Daňové přiznání veřejně prospěšného poplatníka

Vydáno: 17 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom zrekapitulovali základní fakta k podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022. Zaměřili bychom se, vzhledem k okruhu čtenářů, na neziskové poplatníky.

 

Daňové přiznání veřejně prospěšného poplatníka
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2023
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob bude za rok 2022 podáváno v souladu s § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud budeme předpokládat zdaňovací období kalendářní rok,
daňové přiznání má být podáno do 3. 4. 2023. Dále platí, že tato lhůta se prodlužuje na 4 měsíce
po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, nebo 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.
Pokud je daňové přiznání podáváno poradcem
(tedy daňovým poradcem nebo advokátem), není nutné zplnomocňovat konkrétního daňového poradce či advokáta, ale podmínka pro posunutí termínu je splněna, pokud daňové přiznání podá jakýkoliv poradce, podání tedy není vázáno na konkrétní osobu poradce, jako tomu bylo do roku 2020. To bez problémů umožňuje, aby došlo ke změně v osobě zástupce daňového subjektu. Rovněž není posuzováno, zda poradce dané přiznání „zpracoval“ (neboť tato skutečnost je sama o sobě jen obtížně prokazatelná), ale pouze to, zda jej podal.
Co se týká zplnomocnění poradce, podmínka je splněna, pokud je plná moc podána společně s podáním daňového přiznání. I samo GFŘ v