Majetek hmotný (50)

Výroba nábytku

Jak správně zaúčtovat výrobu skříní pro vlastní potřebu? Máme na skladě materiál - na účtu 112. Z tohoto materiálu vyrobíme skříně do vlastní kanceláře. Jak toto vše správně zaúčtovat?

Ztráta z prodeje formy

Výrobní firma nakoupí formu za 200 000 Kč a prodá ji zákazníkovi za 100 000 Kč. Forma zůstane ve výrobní firmě, která má od zákazníka garantovaný odběr výrobků z této formy, jímž se uhradí i ztráta z prodeje formy. Bude ztráta z prodeje jednorázovým daňovým nákladem, popř. je možné provést částečné rozlišení nákladů z prodeje formy? Údržbu formy hradí výrobní firma a náklady na údržbu jsou rovněž zohledněny v ceně výrobků. Jsou náklady na údržbu daňově účinné?

Daňová uznatelnost zůstatkové ceny majetku vyřazeného likvidací

Prosím o ujasnění daňové uznatelnosti zůstatkové ceny při vyřazení majetku likvidací (např. z důvodu technické zastaralosti). Jak postupovat, aby zůstatková cena byla daňová?

1) Drobný majetek evidovaný dle směrnice na účtech 022, pořizovací cena je do 40 000 Kč, účetní odpisy = daňové.

2) Dlouhodobý hmotný majetek (PC = 40 000 Kč a výše), účetní odpisy =/= daňové.

3) Jak je třeba doložit likvidaci? Je třeba protokol od likvidační firmy?

4) A jak je to s odvodem DPH u:

a) majetku výše uvedeného,

b) drobného majetku účtovaného při nákupu přímo do nákladů, pouze v operativní evidenci,

c) reklamních předmětů do 500 Kč účtovaných při nákupu přímo do nákladů, evidovaných v operativní evidenci - vyřazení v případě, že jiné předpisy neumožňují nadále propagovat zboží, ke kterému je reklamní předmět určen?

Zboží na prodejně

Bylo zakoupeno zboží, konkrétě peletková pec, v hodnotě 32 000 Kč, ale byla používaná 2 roky na prodejně. Nyní potřebujeme pec prodat (nebo převést?) slovenské firmě, se kterou česká firma úzce spolupracuje. Obě firmy jsou plátci DPH. Jak správně proběhnou účetní operace? Pec byla zakoupena jako zboží od jiné firmy. 

Odvětrávané šatní skříně a zařazení do majetku

Naše společnost provedla rekonstrukci šaten. Mimo stavební práce jsme zakoupili 20 ks šatních skříněk, které jsou napojené na klimatizaci, resp. klimatizace se v rámci rekonstrukce pořizovala pouze pro šatní skříňky. Předpokládám, že klimatizace je samostatná movitá věc, která patří do 3 odpisové skupiny včetně el. rozvodů ? Jak to bude s šatními skříňkami, které stály 120 000 Kč - lze jej jednorázově odepsat jednorázově, protože jedna skříňka vyjde na cca 6 000 Kč, nebo se musí odepisovat jako soubor? Skříňky lze používat i bez klimatizace, samozřejmě nyní jsou spojeny s klimatizací .

Zaúčtování sestavy elektronických modulů

Jak zaúčtovat, s přihlédnutím k daňové optimalizaci, elektronické modul (desky), které mají charakter stavebních prvků, ze kterých se ve výrobě (právnická osoba) uspořádají sestavy pro simulaci a testování řídicích systémů, které jsou součástmi výrobních zakázek? Podle takto ověřených a vyzkoušených sestav se pro výrobu následně nakoupí identické nové elektronické moduly, které se implementují přímo do zakázek. Testovací sestava z původních modulů se rozloží a takto opět vzniklé samostatné moduly se uloží zpět do regálů. Každý modul má charakter movitého dílu, ale z funkčního hlediska nemá samostatné technickoekonomické určení. Doba použitelnosti jednotlivých modulů je řádově několik let, podle potřeb se další moduly mohou dokupovat nebo stávající vyřazovat a likvidovat z důvodu nefunkčnosti nebo další nepoužitelnosti; jejich ocenění se pohybuje od několika tisíc do několika desítek tisíc Kč. V úložném prostoru se tak průběžně nachází určité množství modulů, které nejsou pro danou právě simulovanou a testovanou výrobní zakázku použitelné. Lze uvedené testovací moduly jako celek zaúčtovat na sklad nebo je nutné je zařadit jako soubor movitých věcí podle § 26 odst. 2 písm. f) ZDP do první daňové odpisové skupiny? 

Náklady na hlídacího psa

Jakým způsobem účtovat náklady na hlídacího psa a jak se hlídací pes eviduje v účetnictví? Může se evidovat na účtu 501 nebo na účtu 124. Které náklady na psa lze uplatnit v daňově uznatelných nákladech?

Paramotor Niravan - odpisová třída

Do které odpisové třídy mám zařadit Paramotor (rogalo)? Cena je 100 000 Kč. 

Odpis drobného majetku

Pokud má majetek hodnotu do 40 000 Kč, je možné ho dát rovnou do nákladů (účet 201), anebo je lepší ho postupně "odepisovat" - např. majetek v částkce 35 000 Kč - účetní odpis 2 roky - účet 551? 

Dotace

V prosinci 2017 budeme kupovat jízdní kola do cykloservisu, který provozujeme. Celková cena je 500 000 Kč (25 ks po 20 000 Kč). Máme slíbenou dotaci MAS ve výši 45 %, tj. 225 000 Kč. Dotaci dostaneme v únoru 2018. V účetnictví již mám fakturu za zpracování žádosti o dotaci ve výši 10 000 Kč.

a) Faktura za kola 500 000 Kč půjde v roce 2017 na účet 501, nebo ji už mám snížit o slíbenou dotaci, která přijde až v únoru 2018?

b) Pokud nebude fa snížená v roce 2017, v roce 2018 ji snížím minusovým zápisem na účtu č. 501?

c) Mohu takovou větší částku na obnovu kolového parku dát jednorázově do nákladů, nebo ji mám přes účet 381 rozdělit na 2 roky?

d) Může být faktura za zpracování žádosti v nákladech?