Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2023

Vydáno: 19 minut čtení

Tento tradiční lednový příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2023 oproti roku 2022 v oblasti mezd a platů, co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních, či by finanční účetní mohli z nějakého důvodu zajímat.

Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2023
Ing.
Miroslav
Bulla
Od 1. 1. 2023 dochází k změnám plynoucím z novel zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pro zaměstnavatele se zavádí sleva na pojistném na sociální zabezpečení ve výši 5 % při zaměstnávání zaměstnanců s kratší pracovní nebo služební dobou a zaměstnávání zaměstnanců mladších 21 let (tato změna je účinná až od 1. 2. 2023). Dále jde o změny, které mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd (zde se mění i způsob výpočtu), podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd.
 
Změny v oblasti pracovněprávních předpisů
V oblasti pracovního práva došlo od 1. 1. 2023 především ke zvýšení
minimální a zaručené mzdy
. Nařízením vlády č. 465/2022 Sb. došlo k úpravě nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Od 1. 1. 2023 se zvýšila základní sazba
minimální měsíční mzdy
na 17 300 Kč (do 31. 12. 2022 to bylo 16 200 Kč) a základní sazba
minimální hodinové mzdy
na 103,80 Kč (do 31. 12. 2022 činila 96,40 Kč).
Poněkud nestandardně se zvýšila nejnižší úroveň zaručené mzdy pouze pro dvě z osmi skupin prací pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, upravila se jen spodní a horní částka zaručených mezd (17 300 Kč, resp. 34 600 Kč). Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin:
Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
2022
od 1. 1. 2023
2022
od 1. 1. 2023
1.
96,40
103,80
16 200
17 300
2.
106,50
106,50
17 900
17 900
3.
117,50
117,50

Související dokumenty

Aktuality

Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 21. 12. 2022
Jaké legislativní změny přinese rok 2023?

Články

Daňové novinky v roce 2023

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
425/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti
366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
320/2022 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Nařízení vlády

567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Nařízení Vlády č. 465/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Vyhlášky

Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
435/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023