Aktuálně

Nové články k možnosti využití účetního zisku s. r. o. nebo díla dle občanského zákoníku

Datum vydání: 16. 10. 2017
Autor: Redakce portálu DAUČ

Víte, jak efektivně využít účetního zisku spol. s r. o.? Znáte právní úpravu vymezení díla, způsobu provádění díla, vlastnického práva k předmětu díla nebo ceny díla dle občanského zákoníku? S občanským zákoníkem také souvisí téma zasilatelství a zasilatelské smlouvy, kterému se podrobně věnujeme.

Informace o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb)

Datum vydání: 12. 10. 2017
Autor: Redakce portálu DAUČ

Finanční správa vydala Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem jako je například Airbnb a další. Jejím cílem je seznámit subjekty účastnící se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem, s jejich daňovými povinnostmi.

Státy mají nově povinnost vyměňovat si informace o nadnárodních skupinách s výnosy nad 750 mil. EUR

Datum vydání: 11. 10. 2017
Autor: Redakce portálu DAUČ

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, tzv. Country by Country Reporting (CbCR), zavádí povinnou automatickou výměnu informací podle jednotlivých zemí za nadnárodní skupiny podniků, jejichž společné výnosy za celou skupinu dosahují výše nad 750 mil. EUR.

Články časopisu Účetnictví neziskového sektoru

Datum vydání: 10. 10. 2017
Autor: Redakce portálu DAUČ

Výklady problematiky daní a účetnictví v neziskovém sektoru se tentokrát věnují změnám v zákoně o zaměstnanosti, postupu k odstranění pochybností v daňovém řádu, právnímu postavení pobočného spolku nebo nové právní úpravě dle GDPR.