Odpisy u příjmů z pronájmu

Fyzická osoba, nepodnikatel, vlastní od r. 1997 nemovitost, kterou nabyla na základě kupní smlouvy. Tuto nemovitost také pronajímá a vykazuje příjmy z § 9 zákona o daních z příjmů, u kterých uplatňuje historicky pouze paušální výdaje. Nyní zvažuje přechod na skutečné. 1) Jakým způsobem se stanoví pořizovací cena majetku pro účely odpisů? Lze pro tyto účely použít reprodukční pořizovací cenu v případě, že historickou kupní cenu nelze doložit? 2) Jakým způsobem se bude odpisovat? Platí fikce, že v paušálu byly již historicky zahrnuty také odpisy, i když vlastně nebyly nikdy zahájeny?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    28. 6. 2021
  • Autor: Ing. Jiří Vychopeň