DPH u tuzemských obchodních transakcí - VI. část

Vydáno: 18 minut čtení

V tomto pokračování seriálu se věnujeme první polovině tuzemských osvobozených plnění bez nároku na odpočet. Kromě jejich popisu upozorníme i na situace, na které je potřeba si dát pozor a u dodání nemovitosti přinášíme kritéria, na jejichž základě bychom měli správně určit, zda daný prodej bude zdanitelný či osvobozený.

 

DPH u tuzemských obchodních transakcí – VI. část
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
Základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52 ZDPH)
Aby se jednalo o osvobozenou službu, musí být splněny dvě podmínky – poskytovatel musí být držitelem poštovní licence a na jejím základě poskytovat základní poštovní službu. Co taková služba obsahuje, vyplývá ze zákona o poštovních službách. Jedná se o povinnost zajistit na celém území České republiky všeobecnou dostupnost následujících služeb:
a)
službu dodání poštovních zásilek do 2 kg,
b)
službu dodání poštovních balíků do 10 kg,
c)
službu dodání peněžní částky poštovním poukazem,
d)
službu dodání doporučených zásilek,
e)
službu dodání cenných zásilek,
f)
službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby,
g)
služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z