Daňové přiznání 2023 bezchybně a včas

Vydáno: 11 minut čtení

Buďte letos připraveni včas a podejte bezchybné přiznání k dani z příjmů za rok 2023. Všechny důležité informace k sestavení daňového přiznání jsme pro vás dali dohromady do následujícího přehledu, který budeme dál průběžně aktualizovat. Odborníci v naší expertní poradně jsou navíc připraveni poradit vám ve specifických případech.

Do kdy je třeba daňové přiznání podat?

Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2023 musí být podáno nejpozději v:

 • úterý 2. 4. 2024 – tato základní lhůta podle § 136 odst. 1 daňového řádu se použije, pokud daňové přiznání podává sám poplatník nebo jeho daňový poradce na základě plné moci bez ohledu na to, zda v papírové či elektronické podobě;
 • čtvrtek 2. 5. 2024 – tuto lhůtu lze využít, pokud daňové přiznání podává sám poplatník, a to v elektronické podobě, a přiznání je podáno po 2. 4. 2024;
 • pondělí 1. 7. 2024 – tato lhůta platí pro daňová přiznání podaná daňovým poradcem na základě plné moci nebo má-li poplatník povinný audit.

Zajímají vás více lhůty v daních? – Přečtěte si náš podrobný článek.

Do kdy musí OSVČ podat Přehledy 2023?

Přehled pro sociální i zdravotní pojištění má letos shodný termín:

 • čtvrtek 2. 5. 2024 – podání Přehledu za rok 2023 pro OSVČ podávající daňové přiznání k 2. 4. 2024, doplatek do 8 dnů po podání Přehledu;
 • pondělí 3. 6. 2024 – podání Přehledu na sociální pojištění za rok 2023 u OSVČ, která podá daňové přiznání k dani z příjmů po 2. 4. 2024 elektronicky, doplatek do 8 dnů po podání Přehledu;
 • čtvrtek 1. 8. 2024 – pokud daňové přiznání podal daňový poradce po 2. 4. 2024.

Hledáte řešení vašeho konkrétního případu na míru?
Není nic jednoduššího než zaslat dotaz našim profesionálům do poradny!

Chci se zeptat odborníka

Daňové přiznání s datovou schránkou

Finanční správa byla v loňském roce ještě shovívavá, když někdo podal nesprávně daňové přiznání v papírové podobě nebo sice elektronicky, ale ve špatném formátu. Letos už tomu tak být nemusí, a tak je třeba klientům včas vysvětlit, jak na elektronické podání. Náš článek Přiznání s datovou schránkouZDARMA vám přináší veškeré potřebné informace.

Jak správně ošetřit možnost posílat přiznání za právnickou osobu? Podívejte se na naši expertní odpověď.

Kdo musí a kdo nemusí podat daňové přiznání

Částka 50 000 Kč představuje minimální roční výši zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání za rok 2023. Existují ale i další podmínky, o nichž se dočtete v našem příspěvku.

Kdy se týká povinnost podat daňové přiznání zaměstnance?ZDARMA

Náš tip

Tabulky a informace pro daně a podnikání – ty nejdůležitější daňové údaje, pojmy, sazby a postupy v online podobě, každoročně aktualizované!

 

Navigátory v daňových procesech – unikátní interaktivní průvodci, kteří vás spolehlivě provedou všemi postupy, srozumitelně je vysvětlí a upozorní vás na všechny zákonné povinnosti. Podívejte se například na:

Chytré vzory – naše vzory vám usnadní komunikaci se správcem daně, když chcete například žádat o posečkání nebo o prominutí úroku či penále:

Progresivní zdanění a jak se mu vyhnout

Princip uplatnění progresivní daně u fyzických osob spočívá v tom, že pokud v roce 2023 převyšuje základ daně z příjmů poplatníka částku 1 935 552 Kč, musí poplatník nad tuto výši základu daně uplatnit sazbu daně 23 %. U zaměstnance jde o příjmy za kalendářní měsíc vyšší než 161 296 Kč.

Příklady, jak se zákonným způsobem vyvarovat hrozící vyšší sazby daně, najdete v našem článku.

Odpočty a slevy

Výše slev na dani, které můžete v daňovém přiznání 2023 uplatnit, činí:

Druh slevy na dani

Sleva za rok 2023

Základní sleva na poplatníka

30 840 Kč

Sleva na manžela

24 840 Kč

Základní sleva na invaliditu

2 520 Kč

Rozšířená sleva na invaliditu

5 040 Kč

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

16 140 Kč

Sleva na studenta

4 020 Kč

Sleva za umístění dítěte

max. 17 300 Kč

V našem Přehledu nejdůležitějších údajů a změn od 1. 1. 2023 pro daňové poradce, ekonomy a mzdové účetní najdete podrobné informace k sazbám daně, výši daňového zvýhodnění na děti nebo k paušální dani a nechybí tu praktické příklady.

Sleva na manželku či manžela v daňovém přiznání

Uplatněním slevy na dani na manželku (24 840 Kč ročně) se zabývá § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP.

Pro uplatnění slevy na dani na manželku je nutno splnit současně dvě základní podmínky:

 • manželka žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a
 • nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období výši 68 000 Kč.

