Dopady cizí měny - věc známá?

Vydáno: 11 minut čtení

Příspěvek se zabývá problémem, v jaké měně se mají vykazovat vklady a základní kapitál obchodních korporací.

Dopady cizí měny - věc známá?
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, auditorské oprávnění č. 0968
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), který se vztahuje na všechny účetní jednotky vymezené v § 1, jednoznačně uvádí v § 4 odst. 12, že účetní jednotky jsou povinny
vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny.
„V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních společnostech (§ 61 obchodního zákoníku), práv z cenných papírů (zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů) a zaknihovaných cenných papírů a derivátů (§ 8 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č.