Daňové přiznání (1853)

Prodej pozemku a použití části ceny pro bytové účely

Občan zakoupil v r. 2016 pozemek za 630 000 Kč. V r. 2018 pozemek prodal za 1 mil. Kč. Nic nedanil, neboť věděl, že peníze použije pro pořízení bytu. Byt zakoupil v r. 2019 za 700 000 Kč. Zbytek z prodejní ceny pozemku ve výši 300 000 Kč by tedy měl zdanit v § 10 zákona o daních z příjmů. Může si proti této částce dát výdaje související s pořízením pozemku ve výši 300 000 Kč, což by způsobilo, že by nedanil nic? V tomto případě by pak nemusel ani podávat DPFO za r. 2019?

Doplnění dotazu DAUC ID 22915 Ztráta v neziskové organizaci

Jedná se o spolek rybářů, v tržbách mají členské příspěvky, povolenky, členské podíly a startovné na závodech. Potom dotaci od obce a úroky z účtu. V nákladech mají různé potřeby pro rybaření, nějakou provozní režii. Dotace byla použita na některé tyto nákupy a občerstvení, nepokryla všechny náklady. Tedy dotaci 190 000 Kč, úroky 7 Kč a tržby za startovné 19 100 Kč jsem dala na ř. 101 částka 209 107 Kč. Proti tomu výdaje související s dotací i ostatní náklady jsou na řádku č. 40 částka 236 461 Kč upraveny všechny jako nedaňové, kvůli té ztrátě. Členské příspěvky 5 400 Kč na řádku č. 110. Měla jsem tedy za to, že jen toto je hlavní činnost, ale radši žádám o radu, aby bylo vše správně.

Nákup mobilního telefonu

Koupil jsem mobilní telefon (6 000 Kč), který používám pro svou podnikatelskou činnost i pro soukromé účely. Budu uplatňovat nárok na odpočet v poměrné výši (50 %). Musím hodnotu majetku vykazovat na ř. 47 přiznání k DPH? Fakturu za telefonní hovory mám na fyzickou osobu, ne na IČ. Mohu použít tuto fakturu v poměrné výši do nákladů?

Investování finančních prostředků

Jak postupovat v případě, že jsem v únoru 2016 investovala finanční prostředky ve výši 200 000 Kč a v roce 2019 mi přišlo na účet 350 000 Kč? Je potřeba to danit, případně hned srážkovou daní nebo v rámci přiznání za rok 2019? Jakou hodnotu budu danit?

Ostatní příjmy - rozdělení příjmů mezi členy kapely

Fyzická osoba, podnikatel, má příjmy dle § 7 ZDP a zároveň má občasné příjmy z hudební produkce. Má kapelu, která občas hraje na plesech a zábavách. Za hraní dostane zaplaceno, jde to na jeho jméno a adresu. Tuto částku vyplatí rovným podílem všem hudebníkům a i sobě. Příjem z této činnosti je 91 100 Kč, hudebníkům vyplatil 74 600 Kč, sobě 16 500 Kč. Jakou částku má úvest do oddílu § 10 ZDP jako příjem, když do výš 30 000 Kč je to osvobozeno, a co do výdajů? 

Přechod na daňovou evidenci z výdajového paušálu

V roce 2017 jsem podávala jako podnikatel-OSVČ přiznání k dani z příjmů, kde jsem si uplatnila 60% výdajový paušál z příjmů 1 mil. Kč s tím, že dvě vydané faktury byly k 31. 12. neuhrazené. Nyní za rok 2018 jsem se rozhodla, že uplatním skutečné výdaje (daňovou evidenci vedu kvůli DPH). Uvažuji správně, že:

1) Za rok 2017 podám dodatečné přiznání k dani z příjmů, kde dodaním paušálem 60 % ty dvě neuhrazené vydané faktury vystavené v roce 2017, ale uhrazené až v 2018 (tyto dvě faktury dohromady s příjmem roku 2017 činí nad 1 mil. Kč, ale v roce 2017 byl limit pro paušální výdaje 1,2 mil ve výdajích, tak to nevidím jako problém)?

2) Za rok 2017 podám dodatečný přehled na OSSZ, kde odvedu sociální pojištění z dvou neuhrazených vydaných faktur vystavených v roce 2017, ale uhrazených až v 2018?

3) Za rok 2017 podám dodatečný přehled na zdravotní pojišťovnu? 

OSVČ a pronájem bytu

Musí OSVČ, která je plátcem DPH, a jako občan pronajme byt občanovi, do přiznání k DPH uvést na řádek č. 50 tento příjem za pronájem bytu? Tento příjem bude zdaňovat v DPFO podle § 9 zákona o daních z příjmů. 

Letenka a DPH

Jsme s. r. o., plátci DPH pouze v ČR, a dostali jsme fakturu od maďarské letecké společnosti na 126,6 PLN. Bylo to za služební cestu našeho jednatele dne 28. 12. 2018 s místem odletu Katowice (PL), místo příletu byl Londýn. Na faktuře, kterou jsme obdrželi, je uvedeno DPH 0%, základ DPH 126,6 PLN. Na této faktuře je také uvedena věta „Osvobozeno od DPH dle § 105 maďarského zákona o DPH“. Máme tuto fakturu uvést do ř. 5 přiznání k DPH jako službu z EU a pak také na ř. 43, nebo se vůbec nemá tato faktura uvádět do přiznání k DPH?

Příjem z pronájmu nebytových prostor domu - společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek rozeslalo svým členům rozpočítaný příjem z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v domě připadající na jednotlivé jednotky. Fyzická osoba dostala potvrzení, že příjem za rok 2018 činí 1 912 Kč. Na potvrzení je dále uvedeno, že se jedná o příjem dle § 9 zákona o daních z příjmů a v případě, že zaměstnaná nebo podnikající fyzická osoba nemá jiné příjmy za zaměstnání nebo podnikání, které by v součtu přesahovaly 6 000 Kč, nemusí tuto částku zdaňovat - § 38g zákona o daních z příjmů (Osoby bez zaměstnání a důchodci do 15 000 Kč). Dnes na přednášce daňové poradkyně mi bylo odpovězeno, že fyzická osoba podávající přiznání nemusí nájem do 6 000 Kč ročně zahrnovat... Stále se však domnívám, že tomu tak ve skutečnosti není. Dle mého názoru, pokud se jedná o příjem dle § 9 zákona o daních z příjmů z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v domě společenství vlastníků a příjemce (fyzická osoba) je z nějakého důvodu povinen podat daňové přiznání (podniká, má více zaměstnavatelů atd.), pak je vždy povinen tuto částku 1 912 Kč zahrnout do svého daňového přiznání bez ohledu na limit 6 000 Kč v § 38g zákona o daních z příjmů. Tento limit 6 000 Kč se uplatní pouze, pokud fyzická osoba není povinna podávat daňové přiznání, a tím pádem pak kvůli příjmu z pronájmu ve výši 1 912 Kč nemusí daňové přiznání podávat. Můžete mi prosím potvrdit, že můj názor je správný, případně vysvětlit proč není?

Daňový bonus

Počítají se do rozhodných příjmů pro výplatu daňového bonusu (v daňovém přiznání za rok 2018) příjmy plynoucí z dohod o provedení práce?