DPH u tuzemských obchodních transakcí - X. část

Vydáno: 16 minut čtení

Ceny nemovitostí stále stoupají, a proto je zejména pro neplátce podstatné, zda koupí pozemek osvobozeně, ve snížené, nebo základní sazbě DPH. Rozhodovací kritéria pro posouzení osvobození nebo daňové sazby jsou proto jedním z témat dalšího pokračování seriálu věnovanému tuzemským obchodním transakcím. Problematické oblasti posouzení zdanění má i pronájem nemovitosti. Těm se věnuje druhá část dnešního dílu.

 

DPH u tuzemských obchodních transakcí – X. část
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
 
Dodání nemovité věci – funkční celek
V prvním kroku si rozdělíme daňovou analýzu dodání nemovité věci na prodeje pozemků a ostatních nemovitých věcí. V dalším kroku je potřeba rozebrat, o jaký pozemek se jedná. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), definuje v § 56 samostatně stavební pozemek a o několik odstavců dále uvádí mezi tím, co se rozumí vybranou nemovitou věcí, ještě pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí. Pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, je definovaný v § 48 odst. 3 a rozumí se jím pozemek, který slouží k provozu stavby nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou.
Příklad 1
Předmětem prodeje bude rodinný dům včetně pozemku, na kterém stojí. Tento pozemek tvoří funkční celek se stavbou a daňový režim pozemku se bude řídit hlavním plněním, tedy rodinným domem.
Příklad 2
Předmětem prodeje nakonec nebude jen dům a pozemek uvedený v předchozím příkladě, ale i zahrada, která má vlastní parcelní číslo