Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Vydáno: 7 minut čtení

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů a informacích Finanční správy.

1. Vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti

Dotčené předpisy: zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.)
Vyhlášená průměrná mzda je rozhodná mimo jiné pro výpočet výše odvodu zaměstnavatelů do státního rozpočtu z titulu nesplnění povinnosti zaměstnávat postižené občany.
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 495/2021)

 

2. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot

Dotčené předpisy: zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Vyhláška pro rok 2022 zvyšuje sazbu náhrady za používání silničních motorových vozidel a sazby stravného a upravuje průměrné ceny pohonných hmot a kilowatthodiny elektřiny, které se použijí při stanovení cestovních náhrad v případě, že zaměstnanec neprokáže skutečnou cenu.
Účinnost: od 1. ledna 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 511/2021)

 

3. Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.)
Úprava poskytování mimořádného příspěvku placeného zaměstnancům při nařízené karanténě z důvodů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a jeho vyúčtování zaměstnavatelem proti platbám pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Účinnost: od 23. prosince 2021
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 518/2021)

 

4. Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (č. 95/2021 Sb.)
Zákon stanoví podmínky pro poskytování bonusu na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění koronavirem SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení.
Účinnost: od 24. prosince 2021
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 519/2021)

 

5. Zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)
Zákon stanoví právní rámec pro poskytování ošetřovného za dobu péče o dítě, popř. jinou osobu, v době platnosti mimořádných opatření při epidemii SARS CoV-2 v období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.
Účinnost: od 23. prosince 2021
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 520/2021)

 

6. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Aktualizovaný seznam států vyměňujících si informace z tzv. CbC reportů s uvedením data započetí výměny informací.
Účinnost: N/A (publikováno 22. prosince 2021)
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 39/2021)

 

7. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Aktualizovaný seznam států účastnících se automatické výměny informací při správě daní.
Účinnost: N/A (publikováno 22. prosince 2021)
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 39/2021)

 

8. Pokyn GFŘ-D-54 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2021

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Pokyn přináší jednotné kurzy cizích měn pro rok 2021, které jsou až na některé výjimky závazné pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví a ani na základě svého uvážení neuplatňují směnné kurzy dle zákona o účetnictví.
Účinnost: N/A (publikováno 6. ledna 2022)
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 1/2022)

 

9. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Aktualizovaný seznam států vyměňujících si informace z tzv. CbC reportů s uvedením data započetí výměny informací.
Účinnost: N/A (publikováno 20. ledna 2022)
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 3/2022)

 

10. Informace Ministerstva financí k prominutí DPH na ochranné pomůcky

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace Ministerstva financí k ukončení promíjení daně z přidané hodnoty u filtračních polomasek a respirátorů třídy ochrany FFP2 a vyšší k 31. prosinci 2021.
Účinnost: N/A (publikováno 23. prosince 2021)
(Vyšlo na webových stránkách Ministerstva financí ČR)

 

11. Finanční zpráva zveřejňuje žádost a aplikaci ke kompenzačnímu bonusu

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (č. 95/2021 Sb.) a zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (č. 519/2021 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky ke kompenzačnímu bonusu, žádostem o jeho poskytnutí a odkaz na webovou aplikaci sloužící pro podání žádosti o bonus.
Účinnost: N/A (publikováno 23. prosince 2021)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

12. Celorepubliková akce NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE k dani z nemovitých věcí

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky k možnostem komunikace s finančními úřady „na dálku“ ve věci daně z nemovitých věcí v průběhu ledna 2022.
Účinnost: N/A (publikováno 28. prosince 2021)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

13. Kdy podat přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí na rok 2022

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky k termínům a způsobu podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 a její platby.
Účinnost: N/A (publikováno 7. ledna 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

14. Silniční daň – podání přiznání a platba daně za rok 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky k termínům a způsobu podání přiznání k dani silniční za rok 2021 a její platby.
Účinnost: N/A (publikováno 12. ledna 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

15. Finanční správa poskytuje webové aplikace namísto interaktivních formulářů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o postupném nahrazování interaktivních formulářů na webových stránkách finanční správy za webové aplikace.
Účinnost: N/A (publikováno 19. ledna 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

16. Informace pro plátce daně ze závislé činnosti k postupu při vyplňování Přílohy č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2021

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Generálního finančního ředitelství ke změnám ve formuláři Přílohy č. 1 – Počet zaměstnanců v rámci Aplikace EPO.
Účinnost: N/A (publikováno 21. ledna 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

Další aktuality