Příjmy z podnikání a ze samostatné výdělečné činnosti (122)

Ostatní příjmy - rozdělení příjmů mezi členy kapely

Fyzická osoba, podnikatel, má příjmy dle § 7 ZDP a zároveň má občasné příjmy z hudební produkce. Má kapelu, která občas hraje na plesech a zábavách. Za hraní dostane zaplaceno, jde to na jeho jméno a adresu. Tuto částku vyplatí rovným podílem všem hudebníkům a i sobě. Příjem z této činnosti je 91 100 Kč, hudebníkům vyplatil 74 600 Kč, sobě 16 500 Kč. Jakou částku má úvest do oddílu § 10 ZDP jako příjem, když do výš 30 000 Kč je to osvobozeno, a co do výdajů? 

Nákup zboží pro osobní spotřebu a obrat na DPH

Fyzická osoba, neplátce DPH, poskytuje poradenskou činnost v oblasti kosmetické. Spolupracuje s kosmetickou firmou, kde je registrována a může odebírat zboží za velkoobchodní ceny. Svým známým toto zboží objedná na své IČ, ale neplatí ho ani jí nepřijde domů, rovnou je směřováno k nim. Taková osobní spotřeba, ale za rok ve výši cca 300 000 Kč. Nemá z toho žádný zisk. Je toto zboží součástí obratu na DPH (tzn. za služby + za „odebrané“ zboží)? Měla by o něm účtovat?

Správné zařazení pronájmu do § 7 nebo § 9

Fyzická osoba pronajímá vlastní nemovitou věc - byt. S ohledem na skutečnost, že je jako finanční investice, bude uplatňovat skutečné výdaje - zejména odpisy. Podle jiného odborného článku, pokud se uplatňuje odpis nemovité věci, tedy jde o obchodní majetek, pak je nutné vykázat zdanění podle § 7 se všemi odlišnosti proti § 9. Je to správné řešení? 

Fyzická osoba OSVČ (práce v Německu)

Fyzická osoba, OSVČ (neplátce DPH), vykonává práci v Německu. Za celý rok 2017 měl příjem jen od německé firmy, které vystavoval faktury za uvedené práce (práce s hliníkem) v Německu. Tato fakturace tvořila 100% jeho příjmů. V Německu měl přechodný byt, rodinu má v Česku. Jak bude tento příjem danit? Klasicky v § 7 v českém daňovém přiznání v českém daňovém přiznání?

Příjmy z provozu malé vodní elektrárny

Došlo v r. 2017 k nějakým změnám ve zdaňování příjmů z provozu malé vodné elektrárny? Dosud jsme zdaňovali v rámci § 7 ZDP.

Daň z příjmů - kryptoměny

Můj klient nakupuje a prodává kryptoměny, nemá žádný doklad o nákupu ani prodeji. Eviduje příjem za rok 2017 z prodeje v částce 105 629 Kč. K nákupu žádný doklad nemá, ani nezná hodnotu. Budu tento příjem i bez dokladů danit dle § 10 ZDP a mohu si uplatnit výdaje ve výši 60 %? 

Příjem ze závislé činnosti a jednorázová výpomoc

Poplatník měl v roce 2017 stálé příjmy pouze ze závislé činnosti. Protože je zručný, vymaloval v 5/2017 v jedné firmě kanceláře (nemá však živnostenský list), takže se dá tato činnost považovat za jednorázovou výpomoc. Jako odměnu dostal 7 000 Kč. Jiné příjmy v roce 2017 neměl. Lze tuto výpomoc považovat za činnost dle § 10 ZDP? Pokud ano, může tento poplatník požádat svého zaměstnavatele o vyúčtování daně, nebo musí kvůli malování podávat sám DPFO a do § 10 tento příjem uvést?

Kadeřnictví - podklady

Které doklady jsou v kadeřnictví potřeba při vedení daňové evidence jako doložení tržeb (jednotlivé účtenky, nebo denní soupis tržeb)?

Finanční provize fyzické osobě - nepodnikateli

Firma s. r. o. uzavřela s fyzickou osobou nepodnikatelem smlouvu o sjednání finanční provize na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, předmětem je obstarání kupujícího na prodej bytu. Toto bylo v roce 2017 splněno - obstaravatel (FO) kupce v roce 2017 vyhledal a právní účinky vkladu byly též v roce 2017. Avšak k podmínkám výplaty a samotné výplatě fyzické osobě dochází až v roce 2018. Stává se tato finanční provize daňově uznatelným nákladem pro prodávajícího (s. r. o.) v roce 2017, kdy byly všechny podmínky smlouvy splněny, přestože k výplatě provize došlo až v roce 2018 a fyzická osoba bude příjem danit až v tomto roce?

Zdanění příjmů z pronájmu nemovitých věcí u OSVČ

Fyzická osoba, podnikatel (OSVČ), plátce DPH provozuje obchodní činnost (nákup a prodej zboží) a zároveň pronajímá nemovité věci, které jsou součástí jeho obchodního majetku. Došlo k ukončení živnosti (nákup a prodej zboží) a nadále OSVČ pouze pronajímá zmíněné nemovitosti. Podle jakého ustanovení zákona o daních z příjmů se má příjem z pronájmu nemovitých věcí zdanit a je povinnost odvádět také sociální a zdravotní pojištění?