Daňové výdaje (náklady)

Klientka je členem České manažerské asociace. Přihlásila se do soutěže manažer roku a zaplatila registrační poplatek (včetně DPH). Jsou oba výdaje daňově účinné? 
Vydáno: 27. 09. 2023
Jak správně postupovat v případě, kdy stavební firma před dvěma lety účtovala o nedokončené výrobě, nicméně kvůli delším sporům se zákazníkem se jednatelé již rozhodli, že se tato zakázka nedokončí a dosavadní náklady se ani nebudou fakturovat? Jaké je správné účetní a daňové řešení? Má to i nějaký dopad na DPH, když jsme z daných nákladů uplatňovali odpočet? 
Vydáno: 25. 09. 2023
Dopravce nám vyfakturoval marný nájezd z důvodů problémů při vyzvednutí naší zásilky, nestihl přepravce vyzvednout jinou zásilku. Vystavil tedy fakturu za marný nájezd. Faktura má 0% sazbu DPH. Předpokládám, že je tomu tak z důvodu náhrady škody, kterou jsme mu naší zásilkou způsobili. Jedná se pro firmu o daňově účinný náklad?
Vydáno: 25. 09. 2023
Český právník pracující jako OSVČ zakoupil sobě a svému koncipientovi studium LL.M. Je možné dát náklady na toto studium do daňově uznatelných nákladů? Studium probíhá online formou v angličtině. Faktura je na zahraničního subjektu sídlící v USA. Na webových stránkách společnost vystupuje jak pod hlavičkou USA, tak pod hlavičkou ČR (jako z.s.) s platným IČ pro plátcovství DPH. Máme fakturu uvádět na ř. 12,43 do daňového přiznání k DPH či nikam?
Vydáno: 22. 09. 2023
Společnost (výhradní dovozce zboží do ČR) v rámci podpory prodeje zboží připravila v spolupráci s leasingovou společností akci v rámci, které společnost uhradí za finálního zákazníka první splátku za úvěr, kterým je financován nákup zboží. Společnost se v rámci této akce v podstatě zaváže k převzetí závazku uhradit první splátku za finálního zákazníka. Lze dle vašeho názoru tyto úhrady považovat za daňově uznatelný náklad?
Vydáno: 19. 09. 2023
Firma zařídila školení pro zaměstnance včetně pohoštění. Zaměstnancům za tento den poskytla stravenkový paušál. Je poskytnutí stravenkového paušálu daňově uznatelný náklad? Faktura za občerstvení na školení je zaúčtována jako nedaňový náklad.
Vydáno: 19. 09. 2023
Společnost s r. o. chce poskytnout finanční dar základní škole na činnost ukrajinských asistentů ve škole, školní družině, středisku volného času, a to na jejich platy a zákonné odvody. Je prosím tento dar daňové uznatelný? 
Vydáno: 15. 09. 2023
Jsou nezaplacené úroky z úvěru od mateřské společnosti daňově uznatelné?
Vydáno: 14. 09. 2023
 OSVČ, vedení účetní evidence. Letos to vypadá, že bude ve větším zisku a plánuje, že začátkem příštího roku bude kupovat automobil. Letos ho koupit nemůže, protože bude vyrobené právě až příští rok. Je možné si nějak vytvořit rezervu ještě v letošním roce? Jaké jsou podmínky na vytvoření rezerv a na co se mohou vytvořit? 
Vydáno: 14. 09. 2023
Fyzická osoba pronajímá byt dle § 9 ZDP - skutečné výdaje, který částečně financovala ze spotřebitelského úvěru. Může si tyto zaplacené úroky zahrnout do daňových výdajů? Příklad skutečných výdajů:  odpis nemovitosti úroky hypotéky provize realitnímu makléři za nelezení nájemce, náklady na vnitřní vybavení nemovitosti, jako je nábytek, spotřebiče atp. které nepřesáhly částku 80.000 Kč náklady na opravy a údržbu příspěvky do fondu oprav u bytů správcovský poplatek odměny výboru SVJ / družstva pojištění nemovitosti, zaplacená daň z nemovitostí, paušální výdaj na dopravu motorovým vozidlem, pokud vlastníme (pokud je vozidlo používáno i soukromě, pak 4.000 Kč měsíčně, jinak 5.000 Kč měsíčně),
zpracování daňového přiznání daňovým poradcem atp. 
