Daňové přiznání (1899)

Dobrovolná práce - sázení stromků

Jsme s. r. o., které hospodaří s místními lesy na základě pachtovní smlouvy s městem. Město je též naším jediným společníkem. Pořádáme akce pro dobrovolníky na sázení nových stromků. Sazenice nakupujeme, dobrovolníci od nás dostanou za svou práci jen občerstvení. Občerstvení účtujeme jako nedaňový náklad na reprezentaci. Obáváme se, že jako právnická osoba máme v podobě práce dobrovolníků zdarma bezúplatný příjem. Jejich práce by se dle našeho názoru měla ocenit obvyklou cenou a tento nepeněžní příjem uvést v přiznání k dani z příjmů na ř. 30. O tomto nepeněžním příjmu nebudeme účtovat, pouze jej uvedeme v přiznání. Je náš postup správný? Pokud by akce pro dobrovolníky pořádalo přímo město - vlastník lesa - byl by postup odlišný?

SVJ a úroky z BÚ a spořicího účtu

Povedou úroky připsané SVJ na BÚ nebo na spořicím účtu k tomu, že SVJ bude mít povinnost podat daňové přiznání? 

Zpracování daňového přiznání účetní

Účetní OSVČ nemůže za svého klienta zpracovávat daňové přiznání k dani z příjmů, znamená to i, že nemůže podávat daňové přiznání přes svoji datovou schránku? Týká se to všech daní (silniční, z nemovitostí aj.)? Pokud podává za svého klienta daňového přiznání přes formulář EPO, je zde kolonka, kde se vyplňuje osoba, která podává daňové přiznání odlišná od daňového subjektu (má od klienta plnou moc na zastupování a odesílání daňových přiznání přes svoji datovou schránku u fin. úřadu jako obecný zmocněnec). Jak by to bylo u účetní, která by byla registrovaná jako s. r. o. popř. firma, která má mimo jiné také živnost vedení účetnictví, která ale také nemá daňového poradce, ta také nesmí zpracovávat daňové přiznání svých klientů a případně odesílat přes datovou schránku s. r. o.? 

Daňový režim přijatých úroků u nevýdělečné organizace

Nevýdělečná organizace má otevřený účet u banky, nyní na konci čtvrtletí připsala banka na účet výnosové úroky, a to tak, že v textu uvedla hrubý úrok Kč 977, srážková daň 185 Kč a na účet bylo připsáno 792 Kč (částky byly v haléřích, ale to pro zjednodušení vynechávám). Jak mám zaúčtovat tyto položky do účetnictví, mám zaúčtovat do výnosů jen částku 792 Kč, nebo hrubé úroky a srážkovou daň, to nevím, na jaké účty bych to dala, a pak - jak budu s těmito výnosy zacházet po skončení roku v přiznání k dani z příjmu právnických osob, když veškeré náklady vylučuji na řádku 40 přiznání a související příjmy vylučuji na řádku 101 přiznání, kam dám ty úroky a v jaké výši?

Identifikovaná osoba

Firma s. r. o.je identifikovaná osoba. V září 2019 koupila zboží - mobil na Slovensku. Musí dát tento nákup do daňového přiznání k DPH za měsíc září 2019 - v řádcích 3 a 43? Identifikovaná osoba nepodává kontrolní hlášení?

Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby

Je možné změnit způsob uplatňování výdajů při podání dodatečného daňového přiznání? Příklad: Fyzická osoba v daňovém přiznání uplatní skutečné výdaje a podá daňové přiznání v lednu. Začátkem března se rozhodne - zjistí, že je pro něj výhodnější uplatnit výdaje procentem z příjmů.

1) Lze takto postupovat?

2) Jaké to bude mít dopady na SP a ZP:

a) když neodevzdal na SP a ZP přehledy vypočtené dle řádného daňového přiznání,

b) když odevzdal na SP a ZP přehledy vypočtené dle řádného daňového přiznání?

Zajištění DPH

Společnost Emma s. r. o. vystavila FV s DPH společnosti Globál s. r. o. (MD 311/D 602 a MD 311/D 343). Jenže společnost Globál s. r. o. od 1. 9. 2019 na základě smlouvy odvádí DPH za nás rovnou na účet FÚ. Jak prosím nyní zaúčtovat tuto fakturu - základ bude stále na MD 311/D 602 - např. 100 Kč a DPH zaúčtuji jinak? Předpokládám, že musím udělat pohledávku za FÚ. Jak mám prosím zaúčtovat DPH 21 Kč. Jak se tato operace promítne do KH a do DPH? Jaké řádky musím vyplnit? Pokud např. budu mít větší přijatá plnění, tak jak mi FÚ vrátí DPH a jak to mám napsat do KH a do DPH. Také mě zajímá i opačná situace, kdy budu třeba doplácet na FÚ. Co vše je nutné vyplnit a udělat a zaúčtovat?

První přiznání k DPPO při založení s. r. o.

Je možné zpracovat přiznání DPPO od data založení s. r. o. např v listopadu 2019, ale společně s následujícím rokem 2020? V roce 2019 tedy vznikne společnost, bude mít účtované výnosy náklady, ale tyto transakce vyúčtuje společně s rokem 2020 v přiznání DPPO? Je toto možné? Jaké jsou podmínky? V čem může být zádrhel? Je to praktické rozhodnutí managementu, nebo nikoliv? Samostatně bych raději uzavřela rok 2019 včetně přiznání DPPO a poté podala samostatné přiznání za rok 2020. 

DPH v rámci třetích zemí

Jsme česká právnická soba, plátce DPH, u které si ruská firma objednala zboží. Toto zboží nakoupíme od čínské firmy a z Číny zboží bude přímo dodáno do Ruska.

1) Nákup zboží bude patřit do českého Přiznání k DPH? Případně k jakému datu a do kterých řádků?

2) Prodej zboží bude patřit do českého Přiznání k DPH? Případně k jakému datu a do kterých řádků? Celní doklady budou rozhodné pro DPH? T.j. datum na celní deklaraci, kdy prodej patří do Přiznání k DPH? Pro přepočet DPH máme použít náš pevný účetní kurz, nebo celní kurz, když prodej nepůjde přes české hranice?

Daňové zvýhodnění

Rezident Slovenské republiky má výhradně příjem za zaměstnání v České republice (100 %), jiný příjem nemá. Podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob si v daňovém přiznání nárokuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Dítě má ovšem těžké zdravotní postižení a průkaz ZTP udělený dle předpisů Slovenska. Lze uplatnit daňové zvýhodnění dle § 35c odst. 7 ve výši dvojnásobku?