Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Vydáno: 4 minuty čtení

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných informacích Finanční správy - týkají se především podávání daňových přiznání, ale i DPH a účetnictví.

 

1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Aktuální přehled druhů daní a dalších plateb hrazených či vymáhaných podle daňového řádu, jejichž správu či dělenou správu provádějí celní úřady.
Účinnost: N/A (publikováno 8. února 2022)
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 4/2022)

 

2. Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Aktuální přehled bankovních účtů celních úřadů.
Účinnost: N/A (publikováno 8. února 2022)
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 4/2022)

 

3. Upozornění na změnu DIČ u některých plátců DPH v Bulharsku

 Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o změně DIČ u některých plátců DPH – fyzických osob registrovaných v Bulharsku a o způsobu ověření platnosti DIČ v Bulharsku.
Účinnost: N/A (publikováno 26. ledna 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

4. Informace k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Dotčené předpisy: zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o vydání přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob, kterou lze finanční úřad požádat o předání údajů z účetní závěrky právnické osoby do sbírky listin obchodního rejstříku.
Účinnost: N/A (publikováno 1. února 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

5. Blíží se termín pro podání o oznámení o osvobozených příjmech – pozor na osvobozené příjmy vyšší než 5 milionů korun

 Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Upozornění Finanční správy České republiky o povinnosti oznámit osvobozené příjmy za rok 2021 převyšující částku 5 mil. Kč.
Účinnost: N/A (publikováno 3. února 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

6. K posílení bezpečnostních prvků portálu MOJE daně dojde na konci února

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o změně šifrovacích protokolů a zrušení přístupu do starší verze daňového portálu provozovaného na adrese https://adisspr.mfcr.cz. Nově bude přístup pouze přes adresu www.mojedane.cz.
Účinnost: N/A (publikováno 14. února 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

7. Nový formulář pro podání daňového přiznání je dostupný na portálu MOJE daně

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), daňový řád (č. 280/2009 Sb.) a vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů (č. 525/2020 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o vydání nového formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 a o lhůtách pro jeho podání.
Účinnost: N/A (publikováno 15. února 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

8. Kdy musí podnikatelé využívající paušální režim podat daňové přiznání?

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o případech, kdy fyzickým osobám v paušálním režimu vzniká povinnost podat přiznání k dani z příjmů.
Účinnost: N/A (publikováno 16. února 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Ke konci února dojde k ukončení daňové informační schránky, možnost nahlížet na vybrané části spisu zůstane zachována

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o zachování služby Daňové informační schránky Nahlížení na vybrané údaje po přechodnou dobu (nejdéle devíti měsíců) i po ukončení služby Daňové informační schránky samotné tak, aby subjekty, které využívaly Daňovou informační schránku k 31. prosinci 2020, měly dostatek času například na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.
Účinnost: N/A (publikováno 18. února 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)