ESG: Nové povinnosti výkaznictví

 

ESG je zkratka pro Environmental, Social and Governance - tři klíčové faktory, které se používají k hodnocení dopadu společností na životní prostředí, společnost a správu a řízení podniků. Faktory ESG hrají stále důležitější roli v oblasti akvizic, dotací, investic či úvěrů.

Společnosti, které mohou prokázat dobré výsledky na poli ESG, budou mít konkurenční výhodu. Nefinanční reporting, tedy zveřejňování informací z oblastí ESG, bude tvořit významnou součást výkaznictví stále většího počtu podniků, pro něž se stane povinným.

Více informací >>>

ESG krok za krokem

V našich článcích vám postupně představíme oblast ESG reportingu, jehož cílem je odpovědné chování podniků, ale i lepší řízení jejich rizik a posílení konkurenceschopnosti:

Přístup zdarma

 

 

 

Daně a pojištění

  • Článek
Získávání finančních prostředků v nestátním neziskovém sektoru bývá nesnadný úkol, a proto tyto organizace hledají nejrůznější formy fundraisingu. Přitom ne vždy musí být výsledkem této činnosti poskytnutí daru. Tento článek se pokouší shrnout, jak se účetně a daňově vypořádat s přijatými dary a souvisejícími náklady na fundraising u veřejně prospěšných poplatníků a jak se poskytnuté dary projeví v účetnictví a daních u dárců – podnikatelských právnických osob. Včetně zjištění, že ne vždy jsou názory na tuto problematiku jednotné.
Vydáno: 17. 07. 2024 24 minut čtení

Účetnictví

  • Článek
Vedení pokladny je nedílnou součástí fungování každé firmy, která přijímá hotovostní platby. Ať už provozujete malý obchod, velkou korporaci nebo jste živnostník, dodržování správných zásad je klíčové pro zajištění transparentnosti, bezpečnosti a souladu s platnými zákony. Dnes nahlédneme do světa pokladních pravidel a představíme si přehled některých zásad, které je vhodné respektovat. Naučíte se, jak správně evidovat hotovostní transakce, vystavovat pokladní doklady, nakládat s ceninami a vést pokladní knihu. Také se dotkneme témat inventarizace, bezpečnostních pravidel pokladny vč. doplňování a odvodu hotovosti.
Vydáno: 17. 07. 2024 8 minut čtení

Otázky a odpovědi

Nově přijatý zaměstnanec od 2. 5. 2024 do 31. 12. 2024 se zkušební dobou do 2. 8. 2024 se osvědčil jako nespolehlivý, a od včerejšího dne má vystavenou neschopenku z kontrolou u lékaře až za 3 týdny. jak prosím můžeme postupovat ohledně ukončení pracovního poměru ve zkušební době? Prodloužíme zkušební dobu o 14 dnů a patnáctý den můžeme zaměstnance odhlásit z pojištění? Stačí ho o ukončení pracovního poměru ve zkušební době informovat pomocí SMS nebo nejsme povinni mu informaci podat?
Vydáno: 22. 07. 2024 1 minuta čtení

Aktuality

Víte, že kromě nového zákona o účetnictví nás čeká další velká novela? Tentokrát se týká daně z přidané hodnoty a její předpokládaná účinnost je navrhována (s výjimkami) od 1. ledna 2025. Připravte se na ni s námi na dalším praktickém webináři!
Vydáno: 09. 07. 2024
 Dne 19. 6. 2024 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 163/2024 Sb., který přináší rovněž změny v zákoně o daních z příjmů. Mimo jiné se zavádí osvobození příspěvku na stravování ve formě nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem bývalým zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele pracovali v době odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu z důvodu invalidity třetího stupně.
Vydáno: 28. 06. 2024
Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení podpořila novelu zákona o dani z přidané hodnoty připravenou Ministerstvem financí. Zákon přinese změny v režimu pro malé podniky, například možnost využít výjimku z plátcovství DPH i v dalších členských státech EU.
Vydáno: 28. 06. 2024
Od 1. července 2024 čekají zaměstnavatele změny v oblasti zpracování dohod o provedení práce (DPP). Cílem těchto změn je podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) zajistit, aby dohody nebyly jediným a hlavním příjmem zaměstnance a zároveň zajistit zaměstnanci dávky nemocenského a důchodového pojištění v případě ztráty příjmu, pokud již na základě více dohod práci uskutečňuje.
Vydáno: 24. 06. 2024