Vydáno: 14. 09. 2023
Koncem roku 2022 bylo založeno s. r. o. Zakladatelé manželé, oba dva jsou jednatelé, společníkem jen manžel. S. r. o. bylo založeno se záměrem provozování stomatologické praxe. Bylo založeno zatím s činností výroba, obchod, služby a začalo jednání směřující k udělení povolení vykonávat zubní lékařství. Předpokládalo se, že činnost bude povolena do tří měsíců od vzniku s.r.o. Manželka/ jednatelka firmy/ je zubní lékařka a a v s. r. o. měla začít vykonávat na pracovní smlouvu činnost zubní lékařky. Stomatologickou praxi mělo s. r. o. začít provozovat začátkem roku 2023. Pak se termín posunul na 1. 4. 2023 posléze na 1. 6. 2023. Je září a stále se čeká na další a další povolení, aby se mohla udělit registrace nestátního zdravotnického zařízení a s.r.o. by konečně mohlo začít vykonávat tuto činnost. Z účtu s. r. o. se v průběhu roku zaplatilo několik školení pro lékařku. Předpokládalo se, že s. r. o. už bude mít dávno povolení k provozování zubní praxe a jednatelka už bude v s. r. o. zaměstnaná jako zubní lékařka na HPP. Některá školení již proběhla, lékařka se jich zúčastnila. Bude v tomto případě již proběhlé školení daňovým nákladem s. r. o.? Toto školení zaúčtujeme do nákladů, ale nedaňově. V obou případech by to bylo pro jednatelku – lékařku osvobozeno od daně z příjmu podle § 6 odst. 9 ZDP, zároveň by nepodléhalo odvodům sociálního a zdravotního pojištění? Nebo musíme zaúčtovat jako pohledávku za jednatelkou (lékařkou) a jednatelka by měla uhradit s. r. o. peníze za školení jako soukromý výdaj jednatele?
Vydáno: 12. 09. 2023
Obdrželi jsme daňový doklad s položkou Ceniny: parkovací karta a firemní pozvánky (česká firma). Tato faktura je vystavena bez DPH. Jak v tomto případě zaúčtovat náš náklad (kód DPH osvobozeno nebo nákupy od neplátců)? Firma nám účtuje poplatky spojené s tím, že nám vydala parkovací kartu na parkoviště a pozvánky na výstavu. Výstava se konala v Německu. Tuzemská firma nám přeúčtovala /přefakturovala/ náklady spojené s výstavou.    
Vydáno: 07. 09. 2023
Společnost s ručením omezeným, plátce DPH, chce předčasně splatit finanční leasing (chybí posledních 10 splátek z 54) na tahač a následně jej prodat. Pokud bude dodržena podmínka, že kupní cena bude vyšší než daňová zůstatková cena při rovnoměrném odepisování, mohu tedy veškeré náklady v předchozích letech nechat v nákladech? Jak postupovat v případě nákladů v letošním roce? Po odkupu je nutné tahač zařadit do majetku, ale lze ihned prodat? Popřípadě za jakých podmínek?
Vydáno: 07. 09. 2023
OSVČ má auto v obchodním majetku, vede daňovou evidenci. Na bankovním výpise jsou uvedeny platby za mytí auta. Jedná se o mytí vozu v myčce, která nevydává doklady. Na bankovním výpise je uvedeno jen "NYX*ceskeautomyckysr Drzovice". Mohu tyto platby zaúčtovat v daňové evidenci podnikatele jako daňový výdaj? Telefonicky jsem kontaktovala myčku, kde mi majitel tvrdil, že u myčky je pracovník, který doklad vypíše. Osobně jsem se přesvědčila, že nikdo u myčky není, takže doklad nemá kdo vydat. 
Vydáno: 07. 09. 2023
Firma absolvovala firemní teambuilding v prostorách paintballového hřiště. Cílem bylo vylepšit vzájemnou spolupráci zaměstnanců. Doklad obsahuje položku teambuilding. Jedná se o daňově účinný náklad zaměstnavatele s možností odpočtu DPH?
