Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 20. 2. 2024

Vydáno: 4 minuty čtení

V měsíčním přehledu nové legislativy pro vás máme několik informací GFŘ, které se týkají:

  • pravidel a přístupů ke stanovení základu daně při změně sazeb daně z přidané hodnoty,
  • principů stanovení lhůty pro podání přiznání k dani z neočekávaných zisků,
  • způsobu ocenění benefitu vznikajícího zaměstnanci z využívání tzv. firemní školky,
  • žádostí o závazné posouzení sazby DPH.

Dále došlo ke změnám v pravidlech či způsobech vyplácení důchodů:

  • účastníkům odboje,
  • osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

Česká legislativa

1. Novela zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, zákona o důchodovém pojištění, zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)
Novelizace upravuje pravidla úprav důchodů vyplácených účastníkům odboje.
Účinnost: od 1. března 2024
Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 28/2024.

 

2. Novela zákona o výkonu trestu odnětí svobody, zákona o výkonu vazby, zákona o výkonu zabezpečovací detence dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)
Novela zákona o důchodovém pojištění upravuje způsob výplaty důchodu, pokud je oprávněný ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
Účinnost: od 1. ledna 2025
Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 29/2024.

 

3. Informace GFŘ ke stanovení základu daně při změně sazeb daně z přidané hodnoty

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace Generálního finančního ředitelství k pravidlům a přístupům pro uplatnění DPH v případech, kdy byla přijata a zdaněna úplata před uskutečněním zdanitelného plnění (zálohová platba) a v období uskutečnění zdanitelného plnění dochází ke změně sazeb DPH.
Účinnost: N/A (publikováno 25. ledna 2024)
Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR.

 

4. Informace ke lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace Generálního finančního ředitelství k principům stanovení lhůty pro podání přiznání k dani z neočekávaných zisků.
Účinnost: N/A (publikováno 26. ledna 2024)
Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR.

 

5. Metodika zdanění firemních školek coby nepeněžního benefitu

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace Generálního finančního ředitelství ke způsobu ocenění benefitu vznikajícího zaměstnanci z využívání tzv. firemní školky pro účel daně z příjmů ze závislé činnosti.
Účinnost: N/A (publikováno 1. února 2024)
Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR.

 

6. Závazné posouzení určení sazby DPH, osvobození od daně s nárokem na odpočet daně nebo použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace k závazným posouzením v oblasti působnosti zákona o DPH souvisejícím se změnami tohoto zákona účinnými od 1. 1. 2024.
Účinnost: N/A (publikováno 12. února 2024)
Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR.

 

7. Spojená verze novely zákona o daních z příjmů v rámci zákona č. 349/2023 Sb., tzv. konsolidačního balíčku s vyznačením změn

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Materiál Ministerstva financí ČR přinášející znění novely zákona o daních z příjmů č. 349/2023 Sb. s doplněním textu důvodové zprávy, popř. komentáře MF.
Účinnost: N/A (publikováno 20. února 2024)
Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR.

Náš tip: Změny předpisu si můžete zobrazit i přímo v naší aplikaci DAUČ, stačí na zvoleném zákoně – například zákoně o daních z příjmů – použít volbu "Porovnat změny".