Majetek dlouhodobý hmotný (781)

DPH u FTV

Podnikající fyzická osoba, plátce DPH, pořídila před rokem 2011 FTV. Do majetku nezařadila, neuplatňuje odpisy v nákladech ani neuplatnila odpočet DPH. Používá pouze pro osobní spotřebu, do veřejné sítě žádné dodávky nejsou. Má příjem ze zeleného bonusu. Musí odvádět DPH z osobní spotřeby elektrické energie a vystavit doklad o použití, pokud ano, tak z jaké ceny má vycházet?

Odpisy a TZ majetku Sokola

Sokolská organizace má od 1. 1. 2000 v majetku areál v hodnotě 14 mil. Kč. Je to zařazeno jako jeden majetek, který se odepisuje pouze účetně a odpisy jsou nastaveny na 30 let. Tento majetek se skládá z provozní budovy, hřiště na minigolf, tenisového kurtu, fotbalového hřiště. Nyní se fotbalové hřiště rekonstruuje a Sokol získal na rekonstrukci dotace. Má se rekonstrukce účtovat na 041 a pak převést na 021 a má se ta rekonstrukce zadat jako technické zhodnocení toho celého areálu, nebo to zařadit jako majetek nový a odepisovat ho samostatně a tu část odpisů, která je krytá z dotace účtovat postupně do výnosů? To stejné je i s vrtem na studnu, dále byly do země uloženy detenční nádrže na vodu. Budou to nové samostatné majetky nebo TZ původního areálu?

Nákup a prodej automobilu ve stejném roce

Automobil byl pořízen (45 000 Kč) a zařazen do majetku na konci ledna. Na konci července stejného roku byl vyřazen prodejem (20 000 Kč) z důvodu potřeby větších investic do oprav (nepojízdný). Daňové odpisy nejsou možné. Jaké bude správné zaúčtování vyřazení? Bude rozdíl 25 000 Kč daňově uznatelným nákladem? A jak se to odrazí na DPH (bylo odečteno v plné výši při nákupu, odvedeno při prodeji)?

Závazky

Jsme střední škola, zřízená krajem. V loňském roce jsme měli škodu na školní trafostanici. nahlásili jsem pojišťovně. abychom mohli rychle trafostanici opravit, kraj nám poskytl příspěvek na provoz s tím, že až se vyřídí pojistka a obdržíme na účet částku pojistného plnění, pak tuto obdrženou částku zašleme na účet kraje. Pojistku platí kraj hromadně za všechny svoje organizace. Majetek máme v hospodaření. Částka teprve nyní dorazila. Protože je přelom měsíce a než nám kraj sdělí číslo účtu, kam prostředky zaslat, potřebuji zaúčtovat na nějaký závazkový účet. Mohu použít 378? Tedy 241/378 a pak po zaslání na kraj 378/241? Je zrovna pololetí - odevzdávání výkazů. Pak ještě si chci upřesnit prodej majetku : vyřazený majetek ze školní jídelny: 311/646 343 / dlouhodobý majetek 311/649 343 /drobný majetek/ 548/416 tržba z dlouhodobého majetku - je již odepsán .

Zaúčtování čerpání úvěru na hmotný majetek

Firma s. r. o. nakoupila na úvěr nízkozdvižný vozík za 48 929,65 Kč. Z účtu zaplatila první platbu akontaci 12 536 Kč, je to kupní cena bez DPH 40 437,73 + DPH 8491,97 - výše úvěru 36 393,96 Kč. Dále bude každý měsíc platit částku 1 394 Kč, skládá se z jistiny, úroku a pojistného. Jak prosím správně zaúčtovat 12 536 Kč a dále jednotlivé splátky? 

Účtování pronájmu vlastního výrobku

Jsme s. r. o., kovovýroba, zabývající se výrobou strojů (mycí zařízení pro průmysl). Doposud jsme stroje jen vyráběli a pak prodávali zákazníkovi (tj. účtovali při vyhotovení stroje na sklad v hodnotě přímých nákladů např. 100 000 Kč MD 123/583, prodej stroje faktura vydaná 311/601, vyskladnění stroje 583/123.) Chtěli bychom nově stroje zkusit pronajímat, buď na dobu určitou nebo neurčitou 3,4, 5 měsíce… dle požadavků zákazníka. Prosím o info a objasnění nového účtování.

1. Zatřídit stroj z výrobku do hmotného majetku 022/123?

2. Pokud vyrobíme stroj v průběhu roku a posléze jej pronajmeme, tak můžu uplatnit 100% daňový odpis v případě že jej budu vlastnit a pronajímat i k 31. 12. (účetní a daňové odpisy používáme stejné - zrychlené)?

3. Pokud bych stroj pronajala, avšak cca za dva měsíce by se mi vrátil zpět, a posléze bych ho stihla prodat tj. nevlastnila bych ho již na konci roku, tak bych mohla uplatit jen ½ daň odpisu?

4. V případě vykazování daňové ztráty 2020 lze přerušit daňové odpisy? 

Pořízení elektrického motocyklu z EU

Společnost s. r. o., plátce DPH, chce prodávat elektrické motocykly. Pořídila první motocykl z EU, který bude sloužit jako předváděcí kus. Pořizovací cena motocyklu je 30 000 CZK. Motocykl se označkuje na dopravním inspektorátu. Na jaký účet zaúčtovat tuto předváděčku? A jak z hlediska DPH? Do kterého řádku ve výkazech k dani z přidané hodnoty?

Zařazení stroje zakoupeného na finanční leasing s technickým zhodnocením

Pořídili jsme formou finančního leasingu vrtací stroj za 1,1 mil. EUR, který v roce 2020 odkoupíme za 50 EUR. K tomuto stroji máme v majetku technické zhodnocení za 1,9 mil. Kč, které se souhlasem leasingové společnosti odepisujeme. Technické zhodnocení bude účetně odepsáno až v roce 2029. Jak zařadíme vrtací stroj do majetku?

Odpisy majetku

Společnost s r. o. koupila v roce 2014 bagr (kupní smlouva, cena uhrazena). V letech 2014-2018 prováděla odpisy. Prodávající byl již v době prodeje v insolvenci. Prodej majetku byl insolvenčním správcem napadnut u soudu a v roce 2020 bylo soudem rozhodnuto, že se jednalo o neúčinný právní úkon a kupující je povinen majetek vrátit. Jak správně postupovat především z hlediska odpisů - měli jsme nárok uplatňovat odpisy do daňových nákladů? Nebo musíme podat dodatečná daňová přiznání za předchozí roky a zvýšit základ daně o uplatněné odpisy? Jak řešit DPH, v roce 2014 jsme uplatnili nárok na odpočet, musíme nyní DPH odvést?

Oprava majetku

Lze náklady spojené s dopravou v případě provedené opravy zaúčtovat na účet č. 511, nebo je nutné dopravu účtovat zvlášť na účet č. 518?