Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 38/2021

Vydáno: 1 minuta čtení

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 38/2021 ze dne 16. prosince 2021, který obsahuje dodatek č. 8 k pokynu GFŘ-D-29, dále úplné znění pokynu GFŘ-D-29 a pokyn č. MF-19 pro orgány finanční správy.

Finanční zpravodaj č. 38/2021 obsahuje:

  1. Dodatek č. 8 GFŘ č.j.: 77067/21/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
  2. Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 7 č.j.: 27813/21/7100-20118-012287 a dodatkem č. 8 č.j.: 77067/21/7100-20118-012287
  3. POKYN č. MF-19 pro orgány finanční správy k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatků

Finanční zpravodaj č. 38/2021 je ke stažení zde >>>

 

Poznámka redakce:
Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na této stránce.