Odpisy (1363)

Daňový odpis

Společnost s. r. o. - v roce 2018 se zaúčtoval odpis 551/082 (účetně). Z daňového hlediska nebyl tento odpis uplatněn, v přiznání k dani z příjmů je v odd. II ř.50. V roce 2019 došlo k prodeji majetku. Z účetního hlediska vše sedí. Do kterého řádku přiznání k dani z příjmů se tento z dřívějška neuplatněný daňový odpis může uplatnit (ř. 150)?

Odpis TZ

Pořídili jsme technické zhodnocení budovy (odpisová skupina 5, zrychlený odpis) v roce 2017, odpis byl přerušen v roce 2017. V roce 2018 jsme toto zhodnocení technicky zhodnotili a opět odpis přerušili. První odpis tak nastal v roce 2019. Jakým koeficientem se řídí dle zákona o daních z příjmu § 32 koeficient výpočtu odpisu v dalších letech. 30 nebo 31 když byl zrychlený odpis přerušen?

 

Doplňují dotaz k DAUCID č. 25157 - Položení zámkové dlažby na pronajatém majetku

V případě, že bude zámková dlažba samostatná movitá věc, v které daňové odpisové skupině se bude odepisovat?

Odpisová skupina budovy

Do jaké odpis. skupiny prosím správně zařadit následující:

1/ nemovitost - dříve výrobní hala, nyní využívána k pronájmu prostor pro maloobchod, sklad, myčku aut, kanceláře .... zařadili jsme do 5.odpisové skupiny, nejsme si ale jistí správností,

 2/ technické zhodnocení na najaté nemovitosti se souhlasem vlastníka - celá nemovitost je používána k pronájmu - kadeřnictví, obchod, masážní salon, restaurace - naše firma provedla technické zhodnocení na pronajaté restauraci - také jsme zařadili do odpisové skupiny 5 ,

3/ technické zhodnocení na najaté nemovitosti se souhlasem vlastníka- nemovitost využívána k pronájmu bytů a kanceláří.

 

Odpisy při změně spoluvlastnických podílů

Poplatník fyzická osoba zdaňuje příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů. Je spoluvlastníkem nemovitosti a se souhlasem druhého spoluvlastníka nemovitost pronajímá on sám. Veškeré příjmy a výdaje zdaňuje tudíž také on sám, výdaje uplatňuje v prokázané výši. Uplatňuje i odpisy v plné výši z celé nemovitosti. Nyní odkoupí od druhého spoluvlastníka jeho podíl a stane se tak jediným vlastníkem nemovitosti. Uplatňuje zrychlené odpisy. Z jaké ceny bude nyní po odkoupení podílu uplatňovat odpisy? Příklad: cena nemovitosti 800 000 Kč při zahájení odpisování, zůstatková cena 500 000 Kč a kupní cena je 300 000 Kč. Počítáme správně novou cenu pro odpisování: 500/2 (polovina zůstatkové ceny) + 300 000 Kč (cena za odkoupený podíl) = 550 000 Kč, popř. jak cenu stanovit? 

Zařazení do správné odpisové skupiny - soubor movitých věcí

Firma s. r. o. zakoupila dle kupní smlouvy soubor movitých věcí - vybavení kuchyně za jednotnou cenu 90 000 Kč. Soupis obsahuje asi 30 položek bez uvedení jednotlivých cen za konkrétní věci: chladicí stůl, myčka nádobí, sprcha ke stolu, police, konvektomat, robot, gril, vozík, váha, regál, stojan, pracovní stůl, strouhač apod. Jakým způsobem zařadit tyto věci do majetku, když byly zakoupeny za jednotnou cenu? Je možné zařadit jako soubor movitých věcí, do jaké ale odpisové skupiny, když nejsem schopná určit, která z těchto věcí je hlavní a podle ní zařadit celek? Případně jak se k tomuto správně postavit?

Daňová evidence - automobil

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci v roce 2019 zakoupí osobní automobil, přičemž osobní automobil je používán jen pro účely jejího podnikání, a to již v roce 2019. Za tento automobil ale fyzická osoba zaplatí až v roce 2020. Může tato fyzická osoba již v roce 2019 uplatnit do svých výdajů daňový odpis tohoto automobilu? Nebo je nutné čekat, až bude automobil uhrazen?

Odpis po přerušení

Dědic převzal podnikání v 02/2019 po ukončení dědického řízení. Chce pokračovat v odpisování dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2019 má nárok na 50% odpis, ale jelikož je ve ztrátě, odpisy v roce 2019 přeruší. Znamená to, že se časová osa posouvá o 1 rok a bude mít nárok na 50% odpis v roce 2020 nebo v roce 2020 bude mít již nárok na 100% odpis? 

Drobný HM a vstupní cena

Prosím info ke vstupní ceně drobného hmotného majetku – musí se do ní započítávat poplatky na doručení a další poplatky související s dodáním z EU? Znejistila jsem, protože pokud ano, překročil by tento majetek 40 000 Kč a musel by se odpisovat. Někde v paměti mám, že vedlejší náklady se u DKP nezahrnují do vstupní ceny, ale nevím jistě a nemůžu dohledat.

Postoupení technického zhodnocení najatého majetku

Nájemce hotelu (plátce DPH) se souhlasem pronajímatele provedl a odpisoval technické zhodnocení. Na základě smlouvy původní nájemce úplatně postoupil na nového nájemce práva a povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy vč. provedeného technického zhodnocení. Zhodnocení bylo pro účely stanovení náhrady oceněno zůstatkovou daňovou cenou u původního nájemce (uplatňoval zrychlené odpisy). Bude úplata za převod TZ podléhat DPH na výstupu? Hotel byl pořízen v roce 2000 a je u majitele zařazen v 5. odpisové skupině. Nový nájemce zařadí TZ do 5. nebo 6. odpisové skupiny?