Aktuálně

Co se do časopisu nevešlo aneb Další odborné články pouze online!

Datum vydání: 28. 2. 2021
Autor: Redakce portálu DAUČ

Vážení uživatelé, přinášíme vám souhrnnou informaci o dokumentech, které se nám nevešly do časopisu Daně a právo v praxi nebo Účetnictví v praxi. Můžete si je však přečíst online v rámci svého předplatného verze DAUČ nebo EXPERT. Lze je také vytisknout či uložit do PDF.

Nárok na kompenzační bonus mají i lidé v úpadku, dobrovolníci v pečovatelských službách a pěstouni pracující na dohodu

Datum vydání: 27. 2. 2021
Autor: Redakce portálu DAUČ

Nově mohou o kompenzační bonus zažádat i lidé, kteří jsou v úpadku (typicky v konkurzu nebo oddlužení).

Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 23. 2. 2021
Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, sděleních ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.

Informace k odškodňování dle pandemického zákona

Datum vydání: 23. 2. 2021
Autor: Soukop, Jiří

Koncem minulého týdne prošel Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR návrh tzv. pandemického zákona, konkrétně zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), který by předběžně měl nabýt účinnosti dne 1. 3. 2021.