Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 22. 3. 2024

Vydáno: 3 minuty čtení

V měsíčním přehledu nové legislativy informujeme o vládním nařízení a vyhlášce týkající se mýtného. Vyšel také Finanční zpravodaj a několik informací na webu Finanční správy.

1. Novela nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

Dotčené předpisy: nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném (č. 240/2014 Sb.)
Novela přináší změny v systému vybírání mýtného za používání vybraných pozemních komunikací.
Účinnost:
od 1. března 2024
od 25. března 2024
Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 40/2024.

 

2. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Dotčené předpisy: zákon o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.) a vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným (č. 470/2012 Sb.)
Změna prováděcí vyhlášky k mýtnímu systému.
Účinnost: od 1. března 2024
Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 41/2024.

 

3. Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Aktualizovaný seznam nespolupracujících jurisdikcí pro účely úpravy zdanění ovládaných společností.
Účinnost: publikováno 28. února 2024
Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 3/2024.

 

4. Spojená verze novely zákona o daních z příjmů v rámci tzv. novely zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu s vyznačením změn

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Materiál Generálního finančního ředitelství přinášející znění novely zákona o daních z příjmů č. 462/2023 Sb. s doplněním textu důvodové zprávy, popř. komentáře Ministerstva financí ČR.
Účinnost: N/A (publikováno 29. února 2024)
Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR.

 

5. Upozornění k režimu vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů dle právní úpravy § 23i a § 23j zákona o daních z příjmů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace Generálního finančního ředitelství ke vzájemnému vztahu úpravy zdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů na základě zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2024 a informace Generálního finančního ředitelství z 15. 11. 2013.
Účinnost: N/A (publikováno 8. března 2024)
Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR.

 

6. Podána je necelá čtvrtina daňových přiznání: jaké jsou změny a na jaké chyby si dát pozor?

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace Generálního finančního ředitelství se stručným souhrnem změn v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2023 a nejčastějších chyb v dosud podaných daňových přiznáních na tuto daň za rok 2023.
Účinnost: N/A (publikováno 14. března 2024)
Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR.