Jaroslava Filipová

  • Článek
Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“ nebo „DŘ“) povinen podat každý daňový subjekt, kterému to ukládá zákon nebo který je k tomu vyzván správcem daně. Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob je poplatník podle § 38m odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“) povinen podat. Pokud se na poplatníka nevztahuje zákonná výjimka z uvedeného pravidla, pak se povinnost na podání daňového přiznání vztahuje i na případy, kdy poplatník vykáže daň ve výši nula nebo daňovou ztrátu. Z povinnosti podat daňového přiznání je podle § 38mb ZDP zcela vyjmuta veřejná obchodní společnost a dále společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Za stejných podmínek nemá povinnost podat daňové přiznání ani veřejně prospěšný poplatník, pokud současně nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 8 ZDP.
Vydáno: 07. 03. 2023
  • Článek
Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “ nebo „DŘ “), povinen podat každý daňový subjekt, kterému to ukládá zákon nebo který je k tomu vyzván správcem daně. Podle § 38m odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů “ nebo „ZDP “), je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Vydáno: 04. 03. 2022
  • Článek
Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “ nebo „DŘ “), povinen podat každý daňový subjekt, kterému to ukládá zákon nebo který je k tomu vyzván správcem daně. Podle § 38m odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů “ nebo „ZDP “), je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Vydáno: 08. 03. 2021
  • Článek
Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “ či „DŘ “) povinen podat každý daňový subjekt, kterému to ukládá zákon nebo který je k tomu vyzván správcem daně. Podle § 38m odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů “ nebo „ZDP “) je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Vydáno: 06. 03. 2020
  • Článek
Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “), povinen podat každý daňový subjekt, kterému to ukládá zákon, nebo který je k tomu vyzván správcem daně. Podle § 38m odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “), je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Vydáno: 11. 03. 2019
  • Článek
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2017 Jaroslava Filipová Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,...
Vydáno: 20. 02. 2018
  • Článek
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2016 Jaroslava Filipová Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,...
Vydáno: 23. 02. 2017
  • Článek
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2015 Jaroslava Filipová Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,...
Vydáno: 18. 02. 2016
  • Článek
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2014 Jaroslava Filipová Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,...
Vydáno: 18. 02. 2015