Vratka z daňového přiznání k DPFO

Vrací FÚ vratku, která vznikne v daňovém přiznání k DPFO řádově v desítkách korun? Např. 50 Kč? Je stanovena zákonem nějaká částka, které se nevrací nebo FÚ vrací při podání přiznání a vyplnění žádosti o vratku všechny Kč, např. i 9 Kč? V případě, že najdu v zákoně nějaké ustanovení, který vratku omezuje, kde ho najdu? 

Daňové přiznání (soukromé) podané datovou schránkou

Fyzická osoba, podnikatel, má zřízenu datovou schránku „podnikající fyzické osoby“ tzv. na IČO. Nyní musí podat za sebe jako fyzickou osobu „nepodnikající“, přiznání k dani z nemovitých věcí. Je možné odeslat toto přiznání datovou schránkou podnikající fyzické osoby, když finanční úřady u fyzických osob podnikajících vedou daně tak jako tak na rodné číslo jako u nepodnikajících? Pokud to není možné, tak co se stane, pokud tak fyzická osoba učiní, protože v době pro podání (do 31. 1. 2019) nebude v ČR?

Identifikovaná osoba a třetí země

Musí identifikovaná osoba vykazovat na řádku 26 plnění (služby) poskytnuté do třetích zemí?

 

Změna zdaňovacího období identifikované osoby

Může identifikovaná osoba požádat stejně jako plátce (a za stejných podmínek) o změnu období z měsíčního na čtvrtletní?

Zdanitelné příjmy v ČR a EU, přehled zdravotního a sociálního pojištění 2018

OSVČ má v DIČ v České republice i v Německu.V roce 2018 měl 90 % zdanitelných příjmů v Německu. Ale v roce 2018 si pořídil formulář A1, dle kterého platí zálohy zdravotního a sociálního pojistného v České republice. Jak postupovat při ročním zdanění příjmů v roce 2018? Které příjmy bude danit v ČR a které příjmy budou zohledněny v přehledech zdravotního a sociálního pojištění 2018?

Vydaná faktura do Švýcarska

V akciové společnosti jsme vyrobili dvě skříně do rodinného domu pro zákazníka, občana ze Švýcarska. Hotové výrobky zaplatil tento zákazník hotově v Kč. Výrobky do Švýcarska si vezl osobně vlastním autem. Faktura a příjmový doklad byly vystaveny na jeho švýcarskou adresu. Jak se postupuje při vyhotovení přiznání k DPH a kontrolního hlášení? Jsme měsíční plátci DPH. 

Podání e-tiskopisu

Pokud plátce DPH podává přiznání k DPH a kontrolní hlášení bez podpisu (přes EPO), musí dodat do 5 dní na finanční úřad tzn. e-tiskopis. Jedná se o 5 dní pracovních nebo kalendářních? Zajímalo by mne to v souvislosti s podáním přiznání a kontrolního hlášení za listopad 2018, které bylo odesláno na úřad 21. 12. 2018. Stačí tedy na FÚ podat 27. 12. 2018 e-tiskopis pro DPH i kontrolní hlášení?

Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti

Montér, který nám fakturuje v režimu přenesené daňové povinnosti, nám v 12/2018 doručil faktury v režimu přenesené daňové povinnosti s DUZP od 1/2018 do 12/2018. Je možné tyto faktury dát do DPH za 12/2018 ?

Oprava faktury vydané v režimu přenesené daňové povinnosti

V červenci 2018 vyhotovila a. s., měsíční plátce DPH, za provedené truhlářské práce fakturu v přenosu DPH ve výši 112 000 Kč. V daňovém přiznání za červenec uvedeno v řádku 25, kontrolní hlášení v části A 1. V měsíci září 2018 omylem vyhotovena pro stejného odběratele ta samá faktura, stejného změní a stejné částky. Údaje opět uvedeny v řádku 25 daňového přiznání a A1 kontrolního hlášení. Jak správně postupovat při opravě této účetní chyby? Truhlářské práce byly skutečně provedeny pouze jednou. 

Sdružení a DPH od 1. 1. 2019

K 1. 1. 2019 jsou změny u sdružení osob v evidenci DPH, v mém případě prodejna, kde jsou dvě FO a dělení je 50 %. Doposud DPH prováděl jeden účastník sdružení za celou prodejnu, současně vedl účetnictví. Druhý účastník sestavoval DPH pouze ze svých zdanitelných plnění (benzin, kancelářské potřeby aj.). Po ukončení roku se dle účetní evidence rozdělilo vše na 50 %. Od 1. 1. 2019 toto tak nelze provádět, mělo by se jednotlivě v jednotlivých čtvrtletích dělit 50 % a dle toho podávat daňové přiznání?