Cestovní náhrady (459)

Cestovní náhrady - dovoz na letiště

Naše pracovnice byla poslána na zahraniční pracovní cestu - letecky. Z místa bydliště ji na letiště dovezl manžel a po skončení pracovní cesty pro ni opět dojel: - cestovní příkaz se vystaví na jméno zaměstnankyně - proplatí se vlastně 4 cesty mezi bydlištěm zaměstnankyně a letištěm, náklady budou daňově uznatelné - je tento postup správný, i když je jasné, že neřídila zaměstnankyně? 

Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě

Naši zaměstnanci jezdí na montáže a jsou jim vypláceny v souladu se zákonem cestovní náhrady. Stává se i to, že před odjezdem na montáž odpracují na svém pracovišti více jak tři hodiny. Lze v tomto případě poskytnout příspěvek na stravování dle § 24 písm. j) odst. 4 zákona o daních z příjmů a následně stravné ve výši dle délky trvání pracovní cesty?

Určení země na zahraniční pracovní cestě při letecké přepravě

Pokud zaměstnanec letí na zahraniční pracovní cestu na Island a přesedá v jiné zemi, jakou sazbu pro stravné které země použiji? Odlet z Prahy je ve 13:25 - přílet 15:50 Barcelona, odlet 18:25 Barcelona - přílet 21:00 Reykjavik. Beru celou cestu sazbou pro Island s o určením pásma časem odletu ve 13:25? Zohledňuji časy v zemi i u přesedání na letišti? Jak by se postupovalo, kdyby byl zaměstnanci v Barceloně let zrušen a odletěl až následující den např. v 8 hod ráno do Reykjaviku, tedy Praha 13:25 - 15:50 Barcelona, zrušení let a následující den 8:00 - 10:25 Reykjavik? Jakou sazbu země použiji pro který den?

Cestovní náhrady - několikadenní zahraniční pracovní cesta

Zaměstnanec je vyslán na pracovní cestu do USA, při cestě je jeden přestup v Evropě (cca dvě hodiny) a ještě jeden přestup v USA (také cca dvě hodiny). Pracovník vyráží dne 17. 10. 2018 (středa) svým automobilem v 2:00 (ráno) na letiště do Prahy, kdy let podle letového řádu odlétá přesně v 6:00. Přílet do cílové země je v 17:28 tamního amerického času (v ČR je čas 00:28 dne 18. 10. 2018). Návrat pracovníka je dne 21. 10. 2018 (neděle), odlet z USA podle letového řádu je v 17:55 amerického času (opět je jeden přestup v USA cca 2 hodiny a jeden v Evropě cca 2 hodiny), přílet do Prahy je v 17:30 českého času, předpokládáme, že cca 20:00 bude pracovník zpět. Můžeme zaměstnanci poskytnout zároveň i kapesné? Pokud bude poskytnuto kapesné a zároveň bude zaměstnanci kráceno stravné za každé bezplatně poskytnutí jídlo např. o 5 %, počítá se částka kapesného z částky před krácením nebo až po krácení o bezplatně poskytnuté jídlo?

Cestovní náhrady - spolek

Spolek pro chov koní má zvolený výbor a členy platící členské roční příspěvky. Jednou ročně uskuteční spolek výstavu koní - účastníci jsou členové spolku se svými koňmi. Spolek jim vyplácí náhrady cestovních výdajů - použití soukromého vozidla pro přepravu koní. Nemají na tento den uzavřenou DPP. Lze takto postupovat? Za jakých podmínek lze členům spolku vyplácet cestovné a náhradu ostatních výdajů a za jakých podmínek výboru spolku? Je nutné s každým uzavřít DPP a testovat placení a případně přiznat silniční daň za každé vozidlo? 