Do vlastních příjmů manželky se nezahrnuje rodičovský příspěvek a porodné, ale zahrnuje se peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti a vyplacené nemocenské dávky a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

V našem článku se dočtete další podrobnosti a podmínky pro uplatnění této slevy. 

Více expertních odpovědí na téma sleva na manželku či manžela >>>

Daňové zvýhodnění na děti

Při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě může dojít ke třem možným situacím:

 • daňové zvýhodnění je uplatněno formou slevy na dani, kterou lze uplatnit až do výše daně z příjmů snížené o slevy na dani;
 • daňové zvýhodnění je uplatněno formou daňového bonusu, je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daň snížená o slevy na dani;
 • daňové zvýhodnění je uplatněno formou slevy na dani a současně daňového bonusu, je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění na vyživované dítě vyšší než daňová povinnost za příslušné zdaňovací období. Do výše nulové daně uplatní poplatník slevu na dani a zbývající rozdíl do výše nároku na daňové zvýhodnění uplatní poplatník formou daňového bonusu.

Konkrétní částky slev pro rok 2023 naleznete v našem článku.

Nebo se podívejte na odpovědi z naší odborné poradny >>>

Spolupráce

Spolupráce osob může pomoci k optimalizaci daně z příjmů, má tedy svoje výhody, ale i nevýhody. Spolupracujícími osobami se mohou stát:

 1. manžel/manželka,
 2. osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
 3. člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu.

Výhody a nevýhody spolupráce osobZDARMA rozebírá náš článek. O tom, že není radno podcenit zákonné podmínky dělení zisku, se přesvědčíte v našem článku, který přináší pohled soudu na spolupráci.

Paušální výdaje

Výdaje procentem z příjmů lze uplatnit u příjmů do 2 000 000 Kč, a to dle následující tabulky:

Druh příjmů

Výše paušálních výdajů 2023

Příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z živnostenského podnikání řemeslného

80 %

– maximálně 1 600 000 Kč

Příjem ze živnostenského podnikání ostatního

60 %

– maximálně 1 200 000 Kč

Příjem z jiného podnikání, příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému a příjem z výkonu nezávislého povolání

40 %

– maximálně 800 000 Kč

Příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a příjem z nájmu dle § 9

30 %

– maximálně 600 000 Kč

Příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem

80 %

– maximálně 1 600 000 Kč

Podívejte se na Specifické případy uplatnění paušálních výdajů.

Expertní odpovědi na dotazy k paušálním výdajům čtěte zde >>>

Pokud se vás týká spíš možnost uplatnění skutečných výdajů, pak níže naleznete další informace – zabýváme se například výdaji na automobil nebo výdaji spojenými s nemovitostmi a dalším majetkem.

Výdaje a příjmy spojené s automobilem

Používáte osobní automobil k podnikání? V tom případě se možná rozhodujete, zda uplatnit skutečné nebo paušální výdaje na dopravu.

Pokud naopak auto prodáváte, podívejte se, jak daňově vyřešit příjem z jeho prodeje.

Nebo nahlédněte do naší odborné poradny, jak se automobil řeší tam.

Mimořádné odpisy a další daňové řešení majetku

Pro rok 2023 stále platí možnost uplatnit mimořádné odpisy, které umožňují hmotný majetek odpisových skupin 1 a 2 daňově odpisovat místo 3 a 5 let pouze 12 a 24 měsíců. Podrobně se tématu v praktických příkladech věnuje následující příspěvek.

S majetkem často souvisí jeho technické zhodnocení, k tomu pro vás máme tato témata:

Na majetku může také bohužel občas vzniknout škoda. Vzniklé škody na hmotném majetku nebo zásobáchZDARMA řeší náš článek.

Zajímá vás zařazení věci do obchodního majetku nebo stanovení vstupní ceny? Podívejte se na článek Podnikající zaměstnanec a jeho obchodní majetek.

Ostatní příjmy

Možná budete muset do daňového přiznání zahrnout tzv. ostatní příjmy, tedy ty, které nespadají do jiných kategorií zákona o daních z příjmů. Podívejte se proto na naše následující články:

Zahraniční příjmy, mezinárodní zdanění

Je-li zdrojem vašich příjmů zahraničí, pak doporučujeme pohled našich expertů jak na daň z příjmů fyzických, tak i právnických osob u těchto příjmů:

Oznámení osvobozeného příjmu

Nezapomeňte si také ověřit, zda se vás netýká povinnost oznámit správci daně získání podmíněně osvobozeného příjmu k obstarání vlastní bytové potřeby. Za nesplnění této zákonné povinnosti bohužel hrozí vysoké sankce. Tématem se blíže zabýváme hned v několika článcích:

Posečkání, výzva

Na závěr nabízíme v našem článku řešení toho, když potřebujete požádat o posečkání daně. Objasníme vám také postup správce daně, pokud není daňové přiznání podáno včas a správce pošle výzvu k podání řádného nebo dodatečného daňového přiznáníZDARMA.

Hledáte řešení vašeho konkrétního případu na míru?
Není nic jednoduššího než zaslat dotaz našim profesionálům do poradny!

Chci se zeptat odborníka

Další aktuality