Spolupracující osoby (97)

Spolupracující osoba

Celý rok 2019 OSVČ rozděluje příjmy a výdaje na manželku (spolupracující osoba). V prosinci také na syna. Může si na manželku uplatnit 45 000 Kč za období 01 - 11/2019? Nebo jen 15 000 Kč x 12 měsíců? 

OSVČ s ŽL a spolupracující osoba

Manželé, oba OSVČ hlavní (zedník a uklízečka). Manželka je ještě spolupracující osobou manžela, pod jeho IČO jsou fakturovány úklidy ve firmě, kde manžel pracuje. Jedná se o úklid po zednících. Zedník (řemeslná živnost) daní příjem s využitím paušálu 80 %, manželka zdaňuje u sebe i jako spolupracující osoba 60 %. Manželka měla v minulém roce pozastavenou živnost. Domnívám se, že může dostat pokutu za neoprávněné podnikání a může uplatňovat paušál jen 40 %. Není možné, že by byla doměřena do příjmu dle § 10 ZDP, kde by mohla uplatnit výdaje jen dle skutečnosti a max. do výše příjmů?

Spolupracující osoba - ošetřovné

Má nárok na ošetřovné spolupracující osoba? Spolupracují osobou je manželka, vykonávající hlavní činnost, příjmy manžela rozdělené na manželku jsou 40 %. 

OSVČ rozdělení příjmů a výdajů mezi spolupracující osoby

OSVČ vede daňovou evidenci a má příjmy za rok 1 800 000 Kč a výdaje 2 700 000 Kč (dle skutečnosti). Jak rozdělí příjmy a výdaje mezi spolupracující manželku a syna, když každému přidělí 15 %? Je nějaký limit u rozdělující osoby mezi příjmy a výdaji? Není mi jasné, jak to udělá v DPFO.

Doplňující otázka:

Není mi jasné, co znamená rozdělění příjmů a výdajů nejvýše 30 % ,maximálně 180 000 Kč. OSVČ má přijmy 1 800 000 Kč a výdaje 2 700 000 Kč. Může rozělující osoba použít 30 % z 1 800 000 Kč a 30 % z 2 700 000 Kč? 

Fakturace práce vlastní firmě

Podnikatel, pokrývač, f. o., vede podvojné účetnictví pořídil nemovitost společně s manželkou. Manželka nepodniká a ani není spolupracující osobou. Podnikatel si zařadil nemovitost do svého obchodního majetku s tím, že až bude nemovitost opravena, bude v ní podnikat. Dosud probíhaly opravy dodavatelsky, ale nyní si sám opravuje střechu. Jelikož na opravu střechy dostal dotaci, musí doložit fakturu za opravu střechy. Může sám sobě nebo sobě + manželce vystavit fakturu, a může zde vyčíslit DPH? A tuto fakturu si pak vložit do svého účetnictví? 

Spolupracující osoba

OSVČ má syna, který v červnu 2019 dovršíl 18 let. Za rok 2019 by OSVČ syna uplatnil jako spolupracující osobu. Jak postupovat, kde všude syna nahlásit? Kolik % z zdanitelných příjmů může uplatnit osoba spolupracující? Syn je studentem na štřední škole. Může OSVČ uplatnit daňové zvýhodnění na dítě za rok 2019, když bude spolupracující osoba? Ale dítě si uplatní slevu na studenta. A protože tento postup mi není scela jasný, prosím o důkladné vysvětlení. OSVČ je také od 1.9.2019 v zaměstnaneckém poměru, který bude hlavní příjem.

Rozdělení na spolupracující osobu v dodatečném daňovém přiznání

Manželé, oba OSVČ, podali v termínu pro podání daňové přiznání každý samostatně za svoji činnost. Nyní zjistili, že by se jim vyplatilo, kdyby se část příjmů a výdajů manžela rozdělilo na manželku. U manžela by se snížila daňová povinnost a u manželky by - díky tomu, že měla základ daně téměř nulový - žádná daňová povinnost ani tak nevznikla. Je možné takto dodatečně využít § 13 zákona o dani z příjmu? 

Spolupráce mezi manželi a fakturace

Manželé, oba OSVČ, vedou daňovou evidenci, nejsou plátci DPH: Může manželka fakturovat manželovi např. zpracování daňové evidence a zároveň být osobou spolupracující (manžel by na ni rozdělil své příjmy a výdaje)? 

OSVČ - spolupracující osoba

Může OSVČ převést příjmy/výdaje na manžela/ku pokud:

a) manžel/ka ukončil pracovní poměr k 31. 12. 2018, ale je u zaměstnavatele nadále v pracovní neschopnosti (nemocen od 28. 12. 2018 - dlouhodobá nemoc);

b) po skončení pracovní neschopnosti bude veden jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce A dále, když OSVČ uplatňuje paušální výdaje procentem z příjmů a převedl by příjmy/výdaje na spolupracující osobu, může spolupracující osoba uplatnit slevu na děti a následně uplatnit daňový bonus?

Souběh dohody o provedení práce a spolupráce

Fyzická osoba podnikající jako soukromá farmářka, vede daňovou evidenci, plátce DPH: je ještě zaměstnaná na dohodu o provedení práce u svého (nevlastního) otce, který provozuje penzion se svojí manželkou (matkou farmářky), která je spolupracující osobou. Může být dcera (souběžně s uzavřenou DPP) také spolupracující osobou v penzionu podle § 13 odst.1 písm. c)?