Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Vydáno: 2 minuty čtení

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů a informacích Finanční správy.

1. Novela nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Dotčené předpisy: nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (č. 567/2006 Sb.)

Novela zvyšuje od roku 2022 minimální mzdu, jejíž výše je rozhodná nejenom v pracovně právní oblasti, ale též pro předpisy upravující zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a pro zákon o daních z příjmů.

Účinnost: od 1. ledna 2022

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 405/2021)

 

2. Upozornění pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti na nové tiskopisy za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství oznamující vydání nových tiskopisů pro daň z příjmů ze závislé činnosti.

Účinnost: N/A (publikováno 22. října 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

3. Informace GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství reaguje na tzv. promíjecí pokyn publikovaný ve Finančním zpravodaji č. 34/2021

Účinnost: N/A (publikováno 27. října 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

4. Milostivé léto se netýká závazků u Finanční zprávy

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Generální finanční ředitelství potvrzuje, že úprava tzv. Milostivého léta nedopadá na závazky vymáhané Finanční správou České republiky.

Účinnost: N/A (publikováno 5. listopadu 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)