DPH u tuzemských obchodních transakcí - VIII. část

Vydáno: 16 minut čtení

Správné nastavení sazby daně je v rámci ekonomické činnosti plátců stěžejní, protože buď se jednou nastavená sazba používá dlouhodobě, nebo u jednorázových činností může jít o hodně peněz. To je případ nemovitostí a stavebnictví obecně, a proto se správnému určení jejich sazby věnuje většina tohoto článku.

DPH u tuzemských obchodních transakcí – VIII. část
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
Shrnutí
- Pokud je předmětem stavebních prací oprava již existující stavby pro bydlení, měla by sazba daně na faktuře být vždy 15 % bez ohledu na to, o jak rozlehlý rodinný nebo bytový dům se jedná.
- V situaci, kdy se oprava nebude týkat stavby rodinného ani bytového domu, ale bude v obytném prostoru v jiné nemovitosti, například v multifunkčním domě, bude snížené sazbě 15 % podléhat pouze oprava prováděná v obytném prostoru.
- Pokud vznikne v rámci změny dokončené stavby bytového domu nový obytný prostor, musí být na něj pohlíženo nikoli jako na změnu dokončené stavby, ale jako na novou výstavbu.
- Kdyby při rekonstrukci došlo pouze ke zvětšení obytného prostoru, který byl původně do 120 metrů čtverečných a po rekonstrukci by se jeho podlahová plocha zvýšila na 150 metrů čtverečných, tato rekonstrukce bude podléhat snížené sazbě daně 15 %, protože nevzniká nový obytný prostor, ale stavební úpravou již dokončené stavby se obytný prostor pouze zvětšuje.
- Sníženou sazbu daně nelze uplatnit při výstavbě nemovitosti pro rekreaci ani stavby ubytovacího zařízení typu hotel či penzion.
 
Sazby daně a jejich uplatnění dle uskutečnění plnění nebo přijetí úplaty
Směrnice Rady Evropské unie 2006/112/ES uvádí, že základní sazba DPH nesmí být nižší než 15 %. Zároveň mohou členské státy uplatňovat maximálně dvě snížené sazby, které nesm