Aktuálně k daňové a související legislativě

Vydáno: 29 minut čtení

Z hlediska legislativních změn zatím letošní rok příliš bohatý nebyl - ve Sbírce zákonů byla vyhlášena 18. 2. 2011 novela daňového řádu č. 30/2011 Sb. účinná od 1. 3. 2011 (novelizuje i některé hmotněprávní daňové předpisy), 8. 3. 2011 byla vyhlášena zásadní novela zákona o DPH č. 47/2011 Sb. účinná od 1. 4. 2011, 6. 5. 2011 byl pod č. 119/2011 Sb. vyhlášen nález Ústavního soudu rušící v zákoně o daních z příjmů změny týkající se stavebního spoření s účinností od 6. 5. 2011 resp. od 1. 1. 2012 a 24. 3. 2011 bylo v Úředním věstníku EU vyhlášeno prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke Směrnici 2006/112/ES , o společném systému DPH. Poměrně důležité změny nás však čekají - Poslanecká sněmovna na začátku května schválila ve třetím čtení důležitou novelu zákona o dani z nemovitostí pro rok 2012 (týká se především podnikatelů) a novelu zákona o důchodovém pojištění od 30. 9. 2011. Poslanecká sněmovna zahájila projednávání velice zajímavých předpisů z oblasti obchodního práva - např. novela obchodního zákoníku, jejíž součástí by nakonec měla být i úprava souběhu funkcí, byla navržena s účinností od 1. 7. 2011.

Aktuálně k daňové a související legislativě
Ing.
Pavel
Běhounek
 
AKTUÁLNÍ NOVINKY
Vláda
schválila dne 27. 4. 2011
novelu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů,
a dne 18. 5. 2011
novou soukromoprávní úpravu
(především nový občanský zákoník + zákon o obchodních korporacích) s navrhovanou účinností
od 1. 1. 2013.
Na přelomu května a června by mohlo být vypořádáno vnější připomínkové řízení novely
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
která s účinností od
1. 1. 2012
reaguje na diskuse na téma souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev s pracovními poměry ředitelů a obdobných řídících funkcí.
Pro rok 2012 resp. 2013
Ministerstvo financí
předložilo návrh na
postupné sjednocení sazeb DPH,
kterým by se po zapracování připomínek z vnějšího připomínkového řízení měla zabývat vláda dne 25. 5. 2011. Součástí tohoto návrhu jsou i kompenzační změny parametrů daně z příjmů fyzických osob. V březnu Ministerstvo financí představilo
koncept daňové reformy pro rok 2013,
jehož základem je zavedení jednoho inkasního místa.
Ústavní soud
svým rozhodnutím přímo změnil právní úpravu - nálezem vyhlášeným pod č. zrušil zákon č. kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (uplynutím dne 31. 12. 2011, takže vláda může toto zrušení napravit - dne 4. 5. 2011 Poslanecká sněmovna vládní návrh anulující nález Ústavního soudu propustila do 2. čtení) a nálezem vyhlášeným pod č. byl zrušen zákon č. 348/2010 Sb., který novelizoval zákon o stavebním spoření a ve věci stavebního spoření též zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Ústavní soud se ještě bude zabývat návrhem, který 11. 3. 2011 předložila skupina senátorů Senátu Parlamentu ČR - návrh na zrušení čl. I bodů 2 a 3, čl. II bodu 2 a čl. III zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a návrh na zrušení čl. II bodu 2 zákona kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (
zdanění solární energie - fotovoltaiky
) - projednáváno jako Pl. ÚS 17/11. Ústavní soud také v dubnu potvrdil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 3 Ads 119/2010-58 z prosince loňského roku, kterým nebyla uznána účast jednatele na nemocenském pojištění, protože jeho pracovní poměr ředitele byl shledán neplatným.
Jednou z hlavních daňových událostí