Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 2/2022

Vydáno: 1 minuta čtení

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 2/2022 ze dne 11. ledna 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem.

Finanční zpravodaj č. 2/2022 obsahuje:

  1. Pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Finanční zpravodaj č. 2/2022 je ke stažení zde >>>

 

Poznámka redakce:
Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na této stránce.