021 pozemky. V Katastru nemovitostí (KN) jsou jednotlivé parcely evidovány jako ostatní plocha a zastavěná plocha. Způsob využití pozemků dle KN je jiná plocha, ostatní komunikace, zbořeniště. Vše tvoří jeden celek, jedná se o pozůstatky objektů po armádě. Stavby jsou v KN evidovány jako jiné stavby bez čísla popisného nebo evidenčního. Skutečný stav je zbořeniště, zarostlé bujnou vegetací. V žádném případě se nejedná o funkční budovy. Koupeny byly v roce 2010. Na tyto parcely není vydáno žádné stavební povolení, ani o něj není požádáno. Budoucí vlastník pouze požádal příslušný stavební odbor o vyjádření: na pozemcích může proběhnout výstavba.

Jedná se o stavební pozemky, kdy jejich prodej bude muset být s 21% sazbou DPH? Nebo lze tyto pozemky při prodeji od DPH osvobodit?

Daň z nabytí pozemku věci jako součást pořizovací ceny, opomenutí proúčtování

Patří do pořizovací ceny pozemku, jako zboží realitní kanceláře, také daň z nabytí plus poštovné spojené s podáním na finanční úřad? Domnívám se, že to souvisí s pořízením a mělo by to vstupovat do pořizovací ceny zboží. Zapomněla jsem bohužel o této částce v roce 2018 účtovat, jednatel zaplatil ze svého soukromého účtu a nenechal si proplatit. Lze zvýšit cenu zboží zápisem MD 132/D 365 a následně vyplatit částku jednateli pokladnou? Je tedy tato částka navýšením ceny zboží, které ještě není prodané, tedy bych zvýšila jeho hodnotu nyní ještě účtováním do roku 2020?

Vstupní cena vinice

Jsem zemědělský podnikatel, fyzická osoba, vedu daňovou evidenci. Mám pronajatý pozemek, na kterém v roce 2022 vysadím vinici. Nyní jsem uhradil za vytýčení pozemku 18 000 Kč. Je tento výdaj nedaňový s tím, že tato částka bude součástí vstupní ceny vinice? Vinice je vždy dlouhodobým/odpisovaným majetkem, i když její pořizovací cena by byla pod 80 000 Kč, tj. limit pro dlouhodobý majetek odpisovaný?

Prodej stavebního pozemku územní samosprávným celkem /obcí/

Obec již má status plátce DPH. Provozuje čističku odpadních vod. V současné době investuje do obecních pozemků a chystá se pozemky prodat. Myslím si, že obec vstoupila do role obchodníka a je povinna odvést DPH z prodeje pozemků a má i nárok uplatnit DPH ze vstupů do této investice. Je moje domněnka správná?

Daň z nemovité věci jako součást pořizovací ceny

Realitní kancelář vlastní pozemek k prodeji již 3. rokem. Pozemek je pořízen na sklad jako zboží, zatím žádný prodej, nic se neděje, akorát každý rok se malá částka platí na daň z nemovité věci. Lze o tuto daň každým rokem navyšovat pořizovací cenu „zboží“ tedy pozemku? Nebo částka patří do nákladů roku placení? A další hypotetická úvaha - kdyby se společnost rozhodla, že pozemek raději použije k výstavbě třeba jinou firmou, je možné takto "reklasifikovat" zboží na pozemek účetním zápisem MD 031/D 112?

Nákup pozemku

Klient koupil pozemek, na kterém chce tak cca za rok postavit domy a prodat je. Účtuje se to v tomto případě na účet 131? A jak je to s vedlejšími náklady? Vedlejší náklady-rezervační poplatek, geologický průzkum, architektonický návrh staveb, poplatek za zprostředkování úvěru a nakonec úroky z poskytnutého úvěru. Pokud by to byl pozemek jako majetek firmy, tak by asi všechny ty náklady patřila do ceny pozemku. Ale jak je to, když ten pozemek bude zbožím?

Daň z příjmu při směně pozemků

Směna pozemků – jak je to s daní z příjmu? Dle směnné smlouvy je směna bezúplatná. Jedna ze smluvních stran však získá větší počet m2. Jak je to s daní z příjmu? A co kdyby obě strany směnily pozemky o stejných m2? Jak určit hodnotu směny pro daň z příjmů, pokud je jedna ze smluvních stran OSVČ podnikající? Výdaje za vyměření směňovaných pozemků lze zřejmě započítat jen k ceně pozemku a nelze je jednorázově uplatnit. Je to tak?

Nerezident - zdaňování příjmů v ČR

Zemědělská společnost platí pachtovné ze zemědělských pozemků občanovi JAR v částce 3 000 Kč a občanovi Austrálie 20 000 Kč. Tito v ČR pobývají cca 14 dní ročně nebo vůbec a jiné příjmy v ČR pravděpodobně nemají. V podstatě to nemáme jak ověřit (smlouvy s námi uzavřeli v zastoupení). Musíme oběma při výplatě pachtu daň zajištovat (případně uplatnit daň srážkou) a odvádět FÚ?

Pachtovné a daň z příjmu fyzických osob

Starobní důchodce pronajímá zemědělské pozemky. Platí, že do výše 15 000 Kč inkasovaného pachtovného za rok nepodléhá dani z příjmů fyzických osob?