Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 13/2022

Vydáno: 1 minuta čtení

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 13/2022 ze dne 14. října 2022, který obsahuje Sdělení ke Smlouvě mezi Českem a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a Seznam států nespolupracujících v daňové oblasti.

Finanční zpravodaj č. 13/2022 obsahuje:

17. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

18. Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Finanční zpravodaj č. 13/2022 je ke stažení na webu Ministerstva financí ČR

 

Poznámka redakce:
Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na této stránce, případně přes klíčové slovo v šedém oválku: .

Jak sledovat preferovaná témata v osobní sekci Můj DAUČ?