ESG: Nové povinnosti výkaznictví

 

ESG je zkratka pro Environmental, Social and Governance - tři klíčové faktory, které se používají k hodnocení dopadu společností na životní prostředí, společnost a správu a řízení podniků. Faktory ESG hrají stále důležitější roli v oblasti akvizic, dotací, investic či úvěrů.

Společnosti, které mohou prokázat dobré výsledky na poli ESG, budou mít konkurenční výhodu. Nefinanční reporting, tedy zveřejňování informací z oblastí ESG, bude tvořit významnou součást výkaznictví stále většího počtu podniků, pro něž se stane povinným.

Více informací >>>

ESG krok za krokem

V našich článcích vám postupně představíme oblast ESG reportingu, jehož cílem je odpovědné chování podniků, ale i lepší řízení jejich rizik a posílení konkurenceschopnosti:

Přístup zdarma

 

 

 

Daně a pojištění

  • Článek
V loňském roce jsem se zamýšlela nad prvním rokem fungování paušálního režimu, nad některými úskalími i nesprávným pochopením tohoto režimu. Uplynul další rok fungování paušálního režimu, přičemž od 1. 1. 2023 došlo v zákoně o daních z příjmů k rozsáhlým změnám v této oblasti. Proto stojí za to se nad touto problematikou znovu zamyslet. Vždy je třeba nad paušálním režimem a jeho dopady přemýšlet včas, protože po skončení roku je na rozhodování ohledně paušálního režimu jen krátká doba – všechna podstatná rozhodnutí musí být vždy poplatníkem učiněna do 10. ledna příslušného roku.
Vydáno: 20. 09. 2023 21 minut čtení

Účetnictví

  • Článek
Předkládáme vám šestý díl z desetidílného seriálu k otestování vašich znalostí v oblasti účtování o majetku u ÚSC. Chybné účtování o majetku může mít dopad na výsledek hospodaření. Opravování dlouholetých účetních či evidenčních chyb bývá složité a pracné. V neposlední řadě je správné účtování o majetku důležité z hlediska případné přijaté dotace.
Vydáno: 19. 09. 2023 19 minut čtení

Otázky a odpovědi

Účtuji s. r. o., jednatel si vyplácí mzdu. Ten si stanovil hrubý příjem, který byl minulý měsíc navýšen. Bylo čerpání dovolené a průměrný hodinový výdělek se vypočítal samozřejmě z menší mzdy. Doufám, a potřebuji se ujistit, že není nic proti zákonu (i zdravotní a sociální), když se mu vyplatila hodinová sazba za dovolenou vyšší (tak aby byla zachována navýšená hrubá mzda), aby nedostal méně peněz a byl na tom hůře za to, že si vzal dovolenou. O jaký paragraf se v tomto případě opřít? 
Vydáno: 27. 09. 2023 2 minuty čtení

Aktuality

Nové předpisy ze září 2023 se opět týkají milostivého léta: Finanční správa spustila novou funkcionalitu, díky níž si je možné si v daňové informační schránce na portálu MOJE daně ověřit, jestli finanční úřad eviduje nedoplatek, kterého se týká milostivé léto. Novelizace zákona o důchodovém pojištění mění podmínky pro nárok na starobní důchod a novela zákona o daních z příjmů reflektuje nově vzniklý nárok na paušální náhradu nákladů při výkonu z práce z domova dle zákoníku práce.
Vydáno: 23. 09. 2023
Než bude přijat nový zákon o účetnictví, bude s velkou pravděpodobností novelizován stávající zákon č. 563/1991 Sb. V rámci konsolidačního balíčku, který je v legislativním procesu schvalování, přibydou totiž do zákona o účetnictví nové paragrafy, jež nařizují dotčeným účetním jednotkám vyhotovit související zprávy s účetními závěrkami, a to zprávu o informacích o dani z příjmů a zprávu o udržitelnosti; součástí je také změna oceňování.
Vydáno: 13. 09. 2023
Poslanecká sněmovna včera schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, jež vznikla po diskusích se zaměstnavateli a odbory. Během nich bylo dosaženo kompromisní úpravy týkající se například práce na dálku a pravidel pro tzv. dohodáře. Novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou v podobě, v níž byla postoupena Senátu.
Vydáno: 13. 09. 2023
Stejně jako v minulosti se v oblasti legislativy KDP ČR zaměřuje na technické odborné připomínky, jejichž cílem je, aby přijímaná nová legislativa byla jednoznačná a nepůsobila v praxi výkladové problémy. V tomto duchu se Komora zaměřila i na aktuálně projednávaný daňový úsporný balíček.
Vydáno: 11. 09. 2023