Daňové změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

Vydáno: 20 minut čtení

V současné době je v procesu legislativního schvalování návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Návrh je projednáván jako poslanecký tisk č. 1004. Jedná se o návrh předložený vládou dne 24. 4. 2013, návrh prošel dne 18. 6. 2013 druhým čtením a dne 8. 8. 2013 třetím čtením, kde bylo hlasováno o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Předpokládejme, že po třetím čtení bude zákon postoupen k dalšímu projednávání do Senátu.

Daňové změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
Ing.
Zdeněk
Moravek
Je nutné předeslat, že se jedná o velmi rozsáhlý návrh obsahující obrovské množství změn. Jedná se o změnu celkem 42 zákonů. V návrhu zákona jsou pak obsaženy změny těchto daňových zákonů:
*
novela zákona o daních z příjmů
(zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), která obsahuje neuvěřitelných
862 změn
a 20 bodů přechodných ustanovení;
*
novela zákona o rezervách
(zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), která obsahuje
24 změn
a 3 body přechodných ustanovení;
*
novela zákona o dani z nemovitostí
(zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů), která obsahuje na poměry tohoto zákona zcela nebývalých
140 změn
a 5 bodů přechodných ustanovení;
*
novela zákona o dani silniční
(zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů), která obsahuje
18 změn
a 2 body přechodných ustanovení;
*
novela zákona o dani z přidané hodnoty
(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), která obsahuje
313 změn
a 2 body přechodných ustanovení;
*
novela zákona o spotřební dani
(zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů), která obsahuje
132 změn
a jeden bod přechodných ustanovení;
*
novela zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
(zákon č.