Přehled nových předpisů k 18. 6. 2024

Vydáno: 2 minuty čtení

V přehledu legislativy za uplynulý měsíc tentokrát informujeme o vydání zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění a také aktuálního seznamu států automaticky vyměňujících informace pro účely správy daní.

Česká legislativa

1. Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.)
Zákon přináší tzv. milostivé léto vztahující se na penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění a exekuční náklady spojené s výkonem exekuce pojistného spravované zdravotními pojišťovnami.
Platnost: od 1. července 2024
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 152/2024)

 

2. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů (č. 164/2013 Sb.)
Aktuální seznam států automaticky vyměňujících informace oznamované finančními institucemi pro účely správy daní.
Účinnost: publikováno 18. června 2024
(Vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 5/2024)