Legislativní novinky k 26. 7. 2022

Vydáno: 9 minut čtení

Opět po měsíci vám v rámci úvodníku přinášíme novinky ze světa daní a účetnictví. Nejprve připomeneme zásadní novinky týkající se novely zákona o dani silniční a následně popíšeme praktický postup zdanění příjmů u zaměstnanců využívajících nízkoemisní vozidlo k soukromým účelům v souvislosti se snížením sazby na 0,5 %. Nakonec navážeme na téma, kterému jsme se věnovali v předminulém čísle, a sice zdanění kryptoměn. Finanční správa totiž vydala velice zajímavou tiskovou zprávu, ve které informovala veřejnost o cílené kontrolní akci zaměřené právě na zdanění příjmů spojených s kryptoměnami, a shodou okolností byl také vydán první rozsudek v této oblasti.

Legislativní novinky k 26. 7. 2022
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
Dne 1. 7. 2022 nabyla účinnosti novela zákona o dani silniční, přičemž dle přechodných ustanovení se použije již na celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022. Zásadní změnou je, že předmětem daně budou pouze nákladní vozidla nad 3,5 tuny (kategorie N2, N3) a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4). V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit jen za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla. Ostatní vozidla jako např. osobní vozidla,