Společnost s ručením omezeným (3166)

Zápůjčka

Firma s. r. o., plátce DPH, má jednu jednatelku. Jednatelka má přítele, který nemá s firmou nic společného, není zaměstnaný ve firmě, ale dává do firmy své peníze, které účtuji na účet 249 (krátkodobě), je takto správně? Přítel jednatelky si se soukromou osobou domluvil půjčku, pán půjčku poslal na firemní účet. Je bezúročná, vrátí to, co dostal, na který účet cca 1 000 000 Kč zaúčtovat? 

Bezúročná zápůjčka zaměstnanci

Naše s. r. o. chce poskytnout zaměstnanci, který je cizím státním příslušníkem, bezúročnou zápůjčku 3 000 EUR, kterou by splácel v 10 měsíčních splátkách po 300 EUR. Zápůjčka by byla vyplacena z našeho EUR účtu a splácena taktéž na náš bankovní účet vedený v EUR. Jelikož výše zápůjčky nedosáhne hranice 300 000 Kč, nebude podléhat zdanění ani odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Je tento postup možný a správný?

Valná hromada s. r. o.

Firma s. r. o. má pouze jediného společníka. Pojmenovaným výstupním dokumentem o rozhodnutí zisku/ztráty na základě účetní závěrky je "valná hramada" nebo "rozhodnutí jediného společníka"? Je chybné, pokud je to pojmenované valnou hromadou?

Společník a prokurista a jednatel s. r. o. pracující bez odměny

Společnost s r. o. je vlastněna z 60 % německým společníkem č. 1, který je zároveň prokuristou, a z 40 % dalším německým společníkem č. 2, který je jednatelem. Oba společníci pracují pro s. r. o. bez odměny, oba společníci používají firemní automobil a mobilní telefon. Má toto nastavení negativní vliv na nepeněžní příjem na straně společníků nebo na případnou neuznatelnost daňových nákladů aut (odpisy, PHM) na straně s. r. o.? Společník č. 1 žije z pronájmu nemovitostí v Německu a společník č. 2 žije z výkonu zaměstnání v Německu. Společník č. 1 se stal českým rezidentem (trvale žije v ČR, bydlí v majetku s. r. o.), společník č. 2 je rezidentem v SRN. 

Pracovní činnost pro s. r. o.

Mala rodinná společnost provozuje prodej nábytkového kování. Oba společníci jsou v důchodu, prodejnu mají ve svém domě. Mají oficiální pracovní dobu, ale než živobytí je to láska k celoživotní práci. Nyní řešíme, že stále dobíhá systém pracovní doba, minimální mzda, odvody OSSZ , VZP, daň, Podíl na zisku nula, protože to není supermarket. Lze pro společnost vykonávat práci " v pracovním poměru = prodejní doba = skutečný výkon práce v prodejně" nebo lze jako společník pracovat bez pracovní smlouvy, bez mzdy, bez povinných odvodů zaměstnance?

Daň z příjmů právnických osob - nezaúčtovaný předpis daně z příjmů

Jsme s. r. o. a zjistili jsme , že jsme do roku 2019 nezaúčtovali předpis daně z příjmů v částce 4 000 Kč, která nám vyšla v sestaveném přiznání k dani z příjmů. Samotné přiznání k dani z příjmů, hospodářský výsledek k 31. 12. (uvedený na ř. 10 přiznání) i výsledná daň je v pořádku, pokud bychom ale zaúčtovali do roku 2019 předpis daně z příjmů na účet 591, změní se tímto čísla v rozvaze i výsledovce. Účetní závěrka ještě nebyla schválena a ani zveřejněna v obchodním rejstříku. Je možné tedy předpis daně z příjmů zaúčtovat ještě do roku 2019 a podat dodatečné přiznání k dani včetně správných čísel v rozvaze a výsledovce nebo podat jen opravenou rozvahu a výsledovku nebo jaké je správné řešení tohoto problému? 

Daňová uznatelnost poštovného

Pokud jednatel/společník zasílal pracovní dokumenty na svou s. r. o. a uvedl odesílatele sebe a adresáta svou s. r. o., může být v s. r. o. toto poštovné daňově uznatelné? 

Prodej obchodního podílu a DPH

Společnost s r. o., plátce DPH, prodá obchodní podíl dceřiné společnosti. Jaký vliv bude mít tento prodej na DPH v případě prodeje: 1) občanovi ČR, 2) občanovi EU, 3) občanovi ze 3. země? V jakých řádcích DPH se případně projeví?

Prodej zboží evropskému dodavateli a vývoz

Tuzemská společnost s ručením omezeným prodává rakouskému plátci kovové výrobky. Rakouský odběratel sjednává a platí přepravu, která výrobky vyzvedne přímo v tuzemsku a veze do Vídně k letecké dopravě a zboží je posláno letecky přímo do Číny ke konečnému zákazníkovi. Jak vykazovat tyto obchodní případy v daňovém přiznání k DPH, souhrnném nebo kontrolním hlášení? Jedná se o vývoz nebo o dodání zboží do EU, faktura je vystavená na rakouského plátce , ale zboží jde přímo do třetích zemí ? Jaké dokumenty si má s. r. o. uchovávat jako důkazní prostředky pro uplatnění osvobození od DPH na výstupu?

DPH registrace

České s. r. o. nakoupí zboží (řekněme součástku nějakého stroje za 200 000 czk) od Švýcarského (CH) dodavatele, který nemá UK VAT number. toto zboží je CZ s. r. o. prodáno z UK skladu (Zboří bylo již dříve propuštěno do volného objehu v Eu). TOto zboží je v tu samou chvíli prodáno podnikateli do Srbska = tzn. zboží prodávající posílá rovnou do Srbska (mimo EU). Moje otázka zní: 1) je CZ SRO (neplátce DPH dosud) povinna se kvůli této operaci registrovat v CZ nebo jiné zemi k DPH (nebo jako Identifikovaná osoba)? 2) zaplatí CZ s. r. o. DPH z této operace v CZ nebo jiné zemi?