Přehled změn právních předpisů

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím příspěvku se podíváme na změny předpisů, ke kterým došlo v první polovině letošního roku. Projdeme si nové zákony zveřejněné ve Sbírce zákonů, podíváme se na změny v sociálním pojištění i na nový pokyn GFŘ č. D-59 a další informace zveřejněné na portálu Finanční správy.

Přehled změn právních předpisů
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Sbírka zákonů
Pokud bychom to brali postupně podle zveřejněných zákonů ve Sbírce zákonů, tak bychom začali informací, že dne 15. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. Od 15. 1. 2023 začala platit možnost
zjednodušení zakládání společností s ručením omezeným
. Proces založení společnosti s ručením omezeným se dále zjednodušil vytvořením
vzoru společenské smlouvy
, dostupného na internetu, a
zrušením požadavku získat živnostenské oprávnění před vznikem společnosti.
Podle dosavadní úpravy je potřeba, aby se zakladatelé kapitálové společnosti nejprve spojili s notářem, poté ohlásili živnost u živnostenského úřadu, pokud chtějí podnikat živnostenským způsobem, a teprve poté opět s notářem dokončili zápis společnosti do obchodního rejstříku. Nově budou moci zakladatelé s notářem společnost založit i zapsat do obchodního rejstříku, a nezávisle na tom vyřizovat živnostenské oprávnění s živnostenským úřadem, což bude jednodušší a levnější.
Další legis

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
89/2012 Sb., občanský zákoník
216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
374/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
Zákon č. 455/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 71/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Nařízení vlády

29/2023 Sb. o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
Vyhláška č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
358/2021 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů