Aktuálně

Čtěte na DAUC.cz: Doprava a DPH – Nová úprava distribuce pojištění – Novela insolvenčního zákona

Datum vydání: 16. 1. 2019
Autor: Redakce portálu DAUČ

Uživatelům s verzí DAUC a EXPERT přinášíme nové příspěvky, které objasňují pravidla DPH u dopravy a souvisejících služeb a také daňové souvislosti náborových a motivačních příspěvků novým zaměstnancům. Informujeme rovněž o dvou novelách a aktuální judikatuře.

Návrh novelizace daňového řádu – prodloužení lhůty daňového přiznání

Datum vydání: 15. 1. 2019
Autor: Redakce portálu DAUČ

Začátkem ledna byl Vládě předložen poslanecký návrh novelizace daňového řádu, který by měl prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání v případě, že bude podáno elektronicky. Vláda má na vyjádření 30 dnů.

Nové články na DAUC.cz: Připomínáme přiznání k dani silniční a změny v sociálním pojištění

Datum vydání: 14. 1. 2019
Autor: Redakce portálu DAUČ

Našim předplatitelům s expertním přístupem publikujeme článek připomínající povinnosti na dani silniční a také změny v důsledku novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Pokyn GFŘ D-39

Datum vydání: 10. 1. 2019
Autor: Redakce portálu DAUČ

Na internetových stránkách Finanční správy byl zveřejněn Pokyn GFŘ č. D-39 ke stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018.