Důchodce (101)

Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.

Jednatel společnosti s r. o., který je od r. 2018 starobním důchodcem, se rozhodne omezit hospodářskou činnost ve společnosti, ve které zaměstnává jednoho pracovníka na DPČ a svoji činnost se rozhodne odměňovat rovněž na dohodu o pracovní činnosti malého rozsahu do 2490 Kč jako účetní (bez SP, ZP), dále má uzavřenou Smlouvu o výkonu funkce jednatele bez odměny. Je možný takový postup v případě, že v rámci své činnosti hodlá dále využívat vybavení, počítače, telefonní přístroje, automobil v majetku společnosti (spotřeba PHM paušálem)? Je problém, že nebude mít odměny podlehájící sociálnímu a zdravotnímu pojištění? 

Dohoda o provedení práce - starobní důchodce

Starobní důchodce od ledna do září 2017 byl zaměstnán na hlavní pracovní poměr u společnosti, u které podepsal prohlášení k dani za období 1-9/2017. Od října do prosince bude pracovat na dohodu o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč za měsíc. Jak má postupovat z hlediska odvodu daně? Jaká je pro něj optimální varianta zdanění příjmu?

Jednatel - starobní důchodce 2017

Jednatel - starobní důchodce uzavře v roce 2017 se s. r. o. dlouhodobou dohodu o provedení práce s pravidelnou měsíční odměnou 10 000 Kč a limitem 25 hodin měsíčně. Zároveň u s. r. o podepíše Prohlášení poplatníka, takže 10 000 Kč bude i jeho čistou mzdou a rovněž s. r. o. nebude zatížena žádným dalšími odvody. S. r. o. jej ani nemusí hlásit u OSSZ a zdravotní pojišťovny. Je tomu tak? Může s. r. o.  tomuto jednateli přispívat na i důchodové připojištění v roční výši 50 000 Kč, aniž by s tím byly spojeny pro s. r. o. či jednatele nějaké další náklady (odvody, daně)? Tj. bude těchto 50 000 Kč pro s. r. o. daňově uznatelných?

Podnikatel a starobní důchod

Jak postupovat v případě, že OSVČ pronajímá nebytové prostory a od 5. 10. 2016 bude starobní důchodce. Jaké kroky se musí podniknout? Nahlásit to na zdravotní pojišťovně a sociálním? Sociální a zdravotní pojištění platit nebude? Pronájem prostor je cca měsíčně 83 000 Kč. Výši důchodu mi zatím nesdělil. Může si vydělat kolik chce? Zároveň je zaměstnancem s. r. o. a jednatelem. Bude tam mít starobní důchod nějaký dopad? 

Honorář důchodce a pojištění

Důchodce několikrát do roka obdrží honorář za příspěvek do časopisu ve výši nad 10 tis. Kč v měsíci od jednoho plátce. Musí se hned po přijetí honoráře zaregistrovat na SP a ZP a zaplatit nějakou zálohu? V případě že ano, v jaké výši? V případě, že by se musel přihlásit a další honorář nad 10 tis. by obdržel po několika měsících, musel by případné zálohy na SP platit i v těchto "prázdných měsících", nebo by se musel ještě týž měsíc přihlášení zase odhlásit?

Exekuce starobního důchodce

Zaměstnanec je ženatý a je současně poživatelem řádného starobního důchodu. Obdrželi jsme Exekuční příkaz na nepřednostní pohledávku, doručenou dne 9. 6. 2006. a dále Exekuční příkaz na přednostní pohledávku, doručenou dne 4. 11. 2010. Pro přednostní pohledávku určil exekutor odečítání celé základní nezabavitelné částky plátci důchodu - ČSSZ Praha, zaměstnavateli uložil neodečítat tuto částku. Nepřednostní pohledávka toto neomezuje. Jaký bude postup výpočtu srážek ze mzdy z pohledu odečítání či neodečítání nezabavitelné částky? Jak ovlivní srážky zahájení insolvenčního řízení na návrh zaměstnance?

Příjem společníka společnosti s ručením omezeným do 10 000 Kč

Společnost s ručením omezeným chce od května 2015 vyplácet pravidelný měsíční příjem svému jedinému společníkovi. Vztahuje se na příjem společníka společnosti s ručením omezeným dle § 6 odst. 1b ZDP) ve výši 10 000 Kč měsíčně, zároveň i § 6 odst. 4, tzn., že se odvede srážková daň ve výši 15 % (dle § 36 ZDP)? Z uvedeného příjmu se neodvede zdravotní ani sociální pojištění. Společník je zároveň starobní důchodce.

Výpočet daně důchodci

Je možné spočítat roční zúčtování daně pracujícímu starobnímu důchodci? (měl pouze u 1 zaměstnavatele DPP do 10 tis. Kč - ale strhávali mu zálohovou daň).

Řidič na DPP

Jsme nezisková organizace, tělovýchovná jednota, vlastníme 14 místný mikrobus pro dopravu dětí na zápasy. Můžeme přijmout na DPP osobu buď jinde zaměstnanou, nebo důchodce, který by nám občas jezdil? Jaké musí splňovat podmínky a jaké my?

Zúčtování srážkové daně ze mzdy

Zaměstnanec - starobní důchodce, zaměstnán na dohodu o provedení práce v roce 2014. První pololetí nepodepsal "Prohlášení", mzda byla daněna srážkovou daní. Druhé pololetí podepsal "Prohlášení", mzda daněna zálohovou daní a uplatněn odpočet na poplatníka. Může zaměstnavatel zahrnout do ročního zúčtování zaměstnance i mzdu a srážkovou daň za 1. pololetí?