Odpisy (1452)

Odpis nemovitosti a její pronájem

Fyzická osoba koupila nemovitost před 5 lety. Začala ji pronajímat v průběhu roku 2020 a v daňovém přiznání uplatnila výdaje 30% paušálně. Od dalšího roku by však chtěla uplatnit odpisy. Výpočet odpisového plánu započne rokem nákupu nebo až rokem 2020, kdy začal pronájem? A tím pádem, že uplatnila paušální výdaje, tak se pro další odpisování vypustí a bude se pokračovat rokem 2021?

Reprodukční cena nemovitosti při pronájmu

Poplatník zdědil v r. 2013 od své matky (nepodnikatelky  -nikdy dům neodpisovala) nemovitost, kterou začal od 10/2020 pronajímat v § 9 ZDP. Nechali jsme si zpracovat znalecký posudek k zahájení nájmu - k 1. 10. 2020 (reprodukční cena) a z této čásky jsme začali odepisovat s ohledem na § 29 odst. 1 písm. d), e) ZDP. Je to takto správně?

Stanovení vstupní ceny bytu pro odpisování bytu k pronájmu

Koupil jsem byt do osobního vlastnictví, který pronajímám v § 9 zákona o daních z příjmů. V kupní smlouvě je uvedena jedna kupní cena za všechny nemovitosti s tím, že jsem za smluvní cenu koupil : -bytovou jednotku stojící na pozemku o výměře 411 m2 -s bytovou jednotkou související spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl na pozemku v poměru MD 401/D 11393. Pozemky jsou vyloučeny z odpisování. Jak mám stanovit vstupní cenu bytu pro odpisování? Bude třeba znalecký posudek, který ocení byt, spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl na pozemku? Tuto cenu znalce pak rozpočítám koeficientem (znalecký posudek/kupní cena) s tím, že odpisovat budu pouze bytovou jednotku? Bez pozemku a bez podílu na společných částech budovy? 

Odpisy stroje, na který byla poskytnuta dotace

Na zemědělský stroj má OSVČ vedoucí daňovou evidenci zažádáno o dotaci. Stroj je pořízen v říjnu 2020, Dohoda o poskytnutí dotace uzavřena v následujícím roce a samotná dotace obdržena taktéž v následujícím roce. Jak je to s odpisy v roce 2020, v roce 2021 a dalších letech? Je možné i v tomto případě uplatnit odpisy dle volby, tj. rovnoměrné, zrychlené případně mimořádné odpisy?

Oprava zaúčtování chyb z minulých let

Firma vede podvojné účetnictví a má obchodní majetek na účtě 022, který odepisuje a tvoří k němu oprávky na účet 082. V r.2018 zakoupila nemovitost, kterou v témže roce začala odepisovat, oprávky k této nemovitosti začala chybně účtovat na účet 082 místo na účet 081. Chybně se tedy snižovala letech 2018 - 2020 hodnota majetku na účtu 022, kdežto hodnota na účtě 021 se nesnižovala vůbec. Nejedná se o významnou částku. Jak správně opravit tuto chybu, která se stala v uplynulých letech? 

Pořízení hmotného majetku

Právnická osoba, s. r. o., začala v roce 2020 splácet hmotný majetek. Celkem 10 splátek po 6 000 Kč. Celková cena 60 000 Kč bez DPH. V roce 2020 bylo zaplaceno 5 splátek a v roce 2021 dalších 5 splátek. Dle kupní smlouvy vlastnické právo přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Majetek nám ale byl předán už v roce 2020 a začal se využívat. V roce 2020 jsme měli stanovenou hranici majetku pro účetnictví na 40 000 Kč, v roce 2021 bylo upraveno na 80 000 Kč. V roce 2020 jsme účtovali na 042, neuplatnili jsme odpisy účetní ani daňové a nyní v roce 2021 při zaplacení poslední splátky bychom chtěli majetek zaúčtovat 022-042 a rovnou do nákladů 501-022. Je tento způsob akceptovatelný?

Účetnictví - hospodářská zvířata

Jsme zemědělská firma. Nakoupili jsme plemenného býka v hodnotě 44 175 Kč bez DPH. Jak zaúčtovat - do DKP a ihned odepsat, nebo do DHM a odepisovat ho? Základní stádo odepisujeme 3 roky, účetní odpisy se rovnají daňovým. 

Odpisy majetku

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci zakoupila na konci roku 2020 osobní automobil za 300 000 Kč a obratem jej vložila do svého obchodního majetku. Je možno tento majetek daňově odpisovat, i když k jeho úhradě dojde až v roce 2021? Je obecně možné u fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci daňově odepisovat i majetek, který vůbec nikdy nebyl zaplacen?

Učetní odpisy

 Mám s. r. o., v účetní směrnici mám napsáno, že úcetní odpisy se rovnají daňovým. V DPPO jsem uvedl pouze daňové odpisy za rok 2020, a účetní odpisy ne. Hrozí mi nějaký postih?

Mimořádné odpisy - nákladní automobil na úvěr

Firma s. r. o. si v roce 2021 chce pořídit nákladní auto na úvěr. Úvěrová smlouva bude obsahovat smlouvu o zajištění závazku převodem práva a v technickém průkaze bude jako vlastník uvedena úvěrová společnost. Může firma s. r. o. použít mimořádné odpisy § 30a ZDP? Bude, nebo nebude dodržena podmínka dle  §28 odst. 1 ZDP, že mimořádné odpisy může uplatnit pouze první odpisovatel?