Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 21. 6. 2023

Vydáno: 3 minuty čtení

V tomto období došlo ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění a změnám u zdravotního pojištění cizinců, byl novelizován zákon o daňovém poradenství a zákon o auditorech v souvislosti s tzv. whistleblowingem, vyšel pokyn č. GFŘ-D-61 v oblasti vedení spisové agendy a také informace pro poplatníky k příspěvku pro solidární domácnost.

Česká legislativa

1. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.)
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění se týká úhrad vybraných prohlídek a očkování ze zdravotního pojištění.
Účinnost:
od 1. července 2023 (změny úhrad prohlídek)
od 1. ledna 2024 (změny úhrad očkování)
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 167/2023)

 

2. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

Dotčené předpisy: zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (č. 523/1992 Sb.) a zákon o auditorech (č. 93/2009 Sb.)
Novela zákona o daňovém poradenství přináší výjimky z povinnosti mlčenlivosti poradce v souvislosti s tzv. whistleblowingem. Novela zákona o auditorech vedle obdobné úpravy mlčenlivosti auditora přináší též novou úpravu systému přijímání a vyřizování oznámení o porušení nebo domnělém porušení povinností podle tohoto zákona.
Účinnost: od 1. srpna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 172/2023)

 

3. Novela zákona o azylu, o pobytu cizinců na území České republiky a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.) a zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.)
Novelizace se týká zdravotního pojištění cizinců s povolením dlouhodobého pobytu v České republice.
Účinnost: od 1. července 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 173/2023)

 

4. Pokyn č. GFŘ-D-61 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Pokyn Generální finanční správy reaguje na změny v organizaci Finanční správy České republiky a v oblasti vedení spisové agendy nahrazuje dosavadní pokyn č. GFŘ-D-57.
Účinnost: od 1. července 2023
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 8/2023)

 

5. Informace pro poplatníky k příspěvku pro solidární domácnost

 Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace reaguje na daňové souvislosti změny zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ve vztahu k ubytování cizinců s dočasnou ochranou.
Účinnost: N/A (publikováno 16. června 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)