Aktuálně

Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 21/2021

Datum vydání: 10. 5. 2021
Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 20/2021 ze dne 10. května 2021, který obsahuje dodatek k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Služby mezi zřizovatelem a pobočkou a ručení za DPH příjemcem plnění opět předmětem judikatury

Datum vydání: 10. 5. 2021
Autor: Rödl & Partner Praha

Soudní dvůr Evropské unie vydal rozhodnutí ve věci C-812/19 Danske Bank a konstatoval, že služba poskytnutá zřizovatelem, který je členem DPH skupiny v jednom členském státě, pobočce v jiném členském státě, je předmětem DPH.

Nové články z časopisu Účetnictví neziskového sektoru: Odpočet daně v krácené výši – Vymáhání dluhů obcí – Cenné papíry a podíly

Datum vydání: 7. 5. 2021
Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, ve kterých bychom vás rádi upozornili na odpočet daně v krácené výši u příspěvkových organizací, dále vás provedli tématem vymáhání dluhů obcí či se podívali na cenné papíry a podíly v účetnictví nestátních neziskových organizací.

Co se do časopisu nevešlo aneb Další odborné články pouze online!

Datum vydání: 6. 5. 2021
Autor: Redakce portálu DAUČ

Vážení uživatelé, přinášíme vám souhrnnou informaci o dokumentech, které se nám nevešly do časopisu Daně a právo v praxi nebo Účetnictví v praxi. Můžete si je však přečíst online v rámci svého předplatného verze DAUČ nebo EXPERT. Lze je také vytisknout či uložit do PDF.