Vydáno: 07. 09. 2023
OSVČ, plátce DPH, koupil v 8/2023 osobní automobil od plátce DPH. Automobil bude zařazen do obchodního majetku a bude se využívat pro podnikání i pro soukromé potřeby. Plátce odhadl, že to bude 80 % pro podnikání a 20 % pro soukromé potřeby. Na faktuře je uvedena cena automobilu + cena za zimní komplet kol + příčníky a box. Jak zaúčtovat pořízení tohoto automobilu: 1. 80 % ze základu ceny automobilu zařadím do obchodního majetku a budu odepisovat 5 let 80 % DPH si uplatním na vstupu (20 % ze základu + DPH budou nedaňové výdaje) V přiznání k DPH bude uveden z ceny automobilu 80 % základ a DPH na vstupu. Po zařazení automobilu do majetku bude v DPH na ř. 47 uveden 80 % základ daně a daň na vstupu. V KH B2 uvedu základ daně a daň na vstupu také v 80 % a ještě doplním, že byl použit poměr – sloupec 11? 2. Zimní komplet kol – nebude součástí ocenění majetku. Bude se účtovat hned do spotřeby, a také v poměru 80 % základu daně a DPH na vstupu (20 % základu daně a DPH nedaňový výdaj) 3. Příčníky + box – nebudou použity pro podnikání – celé uvedu jako nedaňový výdaj? 
Vydáno: 01. 09. 2023
Firma účtuje každý měsíc účetní (nedaňové) OP k pohledávkám, od jejichž splatnosti uplynulo více, než 90 dní. Je možno nechat u všech pohledávek OP zaúčtované jen na 559 (daňově neuznatelné) a pak jen v následujících letech při odpisu pohledávek při splnění podmínek daňové uznatelnosti (hlavně podle § 8c zákona o rezervách) provést storno z 559 odepsat rovnou na 546 daňově, nebo je povinné napřed účetně přehodit na 558 a teprve v následujícím období pak daňově odepsat? 
Vydáno: 01. 09. 2023
Společnost s r. o. vykonávající činnost v oblasti zubního lékařství nakupuje zdravotnický materiál pro svoji stomatologickou praxi. Ojediněle je na faktuře od firem poskytující zdravotnické zboží vyčísleno i zboží , které slouží jako „odměna pro dětské pacienty“, jako např. dětské pokladničky, hračky , obrázky, atd. v balení např. po 100 ks. Cena za jeden kus se pohybuje max. v řádově desítkách korun. Jak tyto „ odměny“ pro dětské pacienty účtovat? Jedná se o náklad, resp. reklamní předmět – účet 501 – který by byl pro s. r. o. daňově uznatelný? Nebo tyto drobné odměny musí s. r. o. účtovat na účet 513, který je daňově neuznatelný?
Vydáno: 01. 09. 2023
Jak zaúčtovat pojistné plnění za opravu vozidla, které je v majetku s. r. o., pojistku uzavřel jednatel - společník jako soukromá osoba? Úhradu pojstného provádí ze svých soukromých prostředků. Faktura za opravu firemního vozidla je daňový náklad. Byla uhrazena pojistným plněním, které náleželo pojistníkovi - soukromé osobě. Je správné pojistné plnění, které se započte s přijatou fakturou, evidovat jako závazek ke společníkovi? 
Vydáno: 31. 08. 2023
Právnická osoba přispěje darem do crowdfundingové kampaně fyzické osobě nepodnikateli, který vytvořil kampaň, jejímž cílem je vybral určitou částku a tu následně darovat nemocnici na zdravotnické pomůcky. Existuje popis kampaně, potvrzení dané osoby o přijeté našeho daru, a potvrzení nemocnice o přijetí daru od dané fyzické osoby. Dá se takový dar uplatnit v daňovém přiznání právnické osoby, nebo bude daňově neuplatnitelný, případně za jakých podmínek by šlo o uplatnění daru uvažovat? 
Vydáno: 30. 08. 2023