Propočet cestovních náhrad u zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - zaokrouhlení

Pokud proplácíme cestovní náhrady zaměstnancům, kteří mají pravidelné pracoviště v zahraničí, zaokrouhlujeme propočet na CZK? zaměstnanci působí trvale v zahraničí a dodávají cca jednou za měsíc k proplacení jednotlivé jízdenky (např. dojíždění na výuky apod.).Nemají cestovní příkaz, každá jízdenka se propočítává zvlášť. Jsou financovány tzv.zvýšenými životními náklady a jsou jim propláceny dle nařízení vlády jízdenky (Nařízení vlády č. 62/1994 Sb.) Pokud nám dodají výpis s úhradou zahraničních jízdenek v české měně - pak máme zaokrouhlit, nebo můžeme proplatit dle výpisu? Jednotlivé jízdenky za daný měsíc, které přepočítáváme kurzem, pokud nedodali bankovní výpis, také zaokrouhlit (všechny propočteme na CZK, sečteme a výsledek zaokrouhlujeme na CZK nahoru)? 

Nákladní automobil zaměstnance k pracovní cestě

Zaměstnanec používá ke služebním cestám za účelem různých jednání s obchodními partnery automobil zapsaný v technickém průkazu jako "nákladní automobil skříňový". Hmotnost vozidla je 2520 kg a má dvě nápravy. Je možné na nákladní vozidlo zaměstnance uplatnit cestovní náhrady? Dle zákona o silniční dani je poplatníkem zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo přípojného vozidla, ale jak je to s nákladním automobilem?

Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě

Dobrý den, zaměstnanci cestovali na zahraniční pracovní cestu do Švýcarska. Ubytování měli sjednané ve Francii. Cesta trvala 5 dní s tím, že cestovali do Švýcarska letecky a poté každý večer jezdili na ubytování do Francie a ráno opět do Švýcarska na semináře a takto každý den. Výjimečně cestovali i přes den. Důvod ubytování ve Francii byl s ohledem na cenu ubytování a hotel s ubytováním byl ihned za hranicemi, tak jako hotel, kde byl seminář. prosím, jak se bude uznávat stravné a kapesné - sazbou které země? vyhodnocuje se každý den zvlášť, nebo se sečtou všechny časy za celou cestu? Nyní to vychází tak, že první a poslední den byli v ten den nejdéle ve Švýcarsku, druhý - čtvrtý ve Francii. pokud ale sečteme všechny hodiny, tak to vychází velice těsně (rozdíl cca dvou hodin), kdy trávili více času ve Švýcarsku (cca 45 hodin, 43 hodin). 

Příspěvková organizace a proplacení pokuty

Příspěvková organizace, zřízená městem: Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu (školení) a dostal pokutu za nesprávné parkování 200 Kč. Organizace má v rozpočtu vyhrazenou částku 500 Kč na pokuty. Chci se zeptat, zda je možno pokutu z rozpočtu proplatit? Eventuelně zaplatit jako parkovné v rámci cestovního příkazu? 

Náhrady jednatele u s. r. o.

Jak zaúčtovat níže uvedené výdaje a lze je všechny zahrnout do daňových nákladů u společnosti (jednatel má vše ve smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti)? Společnost má jednoho společníka, jednoho jednatele, tatáž osoba.

1) nárok na životní nebo penzijní pojištění do výše 50 000 za rok;

2) nárok na dovolenou včetně rodinných příslušníků do výše 20 000 Kč za rok (cena vč. DPH bez odpočtu DPH);

3) nárok na odměnu 2 490 měsíčně (účtuji jako mzdy a odvádí se zdravotní pojištění);

4) k výkonu funkce mobilní telefon, notebook a připojení k internetu - účtují se faktury, jsou vystaveny na společnost a daňově;

5) pokud pojede na služební cestu, k náhradě cestovních výdajů přísluší kapesné ve výši 40 % stravného (uvedeno ve smlouvě rovněž). Ve smlouvě je také uvedeno, že bude poskytnut k výkonu funkce osobní automobil, automobil má společnost na základě smlouvy o výpůjčce od FO (jednatele). Jak se bude účtovat o autopojištění? Předpokládám, že silniční daň zaplatí za FP společnost a zaúčtuje do nákladů. U PHM účtujeme jen o DPH a cenu bez DPH do výdajů nedaňových. Prosím o vysvětlení, jak zaúčtovat a jak to bude daňově.