Související předpisy

Zákon 283/2018 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty
Vyhláška 288/2018 Sb. změna seznamu katastrálních území s přiřazenými cenami pozemků
Zákon 353/2003 Sb. zákon o spotřebních daních
Vyhláška 298/2014 Sb. seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků
Zákon 170/2017 Sb. změna některých zákonů v oblasti daní
Sdělení 236/2018 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Zákon 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky
Zákon 183/2017 Sb. změny zákonů v souvislosti s přijetím zákonů o přestupcích
Nařízení 567/2006 Sb. o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy
Zákon 298/2016 Sb. změny související s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Vyhláška 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě
Zákon 306/2018 Sb. změna zákona o daních z příjmů
Sdělení 311/2018 Sb. průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018
Zákon 242/2016 Sb. celní zákon
Zákon 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole
Zákon 187/2016 Sb. o dani z hazardních her
Vyhláška 463/2017 Sb. stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM
Vyhláška 419/2013 Sb. k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Nařízení 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Zákon 182/2006 Sb. insolvenční zákon
Zákon 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonů
Vyhláška 416/2004 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Nařízení 273/2018 Sb. změna nař. o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy
Vyhláška 274/2018 Sb. změna prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě
Nařízení 332/2018 Sb. změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Vyhláška 333/2018 Sb. stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM
Vyhláška 279/2018 Sb. změna vyhlášky k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Vyhláška 329/2018 Sb. změna vyhlášky o rozpočtové skladbě
Vydáno: 25. 1. 2019
Legislativní změny na konci roku a výhled do roku 2019 Ing. Zdeněk Morávek V následujícím příspěvku bychom navázali na příspěvek z minulého čísla časopisu UNES č. 12/2018 na s. 7 rekapitulující změny právních předpisů v roce 2018 a věnovali bychom se změnám do konce roku 2018 a stručně zmínili výhled změn do roku 2019. Nové předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů ČR Nejdříve bychom zmínili nařízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Základní hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje na 79,80 Kč a měsíční minimální mzda se zvyšuje na 13 350 Kč. Současně se odpovídajícím způsobem mění nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací. Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 1/2019.