Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 19. 2. 2023

Vydáno: 3 minuty čtení

Minulý měsíc nedošlo k novelizaci daňových nebo souvisejících zákonů, ale vyšlo několik informací na webu Finanční správy - k odvodu z nadměrných příjmů, k tiskopisům 2022 i 2023 a k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb. Evropská unie také vydala novelizace dvou prováděcích nařízení týkajících se spotřebních daní.

Česká legislativa

1. Informace k odvodu z nadměrných příjmů podle energetického zákona

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace o zajištění plateb odvodu z nadměrných příjmů a záloh na něj pro Energetický regulační úřad prostřednictvím Finančního úřadu pro Kraj Vysočina.
Účinnost: N/A (publikováno 25. ledna 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

2. Upozornění k tiskopisům 2023

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace ke změnám tiskopisu pro přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022.
Účinnost: N/A (publikováno 7. února 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

3. Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)
Informace o daňových povinnostech subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti (např. Uber, Bolt, Liftago a další) nahrazující od 1. ledna 2023 informaci čj. 43631/17/7100-20116-050701 ze dne 29. května 2017.
Účinnost: N/A (vydáno 15. února 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

4. Upozornění k tiskopisům 2022

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace ke změnám tiskopisu pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2022.
Účinnost: N/A (publikováno 17. února 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

Právo EU

Nařízení

1. Novela prováděcího nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2266, pokud jde o odkaz na osvědčení a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v zjednodušením elektronickém správním dokladu

Dotčené předpisy: směrnice o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (č. 92/83/EHS), směrnice, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (č. 2020/262) a prováděcí nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně (č. 2021/2266)

Novela prováděcího nařízení ke směrnici o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů.
Účinnost: od 13. února 2023
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 22 pod č. 2023/157)

 

2. Novela nařízení (EU) č. 389/2012, pokud jde o výměnu informací uchovávaných v elektronických registrech, které se týkají hospodářských subjektů přepravujících zboží podléhající spotřební dani mezi členskými státy pro obchodní účely

Dotčené předpisy: nařízení o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní (č. 389/2012) a směrnice, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (č. 2020/262)
Novela nařízení o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní.
Účinnost: od 13. února 2023
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 34 pod č. 2023/246)

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA